IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Stanowisko w konsultacjach w sprawie wymogów dotyczących uwierzytelniania klientów i bezpieczeństwa komunikacji w ramach Dyrektywy PSD2