IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących dodatkowego nadzoru nad konglomeratami finansowymi