IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko EKF w konsultacjach dot. wpływu reform regulacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych