Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019
VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018
Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących zasad przewodnich odnośnie do wewnętrznej zdolności do całkowitej absorpcji strat („Internal TLAC”)