IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko EKF w konsultacjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Swapowych (ISDA) dot. alternatywnych wskaźników referencyjnych