IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Paneliści

Izabela Disterheft

ekspert w zakresie wsparcia rozwoju firm

Ekspert. Do kwietnia 2018 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Interizon, koordynującej działania największego polskiego klastra ICT – Interizon, zrzeszającego ponad 100 firm i instytucji otoczenia biznesu. W latach

2013-2016 pełniła funkcję Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (GPNT). Zarządzała zespołem branżowych specjalistów, dbając o kompleksowe funkcjonowanie Parku: ponad 100 firm z branż: ICT, biotechnologicznej; ponad 40 tys m2 powierzchni techniczno – biurowo – laboratoryjnej (3 budynki); ponad 1000 osób na co dzień pracujących w firmach Parku. W zakresie jej zadań leżało również udzielanie wsparcia rezydentom GPNT, stwarzanie im odpowiednich warunków rozwoju. Wcześniej była kierownikiem Biura Obsługi Inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, spółki odpowiedzialnej za rozwój gospodarczy Miasta Gdańska. Dbała m.in. o napływ inwestorów do regionu, organizowała misje gospodarcze (w tym do USA, Niemiec, Danii), których celem było wspieranie polskich przedsiębiorców. Szkoli m.in. w zakresie opracowywania modelu biznesowego, a także sztuki prezentowania potencjału biznesu przed inwestorami, partnerami biznesowymi. Jest autorką i współautorką wielu inicjatyw i wydarzeń. Jest również mentorką (np. w projekcie Lean in STEM). Zasiada w komisjach jurorskich (m.in. MIT TR_Innovators under 35, InnoLabs – projekt Horyzont 2020 ). Członkini Rady Programowej Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz leader grupy roboczej ds. Nowych Technologii. W grudniu 2015 roku wyróżniona medalem Prezydenta Miasta Gdańska za wspieranie lokalnej sceny startupowej. W 2017 roku dołączyła do grona Ambasadorów Startup Poland.

Jarosław Dominiak

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Jarosław Dominiak jest Absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także Podyplomowe Studia Menadżerskie (SGH w Warszawie) oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami MSP

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).Jarosław Dominiak jest inicjatorem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2000 roku stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka–Innovators for the Public. Od lipca 2011 r. członek stałej grupy doradczej SMSG (Securities and Markets Stakeholder Group) przy ESMA (European Securities and Markets Authority) w Paryżu. Od marca 2013 r. członek zarządu europejskiej organizacji EuroFinUse w Brukseli. Od 2000 r. przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp. Od 2007 r. sędzia Sądu Giełdowego przy GPW.Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie, Rada Akcjonariatu Obywatelskiego przy Ministrze Skarbu Państwa). Członek rad nadzorczych spółek publicznych (obecnie członek RN DGA S.A. w tym członek komitetu audytu, RN IMS S.A.).

Daniel Draga

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Cavatina Holding S.A.

Jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami, kształtowanie i realizację strategii finansowej oraz podatkowej Grupy Kapitałowej, liczącej blisko 20 spółek w Polsce i zagranicą.  Zajmuje się również optymalizacją źródeł

finansowania Grupy oraz polityki podatkowejw krótkim i długim horyzoncie czasowym, nadzorem nad płynnością finansową Grupy,a także monitorowaniem ryzyk związanych z działalnością, w tym z zagrożeniami terminowej realizacji inwestycji. Odpowiada za budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, emisje obligacji oraz prace przygotowawcze do emisji publicznych. Nadzoruje również przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i zmian w strukturze Grupy Kapitałowej. Wcześniej pracował między innymi jako Manager w Dziale Doradztwa Transakcyjnego oraz pełnił rolę Managera Działu Audytu w EY Poland. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorach nieruchomości, budownictwie, energetyce, motoryzacji oraz we współpracy z funduszami private equity i inwestorami strategicznymi. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość. Studiował także w International Business School w szwedzkim Jönköping na kierunku Finance and Business Modelling.

Maciej Drozd

Wiceprezes Zarządu, Echo Investment S.A.

Anna Duchnowska

Director – Asset Management, Head of Polish Operations, Invesco Real Estate

Joanna Erdman

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów w Zakresie Produktów i Usług Podstawowych, mBank S.A.

Jakub Fast

Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Segmentów Klienckich Bankowości Detalicznej, mBank S.A.

 Jakub Fast pełni stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów i Segmentów Klienckich Bankowości Detalicznej. Jakub jest odpowiedzialny za kształtowanie value proposition mBanku, w tym innowacji w segmencie klientów,

produktów, cen oraz strategii marketingowej. Przed dołączeniem do mBanku Jakub był partnerem w McKinsey & Company, gdzie był jednym z liderów pionu usług finansowych w Polsce oraz Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jakub jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Harvard Business School (MBA).

Jacek Figuła

Szef Strategii i Sprzedaży, Billon

With +20 years’ experience in sales leadership and team leading in global corporations: CISCO, UPC, Nortel, DEC and Siemens. At CISCO, he has been leading transformational projects in CEE. At Nortel, Jacek was holding

a position of the General Manager of Polish affiliate and multiple sales roles. Holder of MBA at POU – Thames Valley University in London and MSc at EFP – Franco-Polish School of New Technologies in Poznan.

Dariusz Filar

Profesor, Uniwersytet Gdański

Urodził się 18 VII 1950 w Gdyni. Od 1973 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego na  Wydziale Ekonomicznym - od 1992 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  W latach 1992 – 1995 visiting professor

w Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA), a w okresie 1998 – 2001 wykładowca Central European University W latach 80. ubiegłego wieku współpracownik prasy drugiego obiegu, a także autor komentarzy na łamach The Wall Street Journal. Od tego samego okresu związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny.  Zamieszcza komentarze ekonomiczne na łamach dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia twórczość w obszarze literatury pięknej – jego najważniejsze książki to „Czaszka olbrzyma” (Nasza Księgarnia 1976), „Pies wyścigowy” (Czytelnik 1984), „Jeszcze jedna podróż Guliwera” (Solaris 2014) i powieść współczesna „Drugie wejrzenie” (Novae Res 2015). W okresie 1999 – 2004 piastował funkcję głównego ekonomisty Banku Pekao S.A.W latach 2004 – 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.Od marca 2010 do grudnia 2014 członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2006 roku prezydent Włoch, Giorgio Napolitano, mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.

Paweł Flak

Associate Partner, Financial Risk management, FSO Advisory Poland

Paweł dołączył do EY w 2008 roku. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje kilka lat pracy w domu maklerskim. Jest magistrem  Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem American Studies Center.Paweł

jest członkiem grupy EY ds. regulacyjnych w sektorze finansowym realizującej projekty doradcze dla instytucji finansowych: banków, firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w  zagadnieniach związanych z adekwatnością kapitałową, zarządzaniem ryzykiem, nadzorem nad instytucjami finansowymi, w tym nad działalnością bankową i maklerską.

Jacek Fotek

Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych z Warszawie S.A.

Jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University od Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym

i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce.W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa.W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlowym w Warszawie.Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim Banku Rozwoju.W latach 1997-1999 członek zarządu Citibank (Poland) S.A., a wcześniej dyrektor Departamentu Skarbu i dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami.W latach 1999-2002 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a wcześniej – dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej.W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management S.A. m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt.W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 prezes zarządu BondSpot S.A.W okresie 2012-2013 – prezes zarządu Invista DM S.A.W przeszłości członek wielu Rad Nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (2015-2016), Fundacji GPW (2015-2016), IAiR S.A. (2014-2016).Od 1997 r. wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993-2002 – wykładowca Gdańskiej Akademii Bankowej i od 2010 r. – wykładowca Instytutu Rynku Kapitałowego.Od 1993 r. do chwili obecnej - członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland).Absolwent licznych staży i kursów międzynarodowych o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym i pieniężnym, zarządzaniem ryzykiem, audytem i inwestowaniem. 

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. nadzorujący Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odbył studia podyplomowe na Gdańskiej Akademii Bankowej, w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach i warsztatach

managerskich w kraju i za granicą.Karierę zawodową rozpoczął w BPS Consultants Poland (Nielsen Marketing Research). Następnie w latach 1994-1996 pracował jako Kierownik Zespołu Analiz w Wydawnictwie Papierów Wartościowych. Od 1996 do 2002 roku był związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie początkowo pracował w Departamencie Controllingu, w kolejnych latach był kierownikiem w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zarządzającym Rynkiem Klienta Korporacyjnego oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klientów Korporacyjnych. W latach 2002-2004 był dyrektorem finansowym oraz członkiem Zarządu w firmie Alpinus S.A. (HiMountain). W 2005 roku rozpoczął pracę w ING Banku Śląskim na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Detalicznej w Katowicach (a następnie w Gliwicach). W latach 2007-2009 był dyrektorem Departamentu Sprzedaży Detalicznej, od 2010 do 2012 roku sprawował funkcję dyrektora Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Jakości. Przez kolejne cztery lata był dyrektorem Zarządzającym Bankowością Detaliczną i odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami, segmentami i bankowością internetową. Od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Zarządzającego Bankowością Detaliczną i był odpowiedzialny za Zarządzanie Bankowością Cyfrową i Segmentem Przedsiębiorców. Był członkiem projektów międzynarodowych skoncentrowanych na budowaniu wartości dla klientów poprzez podejście omnikanałowe, wzrost jakości oferty usług digital  oraz współpracę ze fin-techami. Od października 2017 pełni funkcję Wiceprezesa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Bankowości Detalicznej i Biznesowej. 

Jerzy Gajewski

Prezes Zarządu, Grupa NDI S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 rokuw Gdańsku. W latach 1977-90 doświadczenie zdobywał w Iraku i Kuwejcie m.in.: świadcząc usługi w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych.W

1991 roku założył NDI S.A. – spółką dewelopersko-realizacyjną specjalizującą sięw organizacji, nadzorze i realizacji inwestycji. NDI ma w dorobku uczestnictwo w szeregu znaczących inwestycji w Polsce, w tym m.in.: budowę północnego odcinka Autostrady A1z Gdańska do Torunia, rewitalizację Centrum Sopotu, budowę Hoteli sieci Sheraton, kompleksy biurowo-usługowe dla znaczących instytucji bankowych i ubezpieczeniowych – m.in. siedzibę główną Banku PKO BP w Warszawie czy centralę ING Banku Śląskiego w Katowicach. W zakresie projektów infrastrukturalnych NDI realizuje inwestycje drogowe, kolejowe i tramwajowe.Spółka uzyskała dwukrotnie prestiżowe Diamenty Forbesa. Jerzy Gajewski posiada bogate doświadczenie w pracy w zarządach i organach nadzorczych spółek m.in. Buildco S.A., Cocefi Polska, Pantera Holdings Ltd., Gdańsk Transport Company S.A. Był doradcą m.in. Prezydenta m. Gdańska, Polskich Kolei Państwowych, przedsiębiorstwa Porty Lotnicze S.A., Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w rządzie Hanny Suchockiej. W 2009 roku otrzymał tytuł „Pracodawcy roku 2008 w Budownictwie”, w 2012 roku tytuł „Top Menedżera Pomorza 2011”. W 2013 roku Prezes Jerzy Gajewski został uhonorowany przez Pracodawców Pomorza, największą na Pomorzu organizację zrzeszającą ponad 600 przedsiębiorców, Złotym Oxerem.  W 2016 roku Prezes Jerzy Gajewski uzyskał m.in. tytuł Osobowości Roku  Dziennika Bałtyckiego w kategorii Biznes, za realizację szeregu inwestycji, w tym Terminalu kontenerowego DCT 2 w Gdańsku. W 2016 roku Prezesowi Gajewskiemu przyznana została również  nagroda specjalna „Budowniczy Pomorza” za całokształt osiągnięć i wybitne zasługi w procesie pozytywnego zmieniania społeczno-gospodarczego oblicza Pomorza.Od wielu lat Prezes Jerzy Gajewski aktywnie działa na rzecz poprawy funkcjonowania całej branży, będąc m.in. jednym ze współorganizatorów Europejskiego Kongresu Finansowegow Sopocie.

Paweł Gąsiorowski

Dyrektor Zarządzający, Departament Dystrybucji Bankowości Detalicznej, Bank Pekao S.A.

Odpowiedzialny za sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji w Banku Pekao S.A. (oddziały, bankowość mobilna, brokerzy, franczyzy, contact center, bankomaty), będącego częścią największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.Paweł

Gąsiorowski ma ponad 20–letnie doświadczenie zawodowe. Zajmował wysokie stanowiska menadżerskie (w tym Dyrektora Generalnego) w kilku firmach, gdzie odpowiadał między innymi za rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie marketingu cyfrowego oraz usług i systemów sprzedaży dla sektora finansowego.Jego doświadczenie obejmuję następujące obszary: strategia, nowoczesne kanały sprzedaży, segmentacja marketingowa, procesy biznesowe, tworzenie, zarządzanie oraz wdrażanie programów zmian na poziomie strategicznym i operacyjnym w bankowości detalicznej oraz korporacyjnej, firmach ubezpieczeniowych oraz IFA (Independent Financial Advisors).Ukończył Uniwersytet Warszawski, otrzymał również stypendium Ministra Edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Kieruje bieżącą działalnością Banku i pracami Zarządu Banku. Reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich. Sprawuje ogólny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku. Nadzoruje Obszar Zarządzania Bankiem, w tym sprawuje

nadzór nad ryzykiem braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Nadzoruje Pion Audytu Wewnętrznego, Pion Monitoringu, Pion Prawny, Pion Komunikacji, Biuro Projektów Business Compliance, Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych, nadzoruje również Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi.Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley - Haas School of Business, Ashridge - Hult International Business School i HEC.Z bankowością jest związany od ponad 25 lat. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 do 25 października 2017 roku członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku.

Maciej Geromin

Instytut Allerhanda

Piotr Gocłowski

Dyrektor Inwestycyjny, Credit Value Investments

Od 2012 pracuje dla CVI Dom Maklerski, od 2014 jako Dyrektor Inwestycyjny. W CVI m.in. współpracuję przy zarządzaniu aktywami jednego z największych funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce, t.j. Open Finance Obligacji

Przedsiębiorstw FIZAN, od dnia jego powstania. W tym czasie zrealizowałem kilkaset transakcji, większość na rynku nieruchomości – w segmencie zarówno mieszkaniowym jak i komercyjnym (logistyka, biura i handel). Miesięcznie przeglądam około dwudziestu nowych projektów z których średnio dwa ostatecznie doczekują się inwestycji. Wcześniej pracowałem m.in. w KPMG czy BRE Banku. Od 2010 posiadam licencję Doradcy Inwestycyjnego (numer 307). Zarządzam również pokaźną 7-osobową rodziną.

Katarzyna Godlewska

Współzałożycielka i Członek Zarządu Grupy Absolvent

współzałożycielka i członek zarządu Grupy Absolvent (w skład grupy wchodzą marki Absolvent Consulting, Absolvent.pl, Absolvent Talent Days, Futu Planners oraz Kiwi Jobs). Przed założeniem własnej firmy pracowała m.in. w

The Boston Consulting Group, UniCredit CAIB, Smyk. Absolwentka University of Warwick w Wielkiej Brytanii (kierunek BSc in Management) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MA in International Business & MA in Investor Relations). Założycielka i pierwszy kurator stowarzyszenia Global Shapers Warsaw Hub, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego.

Bartłomiej Godusławski

dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

Paweł Górecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej, KDPW S.A.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 2001 roku uzyskał tytuł doktora.Obecnie adiunkt w Katedrze Nauk o Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.Pełni funkcję Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Zasiada także w Radzie Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU).Wcześniej wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, a także w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej.Autor ok. 30 recenzowanych publikacji z zakresu prawa opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Ponadto autor licznych niepublikowanych opinii prawnych.

Maciej H. Grabowski

Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

Dr Maciej Grabowski minister środowiska w rządzie Ewy Kopacz i Donalda Tuska był również Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2008-2013 odpowiedzialnym za system podatkowy. Przez wiele lat rozwijał Instytutu

Badań nad Gospodarką Rynkową pełniąc funkcję wiceprezesa. W latach 90-tych był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach działalności publicznej w 2013 roku został głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych oraz był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.Od 2015 roku jest Prezesem Centrum Myśli Strategicznej, prestiżowej instytucji zajmującej się badaniami aplikacyjnymi nad gospodarką i społeczeństwem.

Bozena Graczyk

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Mirosław Gronicki

Niezależny konsultant ekonomiczny, Minister Finansów w latach 2004–2005

Mirosław Gronicki sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W latach 2000-2003 był głównym ekonomistą banku Millenium, ponadto był doradcą banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także

doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomiczmych (CASE), gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dlaPolski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Mirosław Gronicki ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w uznanych instytucjach naukowych m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze, oraz w organizacjach międzynarodowych w tym w Banku Światowym, ONZ i Unii Europejskiej.

Bartosz Grucza

Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013–2016 kanclerz SGH, w latach 2006–2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent

SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor wielu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

Michał Grzybowski

Partner oraz Lider Zespołu People Advisory Services, EY

Michał zajmuje stanowisko Partnera w dziale podatkowym. Jest liderem zespołu People Advisory Services w Polsce. Od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwem podatkowym.

W Ernst & Young pracuje od lipca 2002 roku.Michał realizuje projekty związane z integracją oraz restrukturyzacją zasobów ludzkich, zwłaszcza w następujących obszarach: optymalizacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, retencja pracowników w firmie, wybór dostawców i prowadzenie negocjacji, opracowywanie i modyfikacja systemów wynagradzania, restrukturyzacja wynagrodzeń kadr kierowniczych oraz budowa i dostosowanie długoterminowych planów motywacyjnych.Posiada szerokie doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się również w doradztwie na rzecz polskich spółek giełdowych oraz międzynarodowych korporacji wprowadzających programy opcji menedżerskich oraz programów emerytalnych. Doradza w zakresie tworzenia efektywnych struktur wynagradzania kadry menedżerskiej zarówno w Polsce jak i za granicą.Michał ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 roku (nr wpisu 09879), wielokrotnie nagradzany w rankingu najlepszych doradców  podatkowych w kategorii podatki dochodowe w Polsce (ranking Dziennika Gazety Prawnej)

Andrzej Halesiak

Dyrektor, Zespół analiz sektorowych, Bank Pekao S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (Executive MBA). Karierę zawodową rozpoczynał w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów), a następnie przez wiele lat kontynuował

ją w firmie doradczej (McKinsey&Company). Od 2006r. związany z sektorem bankowym, gdzie zajmuje się analizami ukierunkowanymi na wsparcie procesów decyzyjnych. Autor licznych opracowań, raportów i artykułów poświęconych zagadnieniom globalnym, makroekonomicznym, przekształceniom strukturalnym, sektorowi bankowemu i rynkom finansowym. Prowadzi bloga dedykowanego zagadnieniom gospodarczym (www.andrzejhalesiak.pl).

Jerzy Hausner

Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik

Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Nagroda Kisiela.

Anna Hrycaj

Profesor nadzwyczajny, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Jacek Iljin

Dyrektor Banku ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej, mBank S.A.

Jacek dołączył do mBanku na starcie działalności w 2002 r. i od samego początku współkształtował rozwój pierwszego w pełni internetowego banku w Polsce, który w rezultacie stał się czwartym graczem na rynku detalicznym i

rozwinął działalność w Czechach i na Słowacji. Przez lata Jacek pełnił różne funkcje zarządcze w obszarach strategii, CRM, marketingu, zarządzania produktami, sprzedaży, kanałów dystrybucji i procesów biznesowych, gromadząc cenne doświadczenie w sektorze bankowym, w tym w zakresie ekspansji międzynarodowej i transformacji cyfrowej. Dziś skupia się głównie na transformacji cyfrowej i tworzeniu wielokanałowego modelu, w którym człowiek łączy siły z kanałami cyfrowymi i sztuczną inteligencją, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

Andrzej Jacaszek

Wydawca HBR Polska, Wiceprezes ICAN Institute

Strony