IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Paneliści

Marcin Giżycki

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski, S.A.

Posiada ponad 20-sto letnie doświadczenie w bankowości. Przez całą swoją karierę związany z ING Bankiem Śląskim. Był odpowiedzialny za zarządzanie produktami, procesami, ceną, sprzedażą oraz siecią dystrybucji. Pełnił nadzór

i zarządzał kilkoma strategicznymi projektami w Banku. W sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu ING Securities SA. Obecnie Marcin Giżycki jest wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnym za Pion Klientów Detalicznych.Marcin Giżycki ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na wydziale Bankowość i Finanse. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. Senior Banking Program  w ING w Amsterdamie oraz Developing the Strategic Leader program at the Center for Creative Leadership w Colorado Springs.

Maciej Glapa

Dyrektor Zarządzający, BNP Paribas Bank Polska

Maciej Glapa, praktyk bankowy, od 1995 roku związany z obszarem Cash Managementu; odpowiadał za ten obszar kolejno w Deutsche Banku, Raiffeisen Banku, DnB NORD,  a od roku 2011 zarządza tym obszarem w BNP Paribas Bank

Polska w randze Dyrektora Zarządzającego.

Bartłomiej Godusławski

Dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

Bartek Godusławski od czerwca 2017 r. pracuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”, gdzie pisze o finansach publicznych, polityce pieniężnej i szeroko pojętej gospodarce. Wcześniej przez dwa i pół roku pracował

w „Pulsie Biznesu” i przez siedem lat w redakcji biznesowej Polskiej Agencji Prasowej. Wielokrotnie nominowany do Grand Press Economy (w 2014, w 2015 "za niezwykłą umiejętność przejrzystego prezentowania niełatwej tematyki finansów publicznych", w 2018 "za dociekliwość w analizowaniu afery GetBacku, co zaowocowało newsami i rzetelnymi analizami różnych jej wątków") oraz zdobywca Grand Press Economy 2016 "za niezależne, rzetelne i poparte twardymi danymi analizy makroekonomiczne". Otrzymał również tytuł Dziennikarza Ekonomicznego 2018 r. w konkursie im. Władysława Grabskiego organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Był także nominowany w tegorocznej edycji Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.

Marcin Golly

Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, Grupa NDI

 Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, a obecnie również wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany jest z Grupą NDI od 10 lat

-  początkowo zajmował się m.in. pozyskiwaniem finansowania dla przedsięwzięć deweloperskich, a od 2012 r. odpowiada za kompleksowy rozwój projektów strukturyzowanych. Marcin Golly reprezentował Grupę NDI w negocjacjach przy ponad 20 największych polskich przetargach w formule PPP. W latach 2016 - 2017 był również członkiem Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Aktualnie jako Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu odpowiada za rozwój nowych obszarów działalności budowlanej Grupy NDI, transakcje M&A oraz rozwój projektów strukturyzowanych.

Paweł Górecki

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

dr Paweł Górecki – Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 2001 roku uzyskał tytuł doktora. Specjalizuje

się w obsłudze prawnej spółek kapitałowych oraz stosowaniu procedur administracyjnych, podatkowych i procedury sądowo-administracyjnej.Adiunkt w Katedrze Nauk o Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.Wcześniej wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, a także w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej.W 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu, a od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady.Ponadto Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU).Autor ok. 30 recenzowanych publikacji z zakresu prawa opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Ponadto autor licznych niepublikowanych opinii prawnych.

Dariusz Górski

Członek Rady Nadzorczej, PKO Bank Polski

Dariusz Górski (ur.1968) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, analizy finansowej oraz zarządzania, m.in. kurs na doradcę inwestycyjnego

oraz finanse przedsiębiorstw (stypendium Erasmus University w Rotterdamie).Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako analityk finansowy w Caresbac Polska S.A., jednej z pierwszych na polskim rynku firmie venture-capital. W latach 1993-1996 pracował w Business Management & Finance S.A. jako analityk finansowy, a od roku 1995 jako szef projektów z obszaru doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, prywatyzacji oraz restrukturyzacji. W roku 1996 rozpoczął pracę w Robert Fleming & Co (w 2000 roku przejęty przez Chase Manhattan Bank) jako analityk akcji specjalizujący się początkowo w sektorach spożywczym, przemysłowym oraz IT. Od 1998 roku analityk sektora bankowego w Europie Centralnej. W roku 2001 rozpoczął pracę w ING Securities jako analityk akcji pokrywający całościowo rynek polski ze specjalizacją w sektorach banki, spółki, surowce oraz sektor paliwowy. Od 2004 roku w Deutsche Bank Securities jako szef analiz rynku akcji na region Europy Centralnej odpowiedzialny za całościowy produkt oraz sektor bankowy. W 2008 roku objął stanowisko stratega portfela akcyjnego w Opera TFI. W latach 2009-2011 szef działu analiz polskiego rynku akcji w Wood & Co odpowiedzialny za sektor finansowy, media oraz strategię dla rynku akcji. Od 2011 do marca 2019 roku zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) początkowo jako starszy analityk, zastępca Kierownika Zespołu Analiz, a od 2015 roku Dyrektor Departamentu Analiz Giełdowych odpowiedzialny za nadzór oraz produkty zespołu, analizę sektora finansowego, a także strategię dla rynku akcji.Zawodowe osiągnięcia pana Dariusza Górskiego obejmują między innymi szereg wysokich pozycji w międzynarodowych oraz krajowych rankingach inwestorskich. W 2004 zespół analityków ING Securities w Warszawie zdobył 3 miejsce w rankingu Institutional Investor Magazine, a w 2003 pierwsze miejsce w tym samym rankingu. W 2007 zespół DB Securities zajął pierwsze miejsce w rankingu Thomson Extel w kategorii rynek węgierski/czeski oraz drugie w kategorii rynek polski, a zespół bankowy pierwsze w kategorii EMEA Financials. W 2006 polski zespół DB Securities zajął trzecie miejsce w rankingu Institutional Investor Magazine (w 2005 r: zajmował miejsce czwarte), a zespół analityków bankowych DB Securities miejsce drugie (w 2005 r: zajął trzecie miejsce). W rankingach analityków GG Parkiet zajmował czołowe miejsca – sektor bankowy miejsca 2/3/3 odpowiednio w latach 2017/16/15 oraz strategia rynkowa miejsca 5/2 w latach 2017/16.

Piotr Goździewicz

Dyrektor CEE capital markets, BNP Paribas Real Estate

Dr Piotr Goździewicz ma blisko 20 lat doświadczenia zawodowego.Piotr pracuje w BNP Paribas Real Estate od 2013, zajmując się transakcjami inwestycyjnymi w nieruchomości komercyjne w Polsce oraz innych krajach Europy środkowo-wschodniej.

Przed dołączeniem do BNP Paribas Real Estate Piotr pracował w ING, gdzie prowadził transakcje inwestycyjne oraz procesy finansowania nieruchomości komercyjnychw Polsce oraz innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Przed ING, Piotr pracował w Citigroup, w dziale Corporate and Investment Banking, jednocześnie uzyskując stopień doktora ekonomii na Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w fuzjach i połączeniach. Piotr jest magistrem Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Piotr doradzał przy wielu transakcjach, pośród nich znalazły się takie jak: Krakow Business Park (reprezentacja kupującego), Oxygen Park i Oxford Tower w Warszawie, portfel obiektów handlowych Marcredo, Galeria Świdnicka (reprezentacja sprzedającego), doradztwo finansowe Fashion Street w Budapeszcie, Czackiego 15/17 w Warszawie (reprezentacja kupującego), Lastadia Office w Szczecinie (reprezentacja sprzedającego). Jest biegły w językach polskim, angielskim oraz niemieckim. Piotr jest członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców (RICS).

Maciej H. Grabowski

Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

Dr Maciej Grabowski minister środowiska w rządzie Ewy Kopacz i Donalda Tuska był również Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2008-2013 odpowiedzialnym za system podatkowy. Przez wiele lat rozwijał Instytutu

Badań nad Gospodarką Rynkową pełniąc funkcję wiceprezesa. W latach 90-tych był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach działalności publicznej w 2013 roku został głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych oraz był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.Od 2015 roku jest Prezesem Centrum Myśli Strategicznych, prestiżowej instytucji zajmującej się badaniami aplikacyjnymi nad gospodarką i społeczeństwem.

Mirosław Gronicki

Niezależny konsultant ekonomiczny, Minister Finansów w latach 2004–2005

Mirosław Gronicki sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W latach 2000-2003 był głównym ekonomistą banku Millenium, ponadto był doradcą banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także

doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomiczmych (CASE), gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dlaPolski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Mirosław Gronicki ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w uznanych instytucjach naukowych m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze, oraz w organizacjach międzynarodowych w tym w Banku Światowym, ONZ i Unii Europejskiej.

Włodzimierz Grudziński

Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich, Vice President European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers

Włodzimierz Grudziński ma ponad 29-letnie doświadczenie w bankowości jako współzałożyciel i przez17 lat (1990 – 2007) prezes zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) SA, który był jednym z pionierów finansowania

MSP, samorządów lokalnych, ekonomii społecznej i wspólnot mieszkaniowych. Współzałożyciel i 12-letni członek Zarządu Związku Banków Polskich (w latach 2001 r. - 2009 r. jego Wiceprzewodniczący) aktywnie uczestniczący w budowie i rozwoju polskiego sektora bankowego.Od 2009 roku jest doradcą Zarządu ZBP. W ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich wiele lat przewodniczył Komitetowi Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, był członkiem Komitetu Sterującego rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, członkiem Rady Inwestycyjnej Funduszy Powierniczych JESSICA (finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach programów RPO) województw Wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i Mazowieckiego.Jest członkiem Komisji Etyki przy ZBP.Był współzałożycielem i obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej TISE SA, firmy finansowej, lidera w finansowaniu ekonomii społecznej w Polsce.TISE jest współzałożycielką, w 2001, FEBEA (Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych). Włodzimierz Grudziński jest wiceprezesem FEBEA a w 2018 został powołany do Grupy doradczej Komisji Europejskiej GECES (Expert Group on Social Economy and Social Enterprises).Jest zaangażowany w wiele organizacji pozarządowych działających w Polsce.Przewodniczący Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego €FPA Polska.Członek Komitetu Finansowego Fundacji Auschwitz-Birkenau.Członek Kapituł i Jury konkursów:- Przedsiębiorca Społeczny Roku- Nagroda dla nauczycieli im. Ireny Sendlerowej - „Za Naprawianie Świata”- Etyka w |Finansach Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia GO.

Jakub Grzechnik

Head of Product, CEE, Visa

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową w branży finansowej rozpoczął w 2000 r. w Grupie UniCredit, gdzie awansował na stanowisko dyrektora departamentu kart płatniczych.

Następnie pracował dla Citigroup i Mastercard. Ostatnio odpowiadał za kanały cyfrowe PKO Banku Polskiego, w tym bankowość mobilną i internetową oraz sprzedaż produktów w kanale elektronicznym. Zasiadał także w radach nadzorczych eService, Polskiego Standardu Płatności i ZenCard. W marcu 2018 r. dołączył do zespołu Visa jako Head of Product regionu Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialny zarówno za produkty podstawowe, jak i innowacyjne, w tym karty debetowe i kredytowe, tokenizację, programy lojalnościowe i rozwiązania dla transportu.

Michał Grzybowski

Partner, EY

Michał zajmuje stanowisko Partnera w EY. Jest liderem zespołu People Advisory Services w Polsce oraz w krajach regionu CESA. Od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwem

podatkowym. W Ernst & Young pracuje od lipca 2002 roku.Michał realizuje projekty związane z integracją oraz restrukturyzacją zasobów ludzkich, zwłaszcza w następujących obszarach: optymalizacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, retencja pracowników w firmie, wybór dostawców i prowadzenie negocjacji, opracowywanie i modyfikacja systemów wynagradzania, restrukturyzacja wynagrodzeń kadr kierowniczych oraz budowa i dostosowanie długoterminowych planów motywacyjnych.Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się również w doradztwie na rzecz polskich spółek giełdowych oraz międzynarodowych korporacji wprowadzających programy opcji menedżerskich oraz programów emerytalnych. Doradza w zakresie tworzenia efektywnych struktur wynagradzania kadry menedżerskiej zarówno w Polsce jak i za granicą.Michał ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 roku (nr wpisu 09879), wielokrotnie nagradzany w rankingu najlepszych doradców podatkowych w kategorii podatki dochodowe w Polsce (ranking Dziennika Gazety Prawnej).

Marta Guzek

Finance & Retail Industry Head, Google Polska

Obecnie pracuje jako Finance & Retail Industry Head dla Google Polska wspierając partnerów biznesowych w rozwijaniu obecności w świecie cyfrowym oraz w zmianach w kulturze korporacyjnej. Wcześniej zajmowała się wdrażaniem

innowacji technologicznych i nowych koncepcji biznesowych w bankach, firmach ubezpieczeniowych i technologicznych pracując m. in. dla Orange i Mastercard. Absolwentka UW a także Executive MBA SGH i University of Minnesota.

Jerzy Hausner

Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik

Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Nagroda Kisiela.

Jacek Iljin

Dyrektor Zarządzający, Pion Klienta Detalicznego, mBank

Jacek dołączył do mBanku niedługo po starcie w  detalicznej działalności mBanku w 2002 r. i współkształtował rozwój pierwszego w pełni internetowego banku w Polsce, który w rezultacie stał się czwartym graczem na rynku

detalicznym i rozwinął działalność w Czechach i na Słowacji.Przez lata pełnił różne funkcje zarządcze w obszarach strategii, CRM, marketingu, zarządzania produktami, sprzedaży, kanałów dystrybucji i procesów biznesowych, gromadząc cenne doświadczenie w sektorze bankowym, w tym w zakresie ekspansji międzynarodowej i transformacji cyfrowej.Dziś skupia się głównie na transformacji cyfrowej i tworzeniu wielokanałowego modelu, w którym człowiek łączy siły z kanałami cyfrowymi i sztuczną inteligencją, w celu zapewnienia  najwyższej jakości usług.

Piotr Jabłoński

Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w BNP Paribas Bank Polska

Odpowiedzialny za instrumenty oraz rozwiązania w zakresie finansowania handlu zagranicznego i krajowego; do 2018 r. Dyrektor Nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej oraz Pion Finansowania Strukturyzowanego i Projektów

Inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska, gdzie odpowiadał za sieć centrów bankowości korporacyjnej oraz finansowanie dłużne fuzji i przejęć, strukturyzowane kredyty i projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości, infrastruktury i energii odnawialnej. Pełnił też funkcję Dyrektora Regionu Centralnego w Raiffeisen Bank Polska. Rozpoczynał karierę zawodową jako manager produktu w warszawskim oddziale ING N.V.

Paweł Jabłoński

Forbes

Ekspert finansowy w redakcji Forbesa. Przez 26 lat - do połowy ub. pracował w redakcji Rzeczpospolitej, w tym ostatnie 10 lat jako zastępcą redaktora naczelnego i komentator. Nadzorował dział gospodarczy gazety i tworzenie

licznych rankingów gospodarczych.

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku finansowym, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management. Od 2009 r. prezes zarządu PKO Banku Polskiego,

który za jego kadencji stał się bezdyskusyjnym liderem sektora podejmując nowe wyzwania oraz wdrażając projekty nadające ton zmianom w polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności BLIK opartego na innowacyjnej aplikacji mobilnej IKO, która w 2018 roku została uznana za najlepszą na świecie w ocenie klientów. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Paweł Jakubik

Polish Cloud Leader (Digital Transformation), Członek Zarządu, Microsoft Polska

Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka Leadership Team w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i

Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

Janusz Jankowiak

Prezes, JJ Consulting

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego

NWAI. Był wiceprzewodniczącym RN TFI Esaliens i członkiem RN MAK Investments.Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Od 2006 roku główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Od lutego 2006 prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”, pracując z wieloma klientami korporacyjnymi. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Kalinowski

Doradca zarządu KPMG w Polsce

Jerzy Kalinowski jest obecnie doradcą zarządu KPMG w Polsce. Wcześniej jako partner w KPMG odpowiadał za usługi doradcze dla sektora nowych technologii, mediów i telekomunikacji w Polsce i w regionie CEE. Zajmował się również

doradztwem strategicznym i operacyjnym, zarządzaniem klientami, programami cyfrowej transformacji biznesowej, oraz strategią i zarządzaniem innowacjami. Przed KPMG Jerzy zajmował stanowiska kierownicze (prezes zarządu, członek rady nadzorczej) w różnych spółkach z branży nowych technologii i telekomunikacji. Jego doświadczenie obejmuje też utworzenie i zarządzanie funduszem venture capital inwestującym w cyfrowe startupy.

Maciej Kandybowicz

odpowiada za komercjalizację projektów biurowych, Vastint Poland

Odpowiada za komercjalizację projektów biurowych firmy Vastint Poland na terenie Gdyni. Wykorzystuje do tego swoje ponad 12 letnie doświadczenie w branży nieruchomości, które zdobył pracując wcześniej dla takich firm jak

Torus, czy międzynarodowej firmy deweloperskiej Hines. Od kwietnia 2018 roku pełni także rolę ambasadora Fundacji Pro Progressio.Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, o specjalności Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, a także ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w renomowanej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Łukasz Kąpielewski

Menedżer, EY

Ekspert w dziedzinie projektów transformacji biznesowych i IT. Lider grupy technologicznej rozwiązań dedykowanych dla sektora bankowego i neo-bankowego. Zdobywał doświadczenie wdrażając kompleksowe rozwiązania informatyczne

dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynku Polskim i za granicą. Doradzał firmom w wyborze rozwiązań informatycznych, projektował docelową architekturę systemową jak również sam wdrażał systemy klasy ERP, CRM i portale WWW takich dostawców jak Oracle czy Sage.

Wojciech Kardyś

Influencer&Social-media Consultant

Ekspert do spraw komunikacji Internetowej. Z wykształcenia filozof i scenarzysta. Z pasji PR-owiec, mówca konferencyjny, konsultant, szkoleniowiec i felietonista. Współzałożyciel agencji produkcyjno-konsultingowej Good For

You. W reklamie internetowej działa od prawie dekady. Zdobywca nagród branżowych (takich jak Brązowy Spinacz). Twórca pierwszej w Polsce audycji radiowej w całości poświęconej influencerom.

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Absolwent sopockiej "ósemki" Józefa Golca i II Liceum Ogólnokształcącego.    Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów Wicemarszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim, oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.     Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich; Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.     Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego.Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.     Od 1988 do 1990 pracownik Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku.     Odznaczenia:• odznaczenie papieskie "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" (Za Kościół i Papieża)• Medal "Pro Memoria"• Odznaka ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Zasłużony Działacz Kultury"• Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa• Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej• Honorowa Odznaka Rzemiosła• Srebrny medal za zasługi dla Policji• Złota Odznaka PZ Kosz• Nagroda im. Grzegorza Palki, nazywana samorządowym "Oskarem     Jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.

Filip Kata

Senior System Engineer, Dell Technologies Polska

Architekt z wieloletnim doświadczeniem, odpowiedzialny za projektowanie rozwiązań w oparciu o chmurę obliczeniową. Z Dell EMC (wcześniej EMC) związany od 2015 r., umiejętności zdobywał m.in. w firmach Capgemini, ING Services

Polska oraz Comarch. Absolwent Politechniki Śląskiej.

Adam Khalifa

Google EMEA Partnership Solutions Team

Anna Kicińska

EY Partner, Transaction Advisory, Central and South-East Europe Real Estate Leader

Anna Kicińska jest partnerem w Dziale Doradztwa Grupy Rynku Nieruchomości. Od ponad 20 lat specjalizuje się w doradztwie rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakresie wycen, analiz portfeli nieruchomości oraz doradztwa przy

sprzedaży nieruchomości. W 1997 roku uzyskała tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego. W 2001 roku została członkiem międzynarodowej organizacji doradców nieruchomości The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), a następnie CCIM (Certified Commercial Investment Member). Jest także członkiem Urban Land Institute  (ULI).

Włodzimierz Kiciński

I Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Od 2017 – Wiceprezes Związku Banków Polskich, wcześniej: Kurator Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. mianowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Prezes Zarządu Nordea Bank

Polska S.A., Wiceprezes BGŻ Bank S.A. oraz Hypo-Bank Polska S.A. W latach 1994-1995 – Doradca w Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG w Monachium, a w latach 1991 – 1994 – Dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim.W latach 2009 – 2011 – Członek Komitetu Wykonawczego na Polskę, Rosję i kraje bałtyckie w Grupie NORDEA.Powoływany w skład rad nadzorczych krajowych przedsiębiorstw i międzynarodowych instytucji gospodarczych, w tym PZU S.A., Hortex S.A., Bank Pekao S.A., KGHM International Ltd. w Vancouver, the International Bank for Economic Co-operation and International Investment Bank w Moskwie. Wybierany także w skład kierowniczych organów Związku Banków Polskich. Przed objęciem funkcji w Zarządzie ZBP był członkiem Komisji Etyki Bankowej ZBP.W 2011 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 r. wyróżniony odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Grzegorz Kiczor

odpowiada za kontrakty zagraniczne, Rafako S.A.

Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Budownictwa.Karierę zawodową rozpoczął w spółce Nutricia (obecnie w grupie Danone) na stanowisku kierownika regionalnego. Następnie w latach 1995-2000 pracował w Biurze Radcy

Finansowego Ambasady RP w Waszyngtonie, gdzie zajmował się między innymi relacjami z międzynarodowymi instytucjami finansowymi jak i polskim zadłużeniem wobec obywateli amerykańskich. Po powrocie do Polski kierował jednostką kontroli w programie Rural Development Project współfinansowanym ze środków Banku Światowego, a następnie w podobnym zakresie uczestniczył w projektach unijnych realizowanych na terenach wiejskich. Równolegle pracował przy projekcie pomocowym dla Gruzji finansowanym przez UNDP.W 2010 roku związał się z grupą PBG, w której na początku pełnił rolę doradcy w zakresie planowania i relacji z zagranicznymi konsorcjantami, a następnie został powołany do zarządu spółki PBG oil and gas. Od 2018 roku w  Rafako SA odpowiada za kontrakty zagraniczne.

Strony