IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach dotyczących zmiany systemu VAT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji firma-do-firmy (B2B)