IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Paneliści

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

 Menedżer, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Rotterdam School od Management. Pracuje na rynku finansowym od 1995 roku (PPTFI Pioneer, PKO Credit Suisse,

Pekao/Alliance, Pioneer Investments). Od października 2009 roku prezes zarządu PKO Banku Polskiego – za jego kadencji bank stał się bezdyskusyjnym liderem polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności na bazie innowacyjności płatności mobilnych IKO.

Paweł Jakubik

Polish Cloud Leader (Digital Transformation), Członek Zarządu, Microsoft Polska

Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka Leadership Team w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i

Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

Jerzy Kalinowski

Doradca zarządu KPMG w Polsce

Pracuje w KPMG od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie strategicznym, operacyjnym oraz innowacjach cyfrowych. Wcześniej założył i zarządzał funduszem inwestycyjnym zorientowanym na inwestycje w cyfrowe startupy. Był też

prezesem zarządu i członkiem rad nadzorczych dla kilku spółek z sektora TMT.  Pełnił też funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W latach 90-tych pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie odpowiadał za sektor TMT. Ma doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych (Polska i USA) i był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (magister inżynier telekomunikacji i doktor nauk technicznych), University of Rochester w USA (M. Sc. In Electrical Eng.) i IMD w Lozannie (Management Development Program).

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Absolwent sopockiej "ósemki" Józefa Golca i II Liceum Ogólnokształcącego.    Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów Wicemarszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim, oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.     Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich; Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.     Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego.Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.     Od 1988 do 1990 pracownik Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku.     Odznaczenia:• odznaczenie papieskie "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" (Za Kościół i Papieża)• Medal "Pro Memoria"• Odznaka ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Zasłużony Działacz Kultury"• Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa• Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej• Honorowa Odznaka Rzemiosła• Srebrny medal za zasługi dla Policji• Złota Odznaka PZ Kosz• Nagroda im. Grzegorza Palki, nazywana samorządowym "Oskarem     Jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.

Justyna Kesler

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Career2008-present ING Bank Śląski S.A., Vice-President of the Management Board2001-2008 I NG Bank Śląski S.A. , Bank Executive Director, Operations Division , Department Director, FM and Strategic Clients Operations Department1991-2001 ING

Bank N.V., Warsaw Branch , Chief Accountant,Chief Operations O­fficer1989-1991 The Main School of Planning and Statistics, Assistant EducationStanford University (2016) — Graduate School of Business, Executive Program in Strategy and OrganziationICAN Institute (2014) — Strategic Leadership AcademyICC Coach (2008)Warsaw School of Economics (1989) — Economic Cybernetics and IT

Małgorzata Kleniewska-Wodtke

Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A.

Pani Małgorzata Kleniewska-Wodtke jest Prezesem Zarządu Fitch Polska S.A., odpowiedzialnym za działalność agencji w Polsce oraz Europie Środkowo Wschodniej. Pani Małgorzata Kleniewska‐Wodtke posiada 15-letnie

doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi strukturami organizacyjnymi. Pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie jako Dyrektor Zarządzający odpowiadała za sieć oddziałów, pion sprzedaży i produktów. Przez 15 lat związana była z Bankiem Pekao, należącym wówczas do grupy UniCredit. Kończąc współpracę  z Pekao zajmowała stanowisko Dyrekora Zarządzajacego i Szefa Makroregionu.Pani Małgorzata ukończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem magistra, zaś tytuł MBA z wyróżnieniem otrzymała na University of Illinois (program prowadzony przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim). Ponadto ukończyła szereg studiów podyplomowych, m.in. Rachunkowość i Finanse, Zarządzanie Projektami, Bankowość. Zdała egzamin dla członków rad nadzorczych, uczestniczyła w wielu międzynarodowych programach organizowanych m.in. przez SDA Bocconi University oraz Gloucestershire College.

Krzysztof Konopiński

Partner MCI Capital/PEM;

 Certified Financial Risk Manager (FRM) with over 12-years experience in corporate finance, banking, risk management, financial modeling and transaction structuring. Expertise in financial services, fintech, agriculture,

healthcare and e-commerce.Graduated from the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in Financial Management and Accounting.He started his career at KPMG, on a team responsible for audits of banks and financial institutions. From 2004 to 2010, he worked at the Controlling and Management Information Department of mBank S.A. In 2010, he joined the team of KGHM TFI S.A. as a Financial Controller. From 2011 to 2014 he was engaged by PKO BP BANKOWY PTE S.A., where he was responsible for the assessment and management of investment and operational risk and he was a member of the investment committee.

Łukasz Korycki

Zastępca Redaktora Naczelnego, Puls Biznesu

Od 20 lat  zajmuje się polską gospodarką. Pracował m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet, Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej. Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Współautor wywiadów z

czołowymi postaciami polskiego biznesu w radiowej Trójce, komentator wydarzeń gospodarczych w mediach. Moderator licznych konferencji i dyskusji specjalistycznych o tematyce ekonomicznej.

Marek Kowalski

Wiceprezydent wykonawczy Pracodawcy RP

W marcu 2017 roku powołany przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego jako członek Rady Zamówień Publicznych.Od 2010 roku Marek Kowalski wchodził w skład Zespołu do spraw usług publicznych Komisji Trójstronnej –

instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa.Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 roku Marek Kowalski został powołany przez Premiera RP do składu plenarnego Komisji Trójstronnej.Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu.W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World. Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

Iwona Kozera

Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna i Południowo-Wschodnia

Iwona Kozera od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem biznesowym dla sektora finansowego oraz publicznego w Europie Centralnej i Południowej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie m. in. zarządzania aktywami,

regulacji, fuzji i przejęć. Pracowała na rzecz największych polskich i globalnych instytucji finansowych.  Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła programy menadżerskie na Harvard Business School oraz Kellogg Graduate School of Management. Jest również Fundatorem Fundacji Liderek Biznesu.

Rafał Kozłowski

Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości, PKO Bank Polski

Od 2012 roku związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za uruchomienie banku hipotecznego. Od powstania PKO Banku Hipotecznego, jako prezes zarządu, odpowiadał za rozwój tej instytucji i szybko wyprowadził

ją na szczyt listy największych banków hipotecznych w Polsce. Pod jego kierownictwem bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą.Rafał Kozłowski pochodzi z Łomży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia Executive MBA. Z branżą bankową związany od 1995 roku. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPHPBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.

Maciej Kropidłowski

Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Maciej Kropidłowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 19 marca 2014 roku.Pan Maciej Kropidłowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania.Od stycznia 2014

r. jest Szefem Sub-Sektora Rynków Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 r. powołany został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.Pan Maciej Kropidłowski karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w Dziale Bankowości Korporacyjnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.Od 2008 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.

Anna Krzyżanowska

redaktor działu nieruchomości, Rzeczpospolita

 Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kariery zawodowej zajmuje się tematyką związaną z prawnymi aspektami rynku nieruchomości i branżą deweloperską.Pisze zarówno o procesie legislacyjnym

i projektach aktów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, jak i obowiązujących przepisach i ich wpływie na rynek.W Rzeczpospolitej od października 2017, wcześniej przez 6 lat pracowała w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Mariusz Książek

Prezes Zarządu, Marvipol Development S.A.

Tomasz Kulik

Członek Zarządu, PZU S.A.

do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem Zarządu TFI PZU

(w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union). Pan Tomasz Kulik jest jednocześnie dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej PZU.

Aleksander Kupcewicz

Wspólnik, WIK Capital

Jeden z pierwszych pracowników największego w Polsce Holdingu Spółek inwestujących w Hotele i zarządzających w Systemie Condo - Zdrojowa Invest & Hotels. W holdingu pełnił funkcję Dyrektora Marketingu grupy, aktywnie

angażował się w działania sprzedażowe usług hotelowych jak i sprzedaży apartamentów.Współtwórca, Członek Zarządu Invest Nosalowy Dwór, tworzył pierwsze projekty condo hotelowe na rynku podhalańskim.Współwłaściciel WIK CAPITAL – wschodzącego lidera na rynku hotelowym.

Maciej Kurzajewski

Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie Komisja Nadzoru Finansowego. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności

rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID i MiFIDII w polskim systemie prawa. Uczestnik prac Komitetów organów unijnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych wzakresie przygotowania przepisów prawa unijnego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji. Członek Komitetu Nr 3 ds. Pośredników Finansowych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych – instytucji zrzeszającej organy regulujące i nadzorujące rynki finansowe z różnych krajów świata.

Mikael Lemström

VP Heating and Cooling, City Solutions, Fortum

Mikael Lemström od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną. Pracował m.in. w oddziałach Fortum w Indonezji, Malezji i Tajlandii. Był tam odpowiedzialny za strategiczne planowanie oraz rozwój firmy w ramach

sektora energetycznego. Pełnił m.in. funkcje dyrektora generalnego w obszarze rozwiązań energetycznych, wiceprezesa ds. sprzedaży, a wcześniej dyrektora ds. administracji i finansów.Mikael Lemström jest absolwentem wydziału Fizyki Technicznej na Politechnice w Helsinkach.

Marcin Lewandowski

Członek Zarządu, GRUPA GPEC S.A.

Kamil Liberadzki

Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych,  absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Kamil Liberadzki jest pracownikiem naukowym Instytutu Finansów Szkoły Głównej

Handlowej.  Ponadto pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Stacy Ligas

Szef działu audytu instytucji finansowych, szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i CEE

Dyrektor Zarządzający Departamentem Audytu Instytucji Finansowych KPMG w Warszawie z szerokim doświadczeniem w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce,

w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Stacy posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiedzialna za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB.Stacy Ligas jest Licencjonowanym Biegłym Rewidentem (US CPA). Ukończyła Uniwersytet Loyola w Chicago w 1996 na kierunku Rachunkowości i Audytu, uzyskując tytuł Bachelor of Business Administration with honors.

Dieter Lobnig

Dyrektor Zarządzający, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Departament Finansowania Strukturyzowanego i Nieruchomości Komercyjnych, Bank Pekao S.A.

 Dieter Lobnig kieruje Departamentem Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego, odpowiedzialnym za Leveraged Finance, Project Finance i finansowanie nieruchomości w Banku Pekao SA. Ma niemal 20- letnie

doświadczenie w pracy przy projektach finansowania strukturyzowanego w Europie Środkowo – Wschodniej. Przed objęciem w 2005 roku stanowiska Dyrektora Biura Finansowania Strukturalnego w Banku BPH pracował w Bank of Tokyo - Mitsubishi w Wiedniu i Londynie oraz w obszarze syndykacji kredytów korporacyjnych Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu. W ostatnim czasie był zaangażowany w finansowanie większości flagowych projektów w Polsce, włączając wykupy lewarowane, inwestycje nieruchomościowe oraz był odpowiedzialny za doradztwo i organizację finansowania dla największych projektów w kraju, np.: Smyk, Wirtualna Polska, Żabka, projekt Efektywnej Rafinacji dla Grupy Lotos (Lotos EFRA), spalarnia śmieci dla Sita/ Marguerite i Miasta Poznań czy inwestycje nieruchomościowe Blackstone. Dieter jest absolwentem University of Business Administration and Economics w Wiedniu.  

Jacek Łaszek

Profesor SGH i pracownik Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP

Krzysztof Łuczak

Hotels Value

Wysoce wyspecjalizowany Manager, który doświadczenie zdobywał współpracując z najbardziej wymagającymi klientami w sektorze private banking. W Heritage Real Estate współuczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu wieloletniej

strategii firmy biorąc czynny udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz wyznaczaniu kierunków rozwoju nowych produktów i usług dostępnych w spółce, jak również jest odpowiedzialny za utrzymanie i rozwijanie przewag konkurencyjnych firmy. Szczególny poziom specjalizacji Krzysztof uzyskał w sektorze nieruchomości komercyjnych.Wiedza na temat finansowania inwestycji nieruchomościowych zarówno w sektorze bankowym jak i poza bankowym zaowocowała współtworzeniem kompleksowych projektów o charakterze condohotelowym. Szczególną uwagę przywiązuje do odpowiedniego wyliczenia złożonej struktury biznesu, jakim jest prężnie rozwijający się obszar apartamentów hotelowych. Projekty, w których uczestniczył, składające się z kilkuset jednostek funkcjonują do dziś i przynoszą oczekiwane zyski.

Jakub Machnik

Członek Zarządu, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada dyplom MBA programu Executive MBA University of Quebec i Szkoły Głównej Handlowej oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest związany z sektorem ubezpieczeń

od 17 lat, w tym od 14 lat pracuje w UNIQA. Przed objęciem funkcji członka zarządu spółek UNIQA ds. ryzyka, był m.in. dyrektorem Departamentu Finansowego odpowiedzialnym m.in. za księgowość, sprawozdawczość i działalność lokacyjną. Brał udział w projektach wdrożeń systemów IT (zarówno ubezpieczeniowych, jak i ERP), projektach optymalizacyjnych dotyczących złożonych procesów biznesowych oraz operacyjnym wdrożeniu regulacji Solvency II. Karierę zawodową rozpoczynał w audycie instytucji finansowych firm Arthur Andersen i Ernst&Young.

Agnieszka Maciejewska

Prezes Fundacji Liderek Biznesu, Dyrektor Personalna EY

Stworzyła i kieruje programami rozwojowymi dla kadry kierowniczej i z przekonaniem realizuje politykę różnorodności w firmie EY poprzez programy wykorzystujące talenty kobiet oraz konkretne rozwiązania operacyjne i procesowe.

Jako Prezes Fundacji Liderek Biznesu prowadzi spotkania i warsztaty dla liderek biznesu, bierze udział w konferencjach, panelach i debatach, dyskutując z przedstawicielami biznesu i polityki o korzyściach wynikających z rosnącej aktywności zawodowej kobiet. Mentor Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu.

Magdalena Macko-Gizińska

Ekspert ds. customer experience management/ekspert ds. zarzadzania doświadczeniem klient

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kariery związana z bankowością. Początkowo w Banku Handlowym SA, a następnie od 2006 w Banku Millennium SA – najpierw w Departamencie Marketingu, zarządzając produktami

kredytowymi, a następnie w Departamencie Operacji jako szef operacji detalicznych. Przez ostatnich siedem lat – w roli dyrektora Departamentu Jakości – zapewniła Bankowi Millennium bardzo wysoką pozycję w obszarze jakości obsługi i doświadczania Klienta, potwierdzoną licznymi rynkowymi nagrodami oraz najwyższym wśród bankowych klientów detalicznych NPS na rynku.Finalistka konkursy fundacji Sukces Pisany Szminką w Kategorii Liderka w Korporacji.Wykładowca podyplomowych studiów Total Design Management oraz mówca na licznych konferencjach poświęconych budowaniu doświadczeń Klientów. 

Daniel Majewski

Menadżer w zespole Doradztwa Strategicznego dla sektora finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Deloitt

Menadżer w zespole Doradztwa Strategicznego dla sektora finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Daniel posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla banków i instytucji ubezpieczeniowych z 13 krajów m.in. w przygotowywaniu

strategii korporacyjnych, digitalowych oraz wejść na nowe rynki.

Grzegorz Maliszewski

Główny Ekonomista, Bank Millennium S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową w Banku Millennium rozpoczął na stanowisku ekonomisty w 2001 roku. Od 2010 roku jest Głównym Ekonomistą Banku. Wcześniej zdobywał doświadczenie

na stażach w McKinsey & Co. oraz Domu Maklerskim Instalexport. Doradzał również agendzie ONZ do spraw rozwoju (UNDP). Wykłada gościnnie również w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem komentarzy i felietonów w mediach oraz współautorem publikacji naukowych. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, seminariach oraz spotkaniach z klientami korporacyjnymi. Współautor raportu „Indeks innowacyjności Indeks Millennium. Potencjał innowacyjności regionów”. Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym tytuł Ekonomisty roku 2014 przyznawany przez Gazetę Giełdy „Parkiet”, a także 2 miejsce w konkursie na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego 2015 roku. Prywatnie pasjonat podróży, bardziej dalszych niż bliższych, a także lotnictwa.

Benjamin Malka

Personetics

Benjamin Malka, is responsible for Sales and Business Development at Personetics for the EMEA region. On top of promoting Personetics to traditional banks, neobanks and digital banks, he helps the company establishing global

partnerships with Consultants, Core Banking vendors and System Integrators. Before joining Personetics, he was involved in the Israeli start up ecosystem as the cofounder of a robo-advisory boutique. Benjamin has over a decade of experience in the Financial Markets having worked in London and Hong Kong for large European investment banks.

Strony