IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących ciągłości dostępu do infrastruktury rynku finansowego ("FMI") dla instytucji będącej w procesie przymusowej restrukturyzacji (resolution)