IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących zmiany dyrektywy 2006/112/EC w zakresie zasad stosowania stawek VAT