Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019
VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018
Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących propozycji standardu całkowitej zdolności do absorpcji strat przez banki systemowo ważne
Rok: