IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących implikacji rozwoju FinTech dla banków i nadzoru bankowego