IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących zasad przewodnich odnośnie do wewnętrznej zdolności do całkowitej absorpcji strat („Internal TLAC”)