IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących rozwoju wtórnych rynków kredytów i aktywów zagrożonych oraz ochrony wierzycieli zabezpieczonych przed niewykonywaniem zobowiązań przez kredytobiorców