IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach w sprawie wymogów dotyczących uwierzytelniania klientów i bezpieczeństwa komunikacji w ramach Dyrektywy PSD2