IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Paneliści

Ewa Małyszko

Prezes Zarządu PFR TFI

Ewa Małyszko pełni funkcję Prezes Zarządu PFR TFI S.A, Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, od lutego 2017 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego

Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji.Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była Prezesem Zarządu PKO BP BANKOWEGO PTE S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A., a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI S.A., najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a od 2001 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową.Laureatka rankingów Kobiet Biznesu Businessman Magazine oraz TOP 50 Najlepszych Menedżerek w Polsce. W 2017 roku wyróżniona tytułem TOP Profesjonalista magazynu Business Gate w kategorii „Najlepszy Menedżer”. Wielokrotnie uznawana przez magazyn ekonomiczny Home&Market za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.

Piotr Marciniak

Managing Director, Digital and Mobile, BGŻ BNP Paribas S.A.

Zarządza cyfrowymi kanałami obsługi Klienta Indywidualnego. Nadzoruje działalność oraz sprzedaż internetową Banku. Jest szefem zespołu realizującego Program Transformacji Cyfrowej Banku. Od 2015 r. jako Dyrektor Operacyjny

należał do zespołu tworzącego markę BGŻOptima, pierwszego banku oszczędnościowego w Polsce działającego w pełnym modelu obsługi online.Był członkiem zespołu nadzorującego fuzję Banku BGŻ z BNP Paribas. Odpowiadał za migrację platformy internetowej i mobilnej Banku BGŻ do systemu Banku BGŻ BNP Paribas.Był jednym ze współzałożycieli firmy Tax Care, ogólnopolskiej sieci oferującej usługi w zakresie księgowości oraz doradztwa finansowego. Wcześniej pracował m.in. dla PricewaterhouseCoopers oraz Boston Consulting Group. Absolwent Finansów i Bankowości oraz Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adam Marciniak

Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Informatyki

Z PKO Bankiem Polskim związany od 2011 roku. W latach 2011 – 2014 wiceprezes Inteligo Financial Services. Wcześniej dyrektor operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi w banku Pekao S.A.

oraz dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Przewodniczący Prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, ekspert zespołu zadaniowego ds. oceny projektów informatycznych przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Laureat wielu branżowych wyróżnień. Został uhonorowany tytułem „Ambasadora Gospodarki Elektronicznej” - przyznanym podczas X Kongresu Gospodarki Elektronicznej oraz „Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego 2018” - nadanym przez Członków Forum Technologii Bankowych 2018. Jest zdobywcą nagrody specjalnej „Innowator rynku bankowego 2015 roku” Miesięcznika Finansowego BANK i Medalu Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich. 

Anna Markowska

Wicedyrektor Departamentu Resturkturyzacji i Windykcji, mBank S.A.

Posiada prawie 20 letnie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od 9 lat kieruje wydziałem restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw korporacyjnych w mBanku, gdzie przeprowadziła szereg restrukturyzacji finansowych

w tym: konwersja długu na kapitał, udzielenie finansowania pomocowego przedsiębiorstwom w restrukturyzacji (również sądowej), refinansowanie długu w ramach nowego konsorcjum, sprzedaż długu, pozyskanie inwestora do Spółki. Wcześniej przez 10 lat pracowała dla wiodącej firmy restrukturyzacyjnej i interim management gdzie przeprowadziła szereg kompleksowych restrukturyzacji operacyjnych i poprawy wyników w tym: przygotowania strategii, redukcji kosztów, aktywizacji sprzedaży, zarządzaniem cash flow, zmianami organizacyjnymi głównie dla dużych firm z różnych branż w Polsce i Niemczech. W ramach wdrożenia planów restrukturyzacji obejmowała czasowe funkcje zarządcze.W latach 2003-2004 Doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki  w kwestii regulacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.Autorka publikacji na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw.Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Stypendystka Westfaelische Wilchelms Uniersitaet w Muenster w Niemczech oraz Johannes Kepler Universitaet w Linz w Austrii.  

Miguel Martins

Development Director Poland, InterContinental Hotels Group

Miguel is responsible for developing IHG’s brands in Poland for both franchised and managed hotels. Miguel has extensive experience in hotel development and has been involved in over 30 projects in Europe. He also

has over nine years of experience working on the Holiday Inn Express brand in Portugal, Northern Spain and Poland.   Prior to joining IHG, Miguel created the Polish Hotel Company which was responsible for the development of the Holiday Inn Express brand in Poland.  Miguel oversaw Holiday Inn Express Warsaw Airport from its conceptual design, financing, coordination with IHG and construction surveying, right through to its pre-opening and management.

Karolina Marzantowicz

IBM Distinguished Engineer, CEE Chief Technology Officer, IBM Academy of Technology

Entuzjastka najnowszych technologii i innowacji, specjalizująca się w projektach transformacji cyfrowej oraz tworzeniu nowoczesnych koncepcji biznesowych.Doradca techniczny wielu firm i instytucji, głównie z sektora finansowego,

w zakresie zwiększania sprawności organizacyjnej i wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych, takich jak: Blockchain/DLT, sztuczna inteligencja, IoT, obliczenia kwantowe.IBM Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology Member, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Technologii na Europę Środkowo-Wschodnią. Aktywnie rozwija zespół i projekty IBM CEE Blockchain.Uznana prelegentka na krajowych i światowych konferencjach, autorka licznych publikacji branżowych i gościnny wykładowca uniwersytecki. W roku 2017 zaliczona do grona 20 najbardziej wpływowych Polek w branży FinTech.

Jarosław Mastalerz

Managing Partner, mAccelerator

Jest Partnerem Zarządzającym w mAcceleratorze – pierwszym funduszu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest inwestowanie w start-upy technologiczne, ich rozwój i komercjalizacja. W czasie swojej kariery

zdobył duże doświadczenie, zajmując szereg kierowniczych stanowisk, pracował m.in. jako dyrektor finansowy, CMO, COO, CIO, szef bankowości detalicznej. Aby objąć kierownictwo nad funduszem zrezygnował z pozycji wiceprezesa mBanku do spraw Operacji i IT, gdzie był odpowiedzialny między innymi za obszary technologii, logistyki, bezpieczeństwa i nieruchomości. Wcześniej w randze członka zarządu kierował pionem bankowości detalicznej mBanku, operującym w Polsce, Czechach i na Słowacji. W przeszłości był twórcą i prezesem spółki BRE Ubezpieczenia, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła polisy ubezpieczeniowe on-line. Pracował również w grupach Generali, Zurich oraz w PricewaterhouseCoopers. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (specjalizacja: Handel Zagraniczny) i Wydział Zarządzania (specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza) Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada świadectwo brytyjskiego The Association of Chartered Certified Accountants.

István Máté-Tóth

Deputy-CEO, Budapest Stock Exchange Ltd.

Karol Mazurek

Managing Director, Accenture

Karol Mazurek pracuje na stanowisku Managing Director w Accenture Polska. W sektorze IT pracuje od 20 lat, z firmą związany jest od 1998 roku, obecnie odpowiada za współpracę z klientami z sektora finansowego w ramach Accenture

Consulting.Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu dużymi i złożonymi projektami z obszarów transformacji cyfrowej, integracji oraz architektury systemów, strategii IT oraz outsourcingu - przede wszystkim dotyczącymi wdrożeń, rozwoju i utrzymania głównych systemów dla klientów z sektora bankowego.Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki stosowanej na Politechnice Warszawskiej.

Piotr Miałkowski

Dyrektor wykonawczy, Bank Pekao S.A.

Jowita Michalska

Prezes Fundacji Digital University

Jest Prezesem Digital University, fundacji zajmującej się rozwojem strategicznych kompetencji cyfrowych, która współpracuje z Harvard Business School, Stanford University, MIT oraz wieloma niezależnymi prelegentami i wykładowcami

z całego świata. Fundacja zajmuje się edukacją managerów organizując: Executive Programs, wyjazdy studyjne, warsztaty, szkolenia i konferencje.Od 2017 roku fundacja jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce Singularity University - amerykańskiego think-tanku edukacyjnego z Doliny Krzemowej, który kształci i inspiruje liderów do stosowania technologii, które stawiają czoła wielkim wyzwaniom ludzkości.

Jan Michalski

Partner, Lider ds. Salesforce.com, Lider sektora TMT, Deloitte

Realizował projekty doradcze i technologiczne dla międzynarodowych organizacji w Polsce i za granicą. Jan specjalizuje się w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, a w szczególności w wykorzystaniu nowych technologii do

transformacji obszarów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu w celu poprawienia rezultatów biznesowych i budowania trwałych relacji z klientami.

Piotr Mielus

Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych (2006), w latach 1994-1995 studiował finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Od 1999 r. pracownik naukowy i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji z zakresu

rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów cenowych, środowiska regulacyjnego oraz motywacji uczestników rynku. Autor książki „Rynek opcji walutowych w Polsce” (2002).Współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych, animator na rynku nieregulowanym, kierował pionami rynków i instytucji finansowych w kilku wiodących bankach komercyjnych. Obecnie współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową zarządzając projektem infrastrukturalnym związanym z rozwojem rynku międzybankowego.Od 20 lat członek Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska i współautor polskiej wersji Międzynarodowego Kodeksu Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych. W latach 2013-2015 członek Rady WIBOR z ramienia Giełdy Papierów Wartościowych.

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego

Związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu bank PKO

BP. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.Zaangażowany w proces reformy wskaźników finansowych rynku pieniężnego. Zasiada w EURIBOR Steering Committee sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem stopy referencyjnej EURIBOR.Głównym obszarem specjalizacji zawodowej jest zarządzanie płynnością i ryzykiem stopy procentowej. W toku kariery zawodowej był współtwórca umowy ramowej używanej obecnie na polskim rynku instrumentów pochodnych jak również umowy dotyczącej transakcji REPO. Jego obszary aktywności zawodowej dotyczyły również sekurytyzacji aktywów, kreowania i zarządzania portfelami instrumentów pochodnych. Posiada duże doświadczenie w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarka Rynkową.Jest absolwentem Central European University w Pradze, legitymuje się tytułem Master of Arts in Economics nadanym przez  New York University.

Robert Mitraszewski

Advisor of the Board/Chief Technology Officer, Relyon IT Services

Ekspert z prawie 30-letnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań dla sektora finansowego. Skutecznie konwertuje możliwości technologii IT na najbardziej aktualne potrzeby rynku. Inicjator oraz uczestnik projektów o krytycznym

znaczeniu dla budowania długookresowej zdolności organizacji do konkurowania oraz podnoszenia sprawności operacyjnej. Architekt i dostawca systemów bankowych. Wieloletni Manager wspierający rozwój biznesów poprzez wdrażanie rozwiązań IT. Z wykształcenia matematyk.

Łukasz Młodyszewski

CEO & co-founder at Nightly

Przedsiębiorca, specjalista w zakresie technologii snu, wcześniej związany z rynkiem Venture Capital. Absolwent Graduate Studies Programme (GSP) na Singularity University, amerykańskim think tanku mieszczącym się w siedzibie

NASA oraz kursów z zakresu psychologii poznawczej i psychiatrii na uniwersytetach MIT i Stanford. Członek Dożywotni Cambridge University Technology and Enterprise Club.

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao S.A.

Marcin Mrowiec jest głównym ekonomistą Banku Pekao. Kieruje zespołem ekonomistów odpowiedzialnych za prognozy makroekonomiczne, rynkowe oraz sektorowe. Ukończył z wyróżnieniem krakowską Akademię Ekonomiczną (obecnie: Uniwersytet

Ekonomiczny). Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Badań Rynków Międzynarodowych w Bayerische Hypo- und Vereinsbank w Monachium, następnie ekonomista Banku BPH, od 2008 główny ekonomista Banku Pekao. Laureat wielu konkursów oceniających trafność prognoz makroekonomicznych oraz rynkowych. Marcin Mrowiec is the Chief Economist of Bank Pekao, member of UniCredit. He leads the unit of economists responsible for macroeconomic, market and sectoral research. He graduated from Krakow University of Economics. He started his professional career at Global Markets Research team at Bayerische Hypo- un Vereinsbank in Munich, then worked as economist at Bank BPH, since 2008 chief economist at Bank Pekao. He and his team won many prizes for accuracy of macroeconomic and market forecasts.

Dariusz Nehrebecki

Wiceprezes, Zespół ds. Strategii i Rozwoju modeli biznesowych w Mastercard Europe

Dariusz kieruje działaniami firmy w obszarze bankowości otwartej. Obejmuje to zarówno wspieranie przez Mastercard optymalnego funkcjonowania otwartego ekosystemu bankowego, jak i wzbogacenie oferty Mastercard o usługi

i funkcjonalności typowe dla bankowości otwartej. Na co dzień Dariusz pracuje w londyńskim biurze firmy. Przed dołączeniem do Mastercard w 2017 roku, Dariusz przez wiele lat pracował w branży konsultingowej, doradzając firmom z różnych sektorów w zakresie poprawy rentowności i strategii regulacyjnych. Były to m.in. takie organizacje jak: Google, BT, Hutchinson 3G, Royal Mail, Ryanair, Royal Bank of Scotland, Motion Picture Association of America, Nestle, Kraft i Pepsi. Dariusz wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie otrzymał tytuł magistra ekonomii oraz tytuł licencjata w dziedzinie polityki, filozofii i ekonomii. W wolnych chwilach trenuje triathlon.

Marek Niechciał

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jest z wykształcenia ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2008 był Prezesem UOKiK. Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007-2012 członkiem

Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej wiceprzewodniczącym.Był zastępcą dyrektora ds. gospodarczych Departamentu Komitetu Rady Ministrów. Związany również między innymi z Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Był także dziennikarzem, specjalizującym się w tematyce ekonomicznej.Posiada doświadczenie dydaktyczne. Wykładał między innymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN.Współautor „Raportów o innowacyjności gospodarki Polski”, wydawanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz przygotowywanej publikacji NBP „Innowacyjność polskiej gospodarki”.Prywatnie jego pasją jest lotnictwo. Jest m.in. współorganizatorem spotkań Polskiej Techniki Lotniczej.Premier Beata Szydło powołała Marka Niechciała na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 maja 2016 roku.

Adam Niewiński

Partner Zarządzający, OTB Ventures

Graduated from the Warsaw School of Economics and is also Alumni of Stanford University - Graduate School of Business. Founder and CEO of Expander (Poland) as well as Co-Founder of Platinum Bank (Ukraine).Adam Niewiński

started his professional career in 1997 at The Boston Consulting Group where he worked as a consultant specialized in financial services sector. As of 2000 he was building a team, acquired financing and subsequently established Expander, which became probably the first polish FinTech. Since 2002 up till 2017 had been associated with the UniCredit Group where he started working in the Central Brokerage House of Bank Pekao S.A. as Deputy CEO responsible for all business activities (investment banking and wealth management). Next, he became CEO of Xelion Investment House – a failed corporate start up that he successfully relaunched to become a leading platform for Personal Financial Advisers with $1b of AuA. In 2015 he was appointed Deputy CEO of Bank PEKAO SA responsible for Private Banking Division as well as Small and Mid Corpo acquisition and financing. He was also the Chairman of the Supervisory Board of Xelion Investment House, Chairman of the Supervisory Board of Private Equity Managers, Deputy Chairman of the Supervisory Board of Central Brokerage House of Bank Pekao S.A., Member of the Supervisory Board of Pekao Investment Banking, and Member of the Management Board of the Society for the Encouragement of Fine Arts by the Zachęta Gallery – National Gallery of Art.

Bartłomiej Nocoń

Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A.

Dyrektor Banku odpowiedzialny za obszar bankowości elektronicznej Pekao S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność

handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Z obszarem bankowości elektronicznej i mobilnej oraz zarządzaniem finansami on-line związany od początku swojej kariery zawodowej.  Z Bankiem Pekao S.A. związany od 2007 roku. Odpowiedzialny za realizację strategii cyfrowej obsługi i sprzedaży oraz rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej dla klientów segmentu detalicznego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. w Krakowie. Od 2016 wiceprzewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich w Warszawie. W latach 2003-2007 był dyrektorem operacyjnym w Banku BPH S.A. odpowiedzialnym za platformę internetową i obsługę klientów za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Bartłomiej Nocoń posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu kluczowymi projektami transformacyjnymi w sektorze usług finansowych. Wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom z obszaru zarządzania i sprzedaży w kanałach elektronicznych oraz aspektom związanym z nowoczesnymi technologiami IT i bezpieczeństwem w sektorze finansowym.

Adam Nowacki

CCIM, CEO, Querco Property Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej oraz menedżerskich studiów podyplomowych Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz podyplomowych studiów z wyceny nieruchomości. Członek

amerykańskiego instytutu doradców inwestycyjnych: Certified Commercial Investment Member. Z rynkiem nieruchomości związany od ponad 11 lat. Karierę zawodową zaczynał w 2007 r gdzie jako broker nieruchomości komercyjnych z sukcesem doradzał w wielu istotnych na rynku transakcjach akwizycji powierzchni produkcyjno-magazynowych, gruntów inwestycyjnych czy też powierzchni biurowych. W międzyczasie awansując kolejno poprzez menedżera oddziału do dyrektora regionalnego, odpowiedzialny był też za tworzenie struktur sprzedaży i rozwój biznesu w podległych mu regionach. Od 2015 r prezes zarządu spółki doradczej Querco Property Sp. z o.o. Odpowiedzialny za rozwój biznesu, strategię sprzedażową, jak też politykę kadrowo- finansową spółki.Od lat związany z rozwojem pomorskiego rynku produkcyjno-magazynowego zapewniając wsparcie dla inwestorów chcących rozpocząć działalność w regionie Trójmiasta. Ekspert i doradca w zakresie obsługi transakcji pozyskiwania gruntów inwestycyjnych, obiektów przemysłowo-magazynowych i biurowych dla potrzeb zarówno operacyjnych tj. produkcja, logistyka jak też inwestorów kapitałowych.

Małgorzata O’Shaughnessy

Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), związana z Visa od ponad 20 lat. Wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój płatności bezgotówkowych

/ obrotu bezgotówkowego w Polsce. W 2015 r. uznana za jedną z 10 najbardziej wpływowych kobiet w polskim sektorze finansowym w prestiżowym rankingu Instytutu Innowacyjnej Gospodarki pod patronatem Związku Banków Polskich. Podczas wieloletniej pracy w organizacji Visa przyczyniła się do rozwoju systemów płatniczych w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce – która pod jej kierownictwem stała się jednym z najbardziej innowacyjnych rynków Visa w Europie. Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 80% wszystkich płatności kartami, co stwarza doskonałe warunki dla rozwoju płatności mobilnych i innych innowacyjnych technologii płatniczych. Od samego początku wspierała pomysł utworzenia warszawskiego Inkubatora Innowacji Visa – powołanego do życia jako efekt wspólnej inicjatywy Visa i jej klientów w Polsce, z zadaniem opracowywania rozwiązań mających wspierać rozwój płatności elektronicznych i cyfryzację polskiej gospodarki. 

Marcin Obroniecki

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Marcin Obroniecki jest zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiada za rynek kapitałowy, systemy płatnicze i FinTech. W latach 2015-2016 był doradcą w Gabinecie Politycznym

w Ministerstwie Rozwoju. Od 2016 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. W 2015 roku współtworzył jedną z pierwszych w Polsce internetowych porównywarek ofert energetycznych, jednocześnie odpowiadając m.in. za strategię rozwoju i pozycjonowanie strony internetowej (SEO). W latach 2012-2015 pracował jako analityk (następnie starszy analityk) w Banku Zachodnim WBK w Biurze Analiz Rynkowych. Absolwent Sciences Po Paris oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilku publikacji naukowych i współautor pierwszej na polskim rynku monografii na temat działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds).

Izabela Olszewska

Dyrektor Zarządzający, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju na Giełdzie Papierów Wartościowych. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu

Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Jacek Owczarek

Członek Zarządu, Eurocash S.A.

Ukończyłem studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiadam certyfikat Association of Charted Certified Accountants. Obecnie pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Magellan S.A. Przed podjęciem

zatrudnienia w Grupie Eurocash pełniłem funkcję CFO CEE, Członka Zarządu oraz Członka zespołu zarządzającego finansami w Europie w spółce Sanitec Koło (część Grupy Sanitec). W ubiegłych latach pracowałem w spółkach z portfela Enterprise Investors. Byłem między innymi Dyrektorem Finansowym w Magellan S.A., pełniłem funkcję CFO, CEO oraz Członka Zarządu w Messenger Services STOLICA.

Tomasz Owczarek

Doradca ds. strategii i projektów kluczowych w polskim oddziale Mastercard Europe

Tomasz jest odpowiedzialny za rozwój strategii i koordynację projektów kluczowych w polskim oddziale Mastercard Europe. Prowadzi inicjatywy firmy związane z bankowością otwartą. Przed dołączeniem do Mastercard, Tomasz

pracował w banku Citi Handlowy i McKinsey. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w bankowości detalicznej i branży płatniczej. Obejmuje ono bezpośrednie doświadczenie operacyjne w zakresie zarządzania produktami płatniczymi oraz zarządzania sprzedażą w bankowości detalicznej. Posiada również doświadczenie w doradztwie dotyczącym strategii oraz zmian w działalności wiodących graczy w branży finansowej. Tomasz jest absolwentem wydziału międzynarodowych stosunków gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Marcin Pachucki

Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego powołany z dniem 16 lutego 2017 roku przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Przewodniczącego KNF. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odpowiada za nadzór nad

Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym oraz Pionem Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym. Z nadzorem finansowym związany niemal od początku swojej drogi zawodowej, w trakcie której przeszedł przez wszystkie szczeble w strukturze nadzorczej.Pracę w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd rozpoczął w roku 2001. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił obowiązki dyrektora w Departamencie Postępowań, a następnie zastępcy dyrektora w Departamencie Prawnym, zajmując się m. in.  ściganiem nadużyć na rynku finansowym. Reprezentował Komisję na posiedzeniach komitetu stałego ESMA dedykowanemu temu zagadnieniu. Pełnił funkcję kluczowego eksperta w ramach projektów pomocy rozwojowej lub współpracy bliźniaczej świadczonej przez Urząd KNF na rzecz Azerbejdżanu, Mołdawii i Ukrainy. Autor publikacji edukacyjnych wydanych przez KNF: "Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. Poradnik klienta usług finansowych" oraz "Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne. Poradnik dla emitentów" (współautor). Prelegent na licznych szkleniach organizowanych przez KNF w ramach inicjatywy CEDUR. Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jan Pamuła

Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP

 Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału

Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).Z KDPW, centralnym depozytem papierów wartościowych, związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technologiczny, operacyjny oraz bezpieczeństwo korporacyjne.Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie i rejestracja w ESMA (European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji KDPW czy uruchomienie i europejska autoryzacja usługi nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI).Członek Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark. Jest także Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe. Zasiadał w Radzie Nadzorczej BondSpot oraz IRGiT.Jest członkiem Rady Programowej Klubu CIO. Otrzymał tytuł CIO Roku 2009 w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo International Data Group Poland i magazyn CIO Magazyn Dyrektorów IT, za wdrożenie systemu kdpw_stream. W 2017 roku otrzymał tytuł CIO XV-lecia, przyznany przez jury złożone z laureatów poprzednich edycji konkursu CIO Roku.

Strony