IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących ciągłości dostępu do infrastruktury rynku finansowego ("FMI") dla instytucji będącej w procesie przymusowej restrukturyzacji (resolution)