IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach w sprawie strategii finansowania banków w procesie resolution