IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Paneliści

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, KIR S.A.

Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 r.W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem,

rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., a w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A.Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”.Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Paweł Antonowicz

Profesor, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, Kierownik Zakładu Rozwoju Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Gdańskiego. Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych w kadencji 2016/2020. Autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych w głównej mierze problematyce upadłości przedsiębiorstw, w tym m.in. książek: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne (UG, 2015), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (ODDK, 2007), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r. (Assemby, 2009), Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (ODDK, 2009). Autor cyklicznych publikacji sprawozdawczych z serii: Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce, wydawanych przez KPF – Związek Pracodawców i Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Uczestnik projektów badawczych m.in. w ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Związkiem Banków Polskich. W 2010 r. wyróżniony prestiżową Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla naukowców w kategorii nauk humanistycznych za badania nad prognozowaniem i wielowymiarową analizą upadłości podmiotów.

Raj Apte

Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY

Raj jest Partnerem kierującym działem Restrukturyzacji na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią (CSE).Odpowiada za dostarczanie usług EY związanych z restrukturyzacją w 22 krajach wchodzących w skład regionu CSE.Raj dołączył

do EY w lutym 2016 roku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie corporate finance.Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora Grupy Restrukturyzacji i Doradztwa Finansowego EMEA w Lazard w Londynie i Frankfurcie, gdzie był także szefem Restrukturyzacji w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.Raj pracował również w Morgan Stanley w Londynie, najpierw w zespole Finansów Finansowych i Pozyskanych, a następnie jako Dyrektor Wykonawczy w Grupie ds. Restrukturyzacji i Doradztwa Finansowego EMEA.

Roman Arcea

Senior Program Manager, Google Cloud

Roman helps awesome companies, primarily in CEE & Baltics region take there business into the future with Google Cloud. Before joining Google, Roman spent many years in various engineering and management roles with companies

including SUSE, Nokia and Orange, each time in a different country, working with teams all the way from Australia to US. Roman specializes in a a number of technology aspects such as infrastructure, application development, data as well as non-technology topics such as leadership, product development, teams education and mentorship.

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych.W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz

członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym.W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.W 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku ŚląskiegoBrunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

Rafał Benecki

Główny Ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski

W sektorze bankowym pracuje od 2000 roku. Jest członkiem międzynarodowego zespołu ekonomistów Grupy ING i w swojej pracy obsługuje klientów finansowych i korporacyjnych w Polsce i zagranicą. Zajmuje się przygotowywaniem

prognoz na potrzeby zarządu banku, Departamentu Operacji na Rynkach Finansowych oraz Skarbu. Prowadzi także badania z zakresu ekonomii behawioralnej. Jest zdobywcą nagród w konkursach prognoz organizowanych przez Bloomberg, Reuters, NBP i Rzeczpospolitą. Ukończył Queen Mary College, University of London oraz był stypendysta rządu brytyjskiego w ramach programu Joseph Conrad.

Bartosz Berestecki

Członek Zarządu, Regional Legal And Compliance Director, Pay U

 Od października 2015 roku, pełniąc stanowisko Dyrektora Regionalnego ds. Prawnych i Compliance, Bartosz Berestecki zajmuje się kwestiami prawnymi i regulacyjnymi oraz odpowiada za przestrzeganie przepisów w spółkach

PayU w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji i Rosji.Bartosz jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. W 2010 roku uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w warszawskim biurze kancelarii prawniczej White & Case. Następnie kierował działem prawnym i korporacyjnym Deutsche Bank PBC S.A., a przez dołączeniem do zespołu PayU trzy lata tworzył i rozwijał polski oddział jednego z banków konsumenckich z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Marzena Bielecka

Partner Zarządzajacy, Experior Venture Fund

Marzena Bielecka jest Partnerem Zarządzającym i Założycielem Funduszu Experior Venture Fund, odpowiedzialnym za całokształt działalności Funduszu, w szczególności za pozyskiwanie i selekcję projektów, nadzór nad całokształtem

procesu inwestycyjnego, nadzór nad procesami wyjścia z inwestycji oraz relacje z inwestorami prywatnymi oraz Krajowym Funduszem Kapitałowym.Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami w różnych sektorach, również z pozycji rady nadzorczej, pełniąc funkcje Przewodniczącej Rady Nadzorczej: BPH TFI S.A. (od 2015 do chwili obecnej), CPD SA, Polski Gaz SA oraz Członka Rady Nadzorczej: Polbank EFG SA, MZCH Organika SA, Ferrum SA, Unimil SA.  Reprezentuje Fundusz w Radach Nadzorczych Algolytics, WeGirls, Tourmedica, DrOmnibus.Wcześniej przez prawie 20 lat pełniła funkcje kierownicze i była odpowiedzialna za bankowość inwestycyjną prowadzoną w Polsce przez instytucje międzynarodowe: Raiffeisen Investment Polska, West LB Panmure, HSBC Financial Services. Specjalizuje się w rynkach kapitałowych, pozyskiwaniu finansowania, fuzjach i przejęciach, restrukturyzacji.

Jacek Bielecki

Doradca Zarządu, BGK Nieruchomości S.A.

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie,

jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku jest członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu.  Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Partnerów.Od 2010 roku Jan Krzysztof Bielecki prowadzi wykłady dla studentów na Uniwersytecie Gdańskim.W 1991 otrzymał Order Narodowy Legii Honorowej – Wielki Oficer. W tym samym roku otrzymał Grand Gwanghwa Medal - ”Order of Diplomatic Service Merit” przyznawany przez władze Korei Południowej.  W 2010 roku Bronisław Komorowski prezydent RP wręczył Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego. W tym samym roku otrzymał także cywilne odznaczenie „Merito Bene” wręczane przez Ministra Spraw Zagranicznych. W 2013 roku The Slovak Atlantic Commission and The Czech Euro-Atlantic Council Jagello 2000 przyznała w Bratysławie Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu Nagrodę za zasługi w propagowaniu idei wolności oraz budowaniu demokracji w Europie Centralnej. Jan Krzysztof Bielecki rozpoczął karierę zawodową w 1973 roku jako wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował aż do 1981 roku, kiedy został zwolniony za polityczną działalność antykomunistyczną. We wczesnych latach osiemdziesiątych był doradcą czołowych postaci Solidarności i uczestniczył w organizacji historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej w roku 1981. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Jan Krzysztof Bielecki brał aktywny udział w działalności zdelegalizowanej wówczas Solidarności – wydając podziemne materiały o tematyce politycznej oraz działając jako łącznik dla komitetu wykonawczego podziemnej Solidarności. W tym okresie Bielecki przyczynił się do stworzenia polityki gospodarczej Solidarności opracowując plan podejścia rynkowego jako alternatywy dla centralnego planowania gospodarki komunistycznej ówczesnej Polski.

Aleksandra Bluj

Wiceprezes Zarządu, GPW Benchmark S.A.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od wielu lat związana z sektorem finansowym. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark S.A. zatrudniona

w spółce na stanowisku Managera ds. Analiz i Strategii.Przed rozpoczęciem pracy w GPW Benchmark S.A. pracowała w zespołach zajmujących się analizą gospodarczą i strategią rynku stopy procentowej w Banku Pekao S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. W czasie pracy na rynku finansowym związana była również z Ipopema Securities gdzie zajmowała się obsługą tradingu skarbowych oraz nieskarbowych papierów dłużnych. Prelegentka licznych konferencji zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz gospodarki.  

Marcin Błach

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Mirosław Boda

Prezes Zarządu, ING Bank Hipoteczny S.A.

Jakub Bojanowski

Partner w Dziale Konsultingu, Deloitte

Jakub Bojanowski jest Partnerem w dziale Konsultingu w Polsce oraz Liderem usług Risk Advisory. Odpowiada za usługi Zapewnienia Jakości Kontroli oraz Bezpieczeństwa i Prywatności w Polsce, posiada też ponad 19 lat doświadczenia

w zakresie nadzoru nad pozostałymi usługami Risk Advisory, między innymi audytem wewnętrznym, ładem korporacyjnym i systemami zarządzania ryzykiem. Jakub kieruje pracami Deloitte CE z zakresu zapewniania zgodności z wymogami regulacyjnymi odnośnie systemów informatycznych i rozwiązań ze sfery ładu informatycznego, występował też jako doradca na rzecz najważniejszych banków w Polsce.

Michał Bolesławski

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Związany z sektorem bankowym od początku swojej kariery zawodowej. Pracę w ING rozpoczął w 2000 roku. Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. nadzorującym obszar bankowości korporacyjnej. W tym czasie

był odpowiedzialny za szereg projektów o strategicznym znaczeniu dla Banku i Grupy ING oraz wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań. Przyczynił się do umocnienia pozycji rynkowej ING Banku Śląskiego w segmencie korporacyjnym. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ING Commercial Finance Polska, ING Lease Polska oraz ING Usługi dla Biznesu, spółki oferującej m.in. internetową platformę handlową i aukcyjną dla firm, Aleo.Studiował na Harvardzie i Kennedy School of Government oraz ESADE - Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Bolesta

Dyrektor ds. badań, Polityka Insight

Ekonomista. Od 2012 do 2015 r. członek gabinetu Ministra Środowiska w roli doradcy ds. Energii i Klimatu. Wcześniej pracownik Komisji Europejskiej. Od 2004 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w której oceniał programy

pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS, systemem handlu emisjami oraz infrastrukturą energetyczną. Karierę zaczynał w 2000 r. jako specjalista ds. rynków energii w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Współpracownik Międzynarodowej Agencji Energii przy przeglądach polityki energetycznej Polski, Czech oraz Luksemburga. Ekspert Centrum Strategii Energetycznych, a także autor publikacji dotyczących m.in. kwestii pomocy publicznej dla sektora węglowego. Przetłumaczył na język polski książkę o lobbyingu w środowisku brukselskim – "Machiavelli w Brukseli".

Małgorzata Bombol

Profesor, Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Nauczyciel akademicki zajmujący się problematyką zachowań konsumentów, stylu życia, stratyfikacji społecznej oraz kapitału społecznego. Aktywny badacz rynkowy - ekspert Deutche Bank w zakresie badań i zachowań klientów indywidualnych

i instytucjonalnych. Koordynator badań dla oceny potencjału rynkowego firm typu Star –up dla Krajowej Izby Gospodarczej Medycyna, członek zespołów oceny projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

polski ekonomista i menadżer o bogatym doświadczeniu w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń. Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym

oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Następnie był zarządzającym funduszami oraz szefem inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank, drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie. Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. W latach 2001 - 2005 pracownik Szkoły Głównej Handlowej, gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomiczej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Od początku 2010 do kwietnia 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Funkcję prezesa PFR objął z początkiem maja 2016 roku. Dwukrotnie nagrodzony za najlepsze wyniki inwestycyjne funduszy na polskim rynku. Został uznany za jednego z czterdziestu najlepszych polskich menadżerów. Autor szeregu publikacji prasowych i artykułów na temat bankowości, inwestycji, rynku kapitałowego oraz gospodarki. Zna biegle język angielski i niemiecki. 

Krzysztof Borzuchowski

Technology Consulting Senior Manager, Accenture

Starszy manager z wieloletnim stażem pracy w projektach wdrożeniowych kluczowych systemów w największych polskich bankach. Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania inżynier informatyk. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie

implementacji systemów informatycznych, definiowania architektury IT oraz optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. W projektach, którymi kieruje skutecznie łączy wiedzę dziedzinową z obszaru IT i Biznesu z wiedzą teoretyczną i praktyczną o Zarządzaniu Projektami. Fascynat i ewangelista nowoczesnych technologii. Prywatnie natomiast miłośnik żeglarstwa, robotyki, elektroniki i zdalnie sterowanych maszyn latających.

Sylvain Bouyon

Research Fellow, Head of Retail Finance and Fintech, CEPS

Michał Cebula

Prezes Heritage Real Estate

Michał Cebula jest pomysłodawcą i współtwórcą Heritage Real Estate – firmy oferującej unikalne rozwiązania oparte o rynek nieruchomości dedykowane klientom indywidualnym oraz biznesowym. HRE proponuje szerokągamę produktów,

od czysto finansowych po możliwość inwestowania w różnego typu nieruchomości takie, jak mieszkania na wynajem, condohotele czy lokale usługowe. Michał Cebula odpowiedzialny jest za zarządzanie Heritage Real Estate. Definiuje strategię firmy, wyznacza kierunki jej działalności oraz podejmuje główne decyzje inwestycyjne. HRE ma swoje biura w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Krakowie. Z inicjatywy Michała Cebuli powstał Think Thank HRE opracowujący raporty analityczne prezentujące innowacyjne rozwiązania organizacyjne i prawne dla rynku nieruchomościowego. TTHRE przygotowuje także HRE Index liczony jako średnia ważona subindeksów cen nieruchomości, sektora bankowego, gospodarstw domowych oraz sektora budownictwa.

Piotr Chęciński

dziennikarz ekonomiczny

Prezenter telewizyjny, dziennikarz, moderator i prowadzący najważniejsze wydarzenia gospodarcze i ekonomiczne w Polsce.Ekspert z zakresu wystąpień publicznych oraz sytuacji kryzysowych w firmach, a także budowania wizerunku

osób i instytucji. Twórca i współwłaściciel Lion’s Media, Head of One Leader Group.Od 2012 roku gospodarz debat ekonomicznych i gospodarczych podczas najważniejszych kongresów gospodarczych w Polsce.Moderator i panelista podczas m.in. Forum Ekonomicznego w Krynicy, Kongresie 590, Kongresie Impact, Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie oraz wielu debat na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Związku Banków Polskich. Doradca w dziedzinie strategii komunikacji w biznesie i administracji publicznej. Współautor kampanii wizerunkowej „Made in Poland” oraz projektu „Kobiety Ekspertki”. Trener i doradca medialny z wieloletnim doświadczeniem. W swoim portfolio ma ponad 100 szkoleń przeprowadzonych dla klientów w Polsce i za granicą.Polski dziennikarz, publicysta, prezenter telewizyjny. W latach 2007-2016 komentator problematyki gospodarczej i zagranicznej, autor programów telewizyjnych, m.in. „Świat i Gospodarka”, „Komentarz Świat”, „Biznes Info”. Gospodarz codziennego pasma od 12 do 15 w Polskim Radiu.Karierę zawodową rozpoczął w Telewizji Polsat gdzie pracował przy wydaniach programu „Informacje Polsat”. Współpracował również z wydawnictwem Axel Springer. Wspólnie z producentem Ryszardem Krajewskim współtworzył telewizję Superstacja. Od 2006 roku rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej. Jego programy emitowane  były na antenach TVP2 i TVP INFO oraz w Polskim Radiu PR24. W 2012 roku nominowany do nagrody Grand Press w kategorii wywiad.

Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna,

organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.Od czerwca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu BIK S.A.

Małgorzata Chruściak

Adwokat, EY Law

Małgorzata dołączyła do zespołu EY Law w październiku 2017 roku, wnosząc ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w bankach oraz największych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie, w tym na

pozycji partnera i szefa praktyki bankowej w CMS. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz  procesów restrukturyzacji. Jest rekomendowana w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych, w których klienci podkreślają jej wiedzę i doświadczenie.Małgorzata doradzała przy finansowaniu projektów inwestycyjnych, kredytowaniu przez konsorcja bankowe oraz transakcjach restrukturyzacyjnych (w tym związanych z ryzykiem niewypłacalności).Jej doświadczenia w zakresie projektów restrukturyzacyjnych obejmują doradztwo na rzecz wierzycieli finansowych w zakresie prawa polskiego w restrukturyzacji dużych grup działających w ramach branży chemicznej, górnictwa i budownictwa mieszkalnego.Małgorzata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest również Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji.

Michał Chyczewski

Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu w latach 2017-2018, Alior Bank S.A.

Urzędnik państwowy i menadżer, w przeszłości m.in. wiceminister Skarbu Państwa, Stały Przedstawiciel RP przy Światowej Organizacji Handlu, wiceprezes Alior Bank S.A. (p.o. prezesa zarządu), dyrektor zarządzający w firmie

doradczej EY, wiceprezes Private Equity Managers S.A  i członek zarządu MCI Capital TFI S.A., dyrektor zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent Uniwersytetu w St. Gallen (MBA) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (metody ilościowe i systemy informacyjne).

Grzegorz W. Cimochowski

Lead Partner for Strategy Consulting in Central Europe, Deloitte

Partner, Wiceprezes Zarządu Deloitte, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce oraz Lider Doradztwa Strategicznego w Sektorze Finansowym w Europie Środkowej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu

oraz doradzaniu dla czołowych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej oraz Bliskim Wschodzie. Grzegorz specjalizuje się w obszarze strategii, a w szczególności strategii i transformacji cyfrowych. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych oraz jedną z pierwszych licencji doradcy inwestycyjnego.

Roksana Ciurysek-Gedir

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Roksana Ciurysek-Gedir pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., jednej z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej, wiodącego banku korporacyjnego i inwestycyjnego w Polsce. Jest odpowiedzialna

za Pion Bankowości Prywatnej i ekspansję międzynarodową. Przed dołączeniem do Banku Pekao zarządzała w Credit Suisse zespołem ds. Klientów Ultra High Net-Worth z Europy Centralnej i Wschodniej. Ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących instytucjach finansowych w Londynie, w tym Edmond de Rothschild, Merrill Lynch, JPMorgan oraz EBOR. Posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ukończyła również prestiżowe kursy menedżerskie na uniwersytetach Stanford i Harvard. Posiada tytuł CFA, jest członkiem CFA Institute i UK Society of Investment Professionals. W 2014 roku została uhonorowana tytułem Young Global Leader przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Jest współzałożycielką Polish City Club w Londynie, organizacji która działa pod Patronatem Polskiej Ambasady w UK.

Michael Coletta

Lead Blockchain Architect & Developer - Emerging Tech, London Stock Exchange Group

Michael Coletta has been focused on Blockchain technology in the financial market infrastructure space for nearly 3 years. He recently joined the London Stock Exchange Group’s Emerging Technology team to lead the group’s

technology strategy for adopting Blockchain technology across the group’s business.  In his previous role at CME Group, he was involved in the architecture and development efforts in the creation of the digital asset - Royal Mint Gold(RMG), a publicly viewable, permissioned Blockchain representing physical gold held in the Royal Mint’s Vault.  The RMG project included creation of a bespoke Blockchain, a cold-storage multi-digital asset custody solution, and a digital asset trading platform.   He also worked on other Blockchain related PoCs focused on post-trade settlement and collateral management.   Prior focusing efforts on Blockchain, Michael spent 8 years working on software development and architecture for clearing of interest rates and credit default swaps, and building the next generation of real-time trade risk management tools for the CME Clearing House.

Paweł Czuryło

Zastępca Redaktora Naczelnego, Interia.pl

Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).Doświadczenie zawodowe zdobył w Simon-Kucher & Partners, Krajowym Funduszu Kapitałowym oraz ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.Podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Strony