IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko Europejskiego Kongresu Finansowego w konsultacjach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie wytycznych dotyczących outsourcingu