Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019
VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018
Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących ciągłości dostępu do infrastruktury rynku finansowego ("FMI") dla instytucji będącej w procesie przymusowej restrukturyzacji (resolution)