IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach Europejskiego Banku Centralnego mających na celu wypracowanie struktury terminowej wskaźnika alternatywnego