IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Paneliści

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, KIR S.A.

Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 r.W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem,

rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., a w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A.Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”.Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Piotr Arak

Analityk społeczno-gospodarczy, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Absolwent polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych z metod statystycznych w biznesie na tej samej uczelni. W trakcie ukończenia studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim oraz doktoratu z polityki publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu, CFO, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwent Uniwersytetu Bordeaux we Francji, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra w zakresie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządzania. Dyplomowany Księgowy.Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w KPMG Paryżu,

gdzie jako menedżer odpowiadał za obszar bankowego audytu finansowego. W latach 2004 – 2009 pełnił funkcje szefa misji w Centralnym Zespole Księgowości Inspekcji Generalnej BNP Paribas. Do jego zadań należało m.in. stworzenie nowego zespołu audytowego dedykowanego audytom finansowym. W 2009 roku został powołany na stanowisko dyrektora finansowego BNP Paribas El Djazaïr w Algierii. W styczniu 2013 roku awansował na stanowisko dyrektora generalnego tego banku. Od sierpnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Działu Rachunkowości Zarządczej i Zarządzania Kapitałowego w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jarosław Bachowski

Partner Zarządzający, Egon Zehnder International

Jarosław Bachowski od ponad piętnastu lat związany jest z Egon Zehnder, gdzie od 2011 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego biurem w Warszawie. Jako Globalny Partner firmy doradza w zakresie poszukiwań kadry kierowniczej

wyższego szczebla, w tym obsady i oceny Zarządów i Rad Nadzorczych oraz transformacji kulturowej, jak również organizacyjnej wielu polskich i międzynarodowych firm działających w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.           Jeszcze jako student rozpoczął pracę Asystenta działu Marketingu w International Paper Polska a następnie w 1994 roku dołączył do McKinsey & Company, gdzie przez okres następnych dziesięciu lat doradzał największym polskim przedsiębiorstwom w sprawach strategii, organizacji i sprawności operacyjnej.Jarosław jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1998 otrzymał dyplom MBA z Zarządzania w INSEAD i od roku 2004 do listopada 2012 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów INSEAD w Polsce.  

Ajay Banga

Prezes i Dyrektor Generalny, Mastercard

W rankingu Fortune Ajay Banga zajął 6. miejsce wśród najbardziej wpływowych ludzi biznesu na świecie. Od objęcia przez niego stanowiska dyrektora generalnego (lipiec 2012 r.) wartość akcji Mastercard wzrosła ponad 4,5-krotnie.Ajay

Banga jest współzałożycielem The Cyber ​​Readiness Institute, pierwszym wiceprezesem Międzynarodowej Izby Handlowej i członkiem Rady Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Biznesu (USCIB). Ponadto jest on założycielem Forum Partnerstwa Strategicznego USA-Indie, członkiem Forum Prezesów USA-Indie i prezesem emerytowanym American India Foundation. Służył jako członek komisji prezydenta Baracka Obamy działającej na rzecz zwiększania cyberbezpieczeństwa USA. Jest też byłym członkiem Komitetu Doradczego prezydenta USA ds. polityki handlowej i negocjacji.Przed pracą w Mastercard Ajay pełnił funkcję dyrektora generalnego Citigroup w regionie Azji i Pacyfiku. W czasie swojej kariery w Citigroup zajmował stanowiska kierownicze w USA, Azji i Pacyfiku, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Nadzorował także działania firmy w zakresie mikrofinansowania.Ajay rozpoczął swoją karierę w Nestlé w Indiach, gdzie przez 13 lat pracował w obszarach dotyczących sprzedaży, marketingu i zarządzania. Spędził też dwa lata w PepsiCo, gdzie odegrał kluczową rolę w uruchomieniu sieci franczyzowych firmy po liberalizacji gospodarki.Jest absolwentem Uniwersytetu w Delhi oraz Indyjskiego Instytutu Zarządzania w Ahmedabadzie.

Marcin Bartczak

Partner, Dentons

Marcin Bartczak, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, współkieruje Zespołem Rynków Kapitałowych w Polsce oraz sektorem Instytucji Finansowych Dentons Europe. Kieruje też Praktyką Ubezpieczeniową w Polsce.Posiada

ponad 23-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie rynków kapitałowych oraz instrumentów finansowych. Specjalizuje się również w doradztwie związanym z regulacjami obowiązującymi instytucje finansowe. Doradzał w zakresie implementacji dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych MiFID I, a obecnie dyrektywy MiFID II, a także innych dyrektyw i regulacji UE.Brał udział w sporządzaniu rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczących standardowych dokumentacji dla zawierania transakcji pochodnych. Nadzorował szereg projektów związanych z implementacją struktur z udziałem funduszy inwestycyjnych. Doradzał przy dopuszczaniu papierów wartościowych do obrotu publicznego, a także przy sporządzaniu i negocjowaniu dokumentacji dla transakcji terminowych.Doradza w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności w tworzeniu strategii zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

Robert Bednarski

Dyrektor na Europe Środkowo-Wschodnią, Facebook

Robert Bednarski is holding the position of the Country Director of Facebook in Central Eastern Europe (CEE). In his capacity, Robert is based in Warsaw and he is leading and managing Facebook Central Eastern European operations

and sales team, working closely with Facebook clients across the region.Robert Bednarski’s progressive career over the past 15 years included many senior leadership positions, lately holding a number of top executive positions at Grupa Onet.pl S.A., concluded as the company’s CEO.Robert is a highly recognized business leader and expert within the fields of economics, finance, advertising, sales and management.

Rafał Benecki

Główny Ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski

W sektorze bankowym pracuje od 2000 roku. Jest członkiem międzynarodowego zespołu ekonomistów Grupy ING i w swojej pracy obsługuje klientów finansowych i korporacyjnych w Polsce i zagranicą. Zajmuje się przygotowywaniem

prognoz na potrzeby zarządu banku, Departamentu Operacji na Rynkach Finansowych oraz Skarbu. Prowadzi także badania z zakresu ekonomii behawioralnej. Jest zdobywcą nagród w konkursach prognoz organizowanych przez Bloomberg, Reuters, NBP i Rzeczpospolitą. Ukończył Queen Mary College, University of London oraz był stypendysta rządu brytyjskiego w ramach programu Joseph Conrad.

Ashley Benigno

Group Director, FJORD Part of Accenture Interactive

Ashley Benigno is a digital pioneer and creative visionary with close to 20 years of global experience at the intersection of design, innovation, brand and marketing. As Group Director at Fjord Milan, he helps his clients

and team push the boundaries of service design to deliver work that is always fresh and best-in-class in terms of experience, to ensure it is always designed around the evolving needs of both end-users and the business. With a background in both consultancy and client-side, Ashley has a track record in successfully devising and launching innovative brands and services. As well as defining and delivering top performing campaigns in over 80 countries across the globe, Ashley brings empathy and understanding of different roles and cultural nuances to complex projects and digital transformation programmes.

Nasya Bennacer

Business Development Executive, Financial Services Unit EMEA, Hitachi

Nasya Bennacer, Business Development Executive, Financial Services Unit EMEA, HitachiAfter a master degree in networks and telecommunications from Pierre and Marie Curie University in Paris, Nasya has held various international

positions with major hardware and software vendors on the market (Sun Microsystems, Oracle, Dell). For Hitachi Data Systems then Hitachi Vantara, she focused on managing global technical sales to major insurance companies and major telecom operators. Now responsible for the business development of the financial services sector for Southern Europe, Nasya works with large systemic banks or not, around data privacy and the automated data pipeline for compliance with financial regulations.

Bartosz Berestecki

Prezes Zarządu, PayU

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie,

jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku jest członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu.  Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Partnerów.Od 2010 roku Jan Krzysztof Bielecki prowadzi wykłady dla studentów na Uniwersytecie Gdańskim.W 1991 otrzymał Order Narodowy Legii Honorowej – Wielki Oficer. W tym samym roku otrzymał Grand Gwanghwa Medal - ”Order of Diplomatic Service Merit” przyznawany przez władze Korei Południowej.  W 2010 roku Bronisław Komorowski prezydent RP wręczył Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego. W tym samym roku otrzymał także cywilne odznaczenie „Merito Bene” wręczane przez Ministra Spraw Zagranicznych. W 2013 roku The Slovak Atlantic Commission and The Czech Euro-Atlantic Council Jagello 2000 przyznała w Bratysławie Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu Nagrodę za zasługi w propagowaniu idei wolności oraz budowaniu demokracji w Europie Centralnej. Jan Krzysztof Bielecki rozpoczął karierę zawodową w 1973 roku jako wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował aż do 1981 roku, kiedy został zwolniony za polityczną działalność antykomunistyczną. We wczesnych latach osiemdziesiątych był doradcą czołowych postaci Solidarności i uczestniczył w organizacji historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej w roku 1981. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Jan Krzysztof Bielecki brał aktywny udział w działalności zdelegalizowanej wówczas Solidarności – wydając podziemne materiały o tematyce politycznej oraz działając jako łącznik dla komitetu wykonawczego podziemnej Solidarności. W tym okresie Bielecki przyczynił się do stworzenia polityki gospodarczej Solidarności opracowując plan podejścia rynkowego jako alternatywy dla centralnego planowania gospodarki komunistycznej ówczesnej Polski.

Piotr Bielski

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska

Absolwent kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również szereg kursów dotyczących modelowania ekonometrycznego, prognozowania, rynków finansowych. W Santander

Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) pracuje od 2001 roku, zajmując się analizowaniem i prognozowaniem sytuacji w polskiej gospodarce i na rynku finansowym. Zespół ekonomistów Santander Bank Polska był wielokrotnie wyróżniany przez opiniotwórcze media i od lat znajduje się w czołówce rankingów trafności prognoz ekonomicznych i rynkowych w Polsce - ostatnio m.in. wygrywając ranking trafności prognoz dla Polski FocusEconomics: 2019 Analyst Forecast Awards. Wcześniej pracował m.in. w PKO Banku Polskim, początkowo w Departamencie Ryzyka Finansowego, a później jako ekonomista, współtworząc jeden z pierwszych w kraju bankowych zespołów zajmujących się analizą makroekonomiczną.

Maciej Bieniek

Dyrektor Allegro Finanse, Członek Zespoł Zarządczego, Allegro.pl Sp. Z. o.o

Maciej Biniek jest Członkiem Zespołu Zarządczego Allegro.pl sp. z o.o., pełniąc funkcję Dyrektora Allegro Finanse. Odpowiada za rozwój usług finansowych na platformie Allegro. Z Grupą Allegro związany jest od marca 2011r.

bezpośrednio pełniąc funkcją Członka Zarządu w spółce PayU S.A. Wcześniej zajmował się rozwojem produktów dla klientów detalicznych w Banku BZ WBK (obecnie Grupa Santander). Jako Dyrektor Obszaru E-Commerce i Płatności Elektronicznych był również odpowiedzialny za kwestie dotyczące handlu elektronicznego, kart płatniczych i sieci bankomatów. Prowadził wiele projektów rozwojowych w działach IT, w takich obszarach jak usługi maklerskie, bankowość detaliczna i karty płatnicze. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości detalicznej. Ukończył studia techniczne na Politechnice Poznańskiej oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest pasjonatem nowych technologii, które chętnie testuje i czerpie z nich inspiracje na co dzień.

Piotr Biernacki

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz doradzał setce spółek

notowanych na GPW, Euronext 
i OMX. Autor
 i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych.Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.Autor publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.Specjalizuje się także w tematyce presentation design 
i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability i information design. 

Tomasz Biłous

Wiceprezes Zarządu, CFO, Alior Bank S.A

Wiceprezes Zarządu, CFO, Alior Bank S.A.Od 2006 roku związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za departament kontrolingu. Wcześniej, przez niemal osiem lat,

sprawował funkcje kierownicze w obszarze sprawozdawczości i rachunkowości, w tym przez pięć lat jako dyrektor departamentu rachunkowości i główny księgowy banku. W latach 2000-2006 pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen i Ernst&Young w dziale audytu instytucji sektora finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto posiada dyplom biegłego rewidenta oraz jest członkiem ACCA.

Artur Bogusz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, SBB ENERGY S.A.

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach o specjalizacji bankowość i finanse. Manager specjalizujący się w zarządzaniu finansami i controllingiem przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobył w firmach Energomontaż Południe SA oraz w Doosan Babcock Energy Polska sp. z o.o. Od 2011 roku związany z SBB ENERGY SA (dawniej Remak Rozruch SA) jako Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu.   Pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych zarządza realizacją celów strategicznych Spółki w aspekcie polityki podatkowej, kredytowej, a także polityki budżetowania i kontroli kosztów oraz przychodów Spółki.Posiada ugruntowane i wszechstronne doświadczenie zawodowe związane z obszarem finansów i controllingu w firmach o kapitale polskim i zagranicznym. Wielokrotnie wdrażał nowe rozwiązania w zakresie budżetowania oraz rozliczania kosztów, a także tworzył strategie finansowe zapewniające rozwój w spółkach. Współpracuje z instytucjami finansowymi w celu pozyskiwania funduszy na projekty badawczo-rozwojowe związane z nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Krzysztof Bolesta

Wiceprezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, w latach 2015-18 dyrektor ds. badań w Polityce Insight, w latach 2012-2015 doradca w gabinecie ministra środowiska W latach 2004-2012 pracownik Komisji Europejskiej (Dyrekcja

Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji dotyczących m.in. kwestii pomocy publicznej, rynków energii, klimatu oraz elektromobilności. Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting Program Fellow.

Daniel Boniecki

Senior Partner, McKinsey & Company

Lider sektora Technologii, Mediów i Cyfryzacji w McKinsey w Europie. Z firmą McKinsey związany jest od 25 lat. Doradza największym globalnym przedsiębiorstwom oraz inwestorom w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie m.in.

w tworzeniu innowacyjnych biznesów cyfrowych, zaawansowanej analityce danych, cyfryzacji tradycyjnych przedsiębiorstw, tworzeniu elastycznych modeli organizacyjnych (agile) oraz optymalizacji inwestycji kapitałowych. Jako Partner Zarządzający McKinsey & Company w Polsce w latach 2011-2015 prowadził duże transformacje w sektorze energetycznym, transportowym oraz telekomunikacyjnym. Jest współautorem wielu raportów na temat rozwoju polskiej gospodarki przy wykorzystaniu najnowszych technologii, m.in. “Polska 2025″ i  “Cyfrowi Polacy“ oraz wydanych z magazynem „Forbes”: “5 zadań dla Polski”, „Rewolucja AI”, “Cyfrowa Polska”. Absolwent Harvard Business School (MBA 1998) oraz Wharton Executive Education.

Radomir Bordon

Dyrektor technicznego wsparcia sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Dell Technologies

Radomir Bordon w Dell Technologies pełni funkcję dyrektora technicznego wsparcia sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej. Region ten obejmuje 27 państw, od krajów bałtyckich na północy po Grecję i Izrael na południu. Radomir

Bordon odpowiada za planowanie strategiczne i wyniki sprzedaży w obszarze rozwiązań infrastrukturalnych. Nadzoruje tworzenie inicjatyw oraz programów dopasowanych do kampanii sprzedażowych kierowanych do klientów z różnych sektorów, do jego zadań należą również działania wdrożeniowe i doradztwo technologiczne.Sprawując obecną funkcję, przez 5 miesięcy pełnił jednocześnie obowiązki dyrektora generalnego Dell EMC w Polsce, z sukcesem zarządzając organizacją w początkowej fazie po połączeniu firm Dell i EMC. Z Dell Technologies związany jest od 2004 r., na co dzień pracuje w warszawskim biurze.Przed dołączeniem do Dell Technologies pełnił różne role w przedsiębiorstwach z branży IT oraz inżynierii przemysłowej.

Jacek Borek

Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce

Jacek Borek zarządza obszarem technologii w Accenture w Polsce. Posiada ponad 23 lata doświadczenia w zakresie wdrażania systemów informatycznych (m.in. SAP) w różnych branżach: telekomunikacyjnej, energetycznej, bankowej,

lotniczej, FMCG, przemysłowej oraz mediów. Od wielu lat realizuje również projekty z zakresu strategii IT oraz popularyzuje trendy technologiczne w oparciu o coroczny raport Accenture Technology Vision.Jacek Borek ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej, specjalizacja informatyka stosowana.

Magdalena Borowik

Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Magda Borowik – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Strateg złożonych procesów transformacji biznesowej w oparciu o technologie, z doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem

technologicznym oraz innowacją w obszarach:• sieci telekomunikacyjne i infrastruktura krytyczna• oprogramowanie telekomunikacyjne• finanse• cyfryzacja• administracja rządowa. Ekspert fintech z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu innowacją, transformacją oraz zmianą informatyczną: w projektach reform strukturalnych, rozwoju ekosystemów innowacji, budowy łączy IP w Europie, platform zarządzania danymi, rozwoju oprogramowania telekomunikacyjnego oraz analiz bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury krytycznej. Odpowiada za obszar technologii finansowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Fintech. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.

Krzysztof Borusowski

Prezes Zarządu, BEST S.A.

Finansista, menedżer z dużym doświadczeniem w sektorze usług finansowych oraz fuzji i przejęć. Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz BEST S.A., jednej z największych w Polsce firm zarządzających wierzytelnościami,

notowanej na GPW.Jako Dyrektor Zarządzający Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. prowadził projekty typu M&A z zakresu bankowości inwestycyjnej w kilku polskich bankach. W 2002 roku zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej wokół Dominet S.A., obejmujący zakup Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z Grupy Merrill Lynch. Pracował jako konsultant w Bain & Company w Bostonie. Reprezentował Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej BPH S.A. do czasu jego prywatyzacji. Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studiów MBA w Harvard Business School.

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys to wiodący polski menedżer o znaczącym doświadczeniu na rynku kapitałowym, w bankowości i polityce gospodarczej. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, którego aktywa mają wartość ponad 17 mld euro,

a kapitał przeznaczony na nowe inwestycje wynosi niemal 4 mld euro. Posiada bogate i poparte sukcesami doświadczenie na rynku finansowym, które zdobył w PKO BP odpowiadając za obszar strategii, inwestycji i analiz makroekonomicznych; w spółce AKJ Capital odpowiadając za inwestycje private equity i venture capital; a także w Deutsche Banku jako Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych oraz jako główny ekonomista w Erste Bank. W trakcie swojej kariery nadzorował największe transakcje w polskim sektorze bankowym, jak wspólna inwestycja w Pekao SA w 2017 r. (2,5 mld euro) oraz przejęcie Nordea przez PKO BP w 2013 r. (0,7 mld euro). Koordynował proces restrukturyzacji i finansowania największych polskich inwestycji energetycznych w Opolu, Jaworznie i Kozienicach. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor szeregu publikacji dotyczących rynków finansowych i zagadnień z obszaru polityki gospodarczej. 

Krzysztof Borzuchowski

Technology Consulting Senior Manager, Accenture

Starszy manager z wieloletnim stażem pracy w projektach wdrożeniowych kluczowych systemów w największych polskich bankach. Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania inżynier informatyk. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie

implementacji systemów informatycznych, definiowania architektury IT oraz optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. W projektach, którymi kieruje skutecznie łączy wiedzę dziedzinową z obszaru IT i Biznesu z wiedzą teoretyczną i praktyczną o Zarządzaniu Projektami. Fascynat nowoczesnych technologii, narzędzi do automatyzacji i sztucznej inteligencji. Prywatnie natomiast miłośnik żeglarstwa, robotyki, elektroniki i zdalnie sterowanych maszyn latających.

Michał Cebula

Prezes, Heritage Real Estate

Michał Cebula jest pomysłodawcą i współtwórcą Heritage Real Estate – firmy oferującej unikalne rozwiązania oparte o rynek nieruchomości dedykowane klientom indywidualnym oraz biznesowym. HRE proponuje szerokągamę produktów,

od czysto finansowych po możliwość inwestowania w różnego typu nieruchomości takie, jak mieszkania na wynajem, condohotele czy lokale usługowe. Michał Cebula odpowiedzialny jest za zarządzanie Heritage Real Estate. Definiuje strategię firmy, wyznacza kierunki jej działalności oraz podejmuje główne decyzje inwestycyjne. HRE ma swoje biura w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Krakowie. Z inicjatywy Michała Cebuli powstał Think Thank HRE opracowujący raporty analityczne prezentujące innowacyjne rozwiązania organizacyjne i prawne dla rynku nieruchomościowego. TTHRE przygotowuje także HRE Index liczony jako średnia ważona subindeksów cen nieruchomości, sektora bankowego, gospodarstw domowych oraz sektora budownictwa.

Maja Chabińska-Rossakowska

Dyrektor Pionu HR, ING Bank Śląski

Dyrektor ds. personalnych w ING Banku Śląskim S. A.. Od ponad 20 lat związana z HR. Doświadczenie zawodowe w tym obszarze zdobywała w m.in. Kissinger (1997 - 1999) i Tesco Polska (1999 - 2007), DHL (2008-2017). Firmy, w

których pracowała, były wielokrotnie nagradzane za działania w obszarze HR, m.in. tytułem Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2011, tytułem Great Place to Work w roku 2012 i Top Employer 2014, 2015, 2016, HR Dream Team 2016.Jest coachem ICC, absolwentką studiów EMBA, pracuje nad rozprawą doktorską w obszarze przywództwa. Współpracuje ze szkołami wyższymi w charakterze wykładowcy - gościa m.in. z Akademią im. L. Koźmińskiego, Uczelnią Łazarskiego.Małgorzata Mudyna, branch manager professionals, RandstadZarządza wyspecjalizowanym zespołem konsultantów w zakresie IT, inżynierii, logistyki i finansów. Odpowiada za kontrolę jakości dostarczanych usług oraz nadzoruje realizację prowadzonych projektów rekrutacyjnych.

Piotr Chęciński

dziennikarz ekonomiczny

Prezenter telewizyjny, dziennikarz, moderator i prowadzący najważniejsze wydarzenia gospodarcze i ekonomiczne w Polsce.Ekspert z zakresu wystąpień publicznych oraz sytuacji kryzysowych w firmach, a także budowania wizerunku

osób i instytucji. Twórca i współwłaściciel Lion’s Media, Head of One Leader Group.Od 2012 roku gospodarz debat ekonomicznych i gospodarczych podczas najważniejszych kongresów gospodarczych w Polsce.Moderator i panelista podczas m.in. Forum Ekonomicznego w Krynicy, Kongresie 590, Kongresie Impact, Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie oraz wielu debat na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Związku Banków Polskich. Doradca w dziedzinie strategii komunikacji w biznesie i administracji publicznej. Współautor kampanii wizerunkowej „Made in Poland” oraz projektu „Kobiety Ekspertki”. Trener i doradca medialny z wieloletnim doświadczeniem. W swoim portfolio ma ponad 100 szkoleń przeprowadzonych dla klientów w Polsce i za granicą.Polski dziennikarz, publicysta, prezenter telewizyjny. W latach 2007-2016 komentator problematyki gospodarczej i zagranicznej, autor programów telewizyjnych, m.in. „Świat i Gospodarka”, „Komentarz Świat”, „Biznes Info”. Gospodarz codziennego pasma od 12 do 15 w Polskim Radiu.Karierę zawodową rozpoczął w Telewizji Polsat gdzie pracował przy wydaniach programu „Informacje Polsat”. Współpracował również z wydawnictwem Axel Springer. Wspólnie z producentem Ryszardem Krajewskim współtworzył telewizję Superstacja. Od 2006 roku rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej. Jego programy emitowane  były na antenach TVP2 i TVP INFO oraz w Polskim Radiu PR24. W 2012 roku nominowany do nagrody Grand Press w kategorii wywiad.

Marek Chlebicki

Dyrektor, PwC

Marek Chlebicki jest dyrektorem w zespole doradztwa biznesowego dla sektora finansowego w Polsce. Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze i biznesowe oraz bogatą wiedzę z zakresu bankowości, transformacji (w tym transformacji

cyfrowych), operacji bankowych oraz zarządzania doświadczeniami klienta. Marek specjalizuje się w tworzeniu strategii, budowaniu nowych modeli biznesowych oraz prowadzeniu projektów transformacji biznesowych i operacyjnych. Realizuje projekty dla polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, w tym grup bankowych z Austrii, Francji, Rosji i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Grzegorz Chłopek

Prezes Zarządu Nationale Nederlanden PTE

Jest odpowiedzialny za zarządzanie Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym. Głównym obszarem specjalizacji są produkty emerytalne, takie jak PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), IKZE, IKE, . Ekspert w zakresie zarządzania finansami

osobistymi oraz oszczędzania.

Strony