IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących zapobiegania i zwalczania oszustw w płatności podatku VAT od transakcji w handlu elektronicznym