IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących zapobiegania i zwalczania oszustw w płatności podatku VAT od transakcji w handlu elektronicznym