IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Stanowisko w konsultacjach w sprawie zasad stosowania mechanizmu bail-in