IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko EKF w konsultacjach dot. wpływu reform regulacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych