IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, dotyczących ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi