IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących identyfikacji i zarządzania tzw. step-in risk celem łagodzenia potencjalnych skutków ubocznych funkcjonowania systemu shadow banking dla banków