IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących propozycji standardu całkowitej zdolności do absorpcji strat przez banki systemowo ważne
Rok: