IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących zasad przewodnich odnośnie do wewnętrznej zdolności do całkowitej absorpcji strat („Internal TLAC”)