IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko EKF w konsultacjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Swapowych (ISDA) dot. alternatywnych wskaźników referencyjnych