IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach dotyczących zmiany dyrektywy 2006/112/EC w zakresie zasad stosowania stawek VAT