IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Paneliści

Jakub Kiwor

Dyrektor generalny na Polskę i Węgry, Visa

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny); uzyskał również dyplom Executive MBA z RSM Erasmus University – Uniwersytet Gdański. Z biznesem kartowym

związany od 2000 r., a z organizacją Visa od stycznia 2007 r. Najpierw pełnił w niej funkcję Sales Director, Growth & Emerging Markets, odpowiadając za kontakty z czołowymi polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi, rozwój sieci akceptacji (w tym program Kartą Visa zapłacisz wszędzie) oraz rozwój płatności zbliżeniowych i mobilnych Visa na naszym rynku. Następnie sprawował funkcję dyrektora Visa Europe w Polsce, po czym zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Visa obejmującym Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Współtwórca i członek Rad dwóch fundacji: Polska Bezgotówkowa oraz Digital Poland.

Kazimierz Klonecki

Partner, Risk Lider, EY

Kazimierz jest Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, specjalizuje się w obszarach: cyberbezpieczeństwo, ryzyko IT, doradztwo IT. Kazimierz nadzorował wiele dużych projektów z zakresu bezpieczeństwa IT dla

największych polskich i globalnych firm. Kazimierz pełni także rolę Lidera praktyki Zarządzania Ryzykiem w regionie Europy Środkowo-Centralnej. W EY Kazimierz pracuje od 2001 r., wcześniej przez 5 lat był pracownikiem Arthur Andersen. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Agnieszka Kłos

Prezes Zarządu Provident Polska

Agnieszka Kłos posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze finansowym. Pracę w Provident Polska rozpoczęła w 2007 roku. Od roku 2016 była członkiem zarządu w Provident Polska i zajmowała stanowisko Dyrektora

Sprzedaży i Obsługi Klienta. Wcześniej Agnieszka pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, a także była Dyrektorem Departamentu Finansów. Zanim dołączyła do Provident Polska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., z którą była związana przez ponad 8 lat i w angielskiej firmie Greig Middleton zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada kompetencje biegłego rewidenta i FCCA.Prezesem Provident Polska jest od stycznia 2018 roku. Objęła to stanowisko, jako pierwsza kobieta i pierwsza Polka. Agnieszka Kłos jest także członkiem Rady Pracodawców RP, a jednocześnie przewodniczą platformy „Kierunek: Kobieta Biznesu”, działającej przy tej organizacji.

Jonathan Knott

British Ambassador to Poland

Graeme Jonathan Knott has been HM Ambassador to Poland and Director of the UK’s Central Europe Network since April 2016. Formerly (from 2012-15), he was HM Ambassador to Hungary. He joined the FCO in 1988 when he first

worked for the Anti Drugs Cooperation Department. From 1990-91, he worked in the First Gulf War Emergency Unit, and in 1991 he joined the Political/Press and Public Affairs Department in Havana, where he worked as Third and later Second Secretary for four years. After that, he was Deputy European Correspondent in the EU Directorate in London for a year. From 1996-2000 he worked in Mexico, as First Secretary and Head of the Political/Economic/Aid Section. From 2000-05 he was First Secretary in UKDel OECD in Paris, and from 2005-08 he worked as Deputy Finance Director in the FCO. In 2008, he became Deputy Head of Mission and UKTI Director in Seoul, where he worked until becoming HM Ambassador to Hungary in 2012. Jonathan is an MA law graduate of Oxford University and Member of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). He speaks French, Spanish, Hungarian and Polish.

Łukasz Kolano

Dyrektor biura UN Global Compact w Polsce, Przedstawiciel sieci lokalnych UNGC w Europie Wschodniej.

Dla systemu ONZ pracujący od 12 lat - w ramach Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP), także dla UNV, UNFPA, a wcześniej dla OSI Network w Polsce. Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact zajmuje się od roku 2003. Obecnie

również doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju.Ekspert w zakresie działań na styku biznesu i administracji, zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych.  Specjalizuje się we wprowadzaniem do strategii firm celów i standardów ONZ i UE, doradztwem w zakresie raportowania pozafinansowego i analizowaniem wpływu działalności firm na społeczności i środowisko. Praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.   Dysponujący rozległym doświadczeniem z wdrażania projektów UE w ramach funduszy Phare, EFS Equal i POKL, jak również programów pomocowych i rozwojowych systemu ONZ.Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.W Polsce zarządza implementacją działań programowych United Nations Global Compact.

Adam Konieczny

MRICS, Development Director Europe Louvre Hotels Group

Adam Konieczny joined Louvre Hotels Group in May 2017 as Development Director for Poland and Eastern Europe. His goal was to develop the brands of the group through franchise, management and lease contracts in the region.

Currently he is responsible for Group development in Europe and supervise regional development managers.Previously he was a Country Head Poland at Christie & Co. Based in Warsaw, he was responsible for identifying hotel opportunities across Poland and CEE for the development and expansion of the company in the region. He has been involved in a number of advisory and valuation assignments as well as operator search and section processes. In 2016 Adam was involved in sale of two 4-star hotels in Wrocław and Gdańsk on behalf of an American fund.Prior to Christie & Co, Adam worked several years as a Senior Consultant in the hospitality area, at DTZ´s (now Cushman & Wakefield) hospitality department in Warsaw.Adam Konieczny has a Master of Arts in Management from Warsaw School of Economics and a Master of Science in Real Estate from Sheffield Hallam University, UK. He also obtained a Certificate in Hotel Real Estate Investments and Asset Management from Cornell University. Adam is a Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Łukasz Korycki

Zastępca Redaktora Naczelnego, Puls Biznesu

Od 20 lat  zajmuje się polską gospodarką. Pracował m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet, Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej. Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Współautor wywiadów z

czołowymi postaciami polskiego biznesu w radiowej Trójce, komentator wydarzeń gospodarczych w mediach. Moderator licznych konferencji i dyskusji specjalistycznych o tematyce ekonomicznej.

Wojciech Kostrzewa

CEO, Billon Group

Wojciech Kostrzewa w okresie 2005 - 2018 był prezesem zarządu Grupy ITI. W latach 2005-2017 był członkiem i wieloletnim przewodniczącym rady nadzorczej TVN. W latach 1990–2004 był kolejno prezesem Polskiego Banku Rozwoju

i BRE Banku (dziś mBank) oraz kierował działalnością Commerzbanku w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech, studiował także na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zasiada między innymi w radzie dyrektorów szwajcarskiej grupy Stadler Rail oraz w radach nadzorczych spółek grupy ubezpieczeniowej ERGO Hestia. Jest wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu oraz wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan. 

Ludwik Kotecki

Ekonomista, Twórca reguły wydatkowej

Ludwik Kotecki jest niezależnym konsultantem i doradcą różnych organizacji międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe

oraz instytucje UE i politykę finansową i budżetową UE. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 2012 - 2015 członek KNF i Przewodniczący Rady BFG. W latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. Mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.

Michał Kowalewski

Dyrektor SME/Bankowość Korporacyjna, EY

Michał posiada duże praktyczne doświadczenie w sektorze bankowym, zdobyte m.in. w prowadzeniu strategicznych projektów z zakresu bankowości korporacyjnej, wsparcia sprzedaży, ryzyka kredytowego i operacji oraz ogólnego

zarządzania. Michał realizuje całościowe i transformacyjne projekty w obszarze bankowości przedsiębiorstw w Polsce i w Europie dotyczące m.in. modeli sprzedaży, optymalizacji i automatyzacji procesów kredytowych i monitorowania, wdrażania efektywnych procesów obiegu dokumentacji. Michał jest absolwentem Seton Hall University (MBA) oraz Eastern Michigan University (BBA).

Iwona Kozera

Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna i Południowo-Wschodnia

Iwona Kozera od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem biznesowym dla sektora finansowego oraz publicznego w Europie Centralnej i Południowej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie m. in. zarządzania aktywami,

regulacji, fuzji i przejęć. Pracowała na rzecz największych polskich i globalnych instytucji finansowych.  Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła programy menadżerskie na Harvard Business School oraz Kellogg Graduate School of Management. Jest również Fundatorem Fundacji Liderek Biznesu.

Łukasz Kozłowski

Główny Ekonomista, FPP i CALPE

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w latach 2016-2017. Wieloletni uczestnik prac Rady Dialogu Społecznego. Pełnił funkcję zastępcy członka rady zarządzającej Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) oraz zastępcy członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Stypendysta m.in. w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Autor i współautor publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych i rynku kapitałowego.

Robert Kremser

Dyrektor Rozwoju Biznesu, Bisnode

Menedżer rozwoju biznesu z dwudziestoletnim doświadczeniem w sprzedaży i budowaniu relacji biznesowych. Autor strategii wspierających osiąganie przez zespoły celów biznesowych, specjalizujący się w zwiększaniu wyników sprzedażowych

i zarządzaniu relacjami z partnerami zewnętrznymi. Odpowiedzialny za przeprowadzenie złożonych i zaawansowanych transakcji i wdrożeń oraz negocjowanie ich warunków. Twórca nowych produktów i strategii ich sprzedaży. Łączy doświadczenia menedżerskie i sprzedażowe z szeroką znajomością problematyki strategii biznesu i marketingu.

Jarosław Kroc

Country Managing Director, Accenture Polska

Od 2002 roku  jest dyrektorem zarządzającym i prezesem polskiego oddziału Accenture, globalnej firmy świadczącej usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu.Rozpoczął swoją karierę w Accenture

ponad 20 lat temu, po ukończeniu studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował m.in w Londynie i Madrycie. Jego wieloletnie doświadczenie w Accenture obejmuje wdrożenie kilkudziesięciu projektów z zakresu zarządzania i integracji systemów informatycznych dla czołowych polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Pracując w Accenture, ukończył Executive MBA w szkole zarządzania Kellogg przy Northwestern University w Chicago.

Jarosław Królewski

CEO, Synerise

Jest prezesem zarządu Synerise S.A., jednej z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych na świecie w dziedzinie sztucznej inteligencji i Big Data. Laureat licznych, prestiżowych nagród międzynarodowych i krajowych,

takich jak np.: tytuł partnera roku 2017 i 2018 Microsoft; tytuł jednego z 30 najbardziej perspektywicznych przedsiębiorców technologicznych na świecie wg EY; laureat plebiscytu New Europe dla najbardziej innowacyjnych spółek w Europie, organizowanego przez Google, Res Publica i Financial Times; laureat nagrody specjalnej w konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2018 za umiejętne łączenie pracy akademickiej z przedsiębiorczością. Od ośmiu lat zajmuje stanowisko wykładowcy i pracownika naukowego na uczelni AGH (dwa wydziały) w Krakowie, gdzie współtworzył nagradzane kierunki studiów własnego autorstwa m.in takie jak Social Informatics, E-Economy (najbardziej innowacyjny kierunek studiów w Polsce w 2012 wg MNiSW) czy Digital Marketing. Jest ambasadorem marki AGH. Mentor sieci Polskiego Funduszu Rozwoju. Ukończył dwa kierunki studiów (informatykę i socjologię), obecnie w trakcie interdyscyplinarnego doktoratu. Uczestnik wielu konferencji oraz wykładowca gościnny na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Autor publikacji, w tym bestsellerowych ukazujących się w ramach Wydawnictwa Naukowego PWN.

Michał Krupiński

Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A

Kieruje Bankiem Pekao S.A. od czerwca 2017.Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu pełnił wiele funkcji zarządczych w wiodących instytucjach finansowych. Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był

Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., największego ubezpieczyciela w Europie środkowo-wschodniej. W tym okresie Grupa PZU zwiększyła swoje udziały rynkowe oraz poszerzyła działalność w sektorze bankowym.Wcześniej, od 2011 roku, Michał Krupiński był Prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.Michał Krupiński ma również doświadczenie menedżerskie w sektorze publicznym. W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director - członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Katolickiego w Louvain oraz studiów MBA na Columbia University Graduate School of Business. Studiował także na Harvard University.W 2012 roku uhonorowany został tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum.

Michał Kruszka

Wicedyrektor Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą, Komisja Nadzoru Finansowego

absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1995 - 2012 pracownik naukowy

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora (2000 r.), a następnie doktora habilitowanego (2011 r.) nauk ekonomicznych. Od 2013 r. profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Autor ponad stu opracowań naukowych z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, międzynarodowej wymianu usług, w tym finansowych. Od 2010 r. pracownik Urzędu Komisji nadzoru Finansowego, od 2012 r. zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą UKNF.

Tomasz Kubiak

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Finansowego

Od 16 lat związany zawodowo z Bankiem Pekao SA. Dodatkowo od 2018 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie w latach 2011 - 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 2017 r. - Członek

Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking oraz Rady Nadzorczej Pekao Leasing.Karierę rozpoczął w kontrolingu w pionie finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku.Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada certyfikaty CFA, PRM (Profesional Risk Manager), został uhonorowany Award of Merit przez międzynarodową organizację PRMIA, zrzeszającą osoby zarządzające ryzykiem.

Jacek Kujawa

Wiceprezes Zarządu, LPP

Od 2004 związany z firmą LPP - początkowo pełnił funkcję Dyrektora ds. IT.Od 2009 jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za nadzór nad obszarem administracyjnym spółki, kwestie logistyczne i informatyczne oraz e-commerce. Do

Jego kluczowych zadań należy realizacja strategicznych projektów firmy takich jak m.in. wdrożenie technologii RFID, rozwój segmentu e-commerce, czy rozbudowa powierzchni magazynowych spółki w ramach rozwoju sieci dystrybucji w Europie.Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Jacek Kujawa zdobył m. in. pracując w grupie Wirtualna Polska. Urodził się w 1974, jest absolwentem Wydziału Informatyki na Politechnice Gdańskiej.

Grzegorz Kuliszewski

Dyrektor Sektora Finansowego, IBM Polska Sp. z o.o

Doświadczony Menadżer, specjalizujący się w Bankowości, Informatyce i Finansach - były wiceprezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatykę, zaplecze banku, administrację i bezpieczeństwo oraz księgowość.

Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu – „wielka czwórka”, zarówno w rozwoju biznesu jak i we wdrożeniach. Przeobrażał organizacje w ramach fuzji i przejęć, wykorzystując zdolności w obszarze zarządzania zmianami. Prezentuje rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów. Zarządzał wdrożeniami kluczowych systemów informatycznych dla banków i instytucji finansowych.

Michał Kurek

Partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce

Partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w PolsceMichał dołączył do KPMG w 2017 roku jako Partner odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada przeszło piętnastoletnie

doświadczenie w kierowaniu zespołem konsultantów i inżynierów bezpieczeństwa, z którym przeprowadził kilkaset projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jego specjalizacją jest bezpieczeństwo sieciowe oraz aplikacyjne. Członek zarządu polskiego oddziału OWASP. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się jako prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu oraz jako wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zdobył m.in. następujące certyfikaty: CISM, CISSP, GICSP, CISA, LPT, CEH, GWAPT, CRISC, CCSP, CCSA, GSSP JAVA, ECSA, PMP, CIA, GAWN, CCNA.

Adrian Kurowski

Dyrektor, Visa w Polsce

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula). Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w firmie doradczej KPMG, gdzie przez pięć lat kierował projektami

dla instytucji finansowych, m.in. z zakresu optymalizacji procesów wewnętrznych czy wzrostu dochodowości. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ds. portfela kart kredytowych w Polbank EFG, gdzie odpowiadał za wdrażanie programów partnerskich i wzrost dochodowości portfeli kart kredytowych. Z Visa związany od 2011 r., kiedy to objął praktykę konsultingową dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez ponad 3 lata realizował wiele projektów dotyczących wdrożenia nowych strategii produktowych czy optymalizujących zarządzanie portfelami kartowymi w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Od października 2014 r. dyrektor Visa w Polsce.

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa

publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie, a także  studiów  menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach  w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.  w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

Marek Lenz

Dyrektor Centrum IT, Bank Pekao S.A.

Z dniem 1 października 2018 r. objął stanowisko Dyrektora Centrum IT w Banku Pekao S.A.Przez ostatnie 4 lata był odpowiedzialny za zarządzanie Departamentem Infrastruktury IT w mBanku a wcześniej pracował na stanowisku CIO

w AXA Polska oraz Vattenfall Polska.Wszechstronny menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze IT, które zdobył w dużych i renomowanych organizacjach, w sektorach takich jak telekomunikacja, energetyka, ubezpieczenia i bankowość.Absolwent Politechniki Gdańskiej, ukończył studia EMBA realizowane przez Uniwersytet of Quebec w Montrealu oraz Szkołę Główną Handlową.

Janusz Lewandowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Janusz Lewandowski (ur. 13 czerwca 1951 w Lublinie) – polski ekonomista i polityk, były minister przekształceń własnościowych, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, od 2010 do 2014 komisarz europejski ds. programowania

finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Stacy Ligas

Partner i szef działu instytucji finansowych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Stacy dołączyła do KPMG w 1997 roku. Od roku 2006 jest Partnerem, a w roku 2011 objęła stanowisko Szefa Działu Audytu Instytucji Finansowych KPMG w Warszawie. Specjalizuje się w audycie i innych usługach poświadczających

dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych. Stacy posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Rafał Lis

CIO

26 lat na rynku kapitałowym. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami w m.in. Legg Mason Asia, Citigroup, Bank Handlowy, Opera TFI

Dieter Lobnig

Dyrektor Departamentu Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości, Bank Pekao SA

Dieter obecnie kieruje Departamentem Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości, odpowiedzialnym za Leveraged Finance, Project Finance i finansowanie nieruchomości w Banku Pekao. Dieter ma niemal 20- letnie

doświadczenie w pracy przy projektach finansowania strukturyzowanego w Europie Środkowo – Wschodniej. Przed objęciem w 2005 roku stanowiska Dyrektora Biura Finansowania Strukturalnego w Banku BPH pracował w Bank of Tokyo - Mitsubishi w Wiedniu i Londynie oraz w obszarze syndykacji kredytów korporacyjnych Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu. W ostatnim czasie był zaangażowany w finansowanie większości flagowych projektów w Polsce, włączając wykupy lewarowane, inwestycje nieruchomościowe oraz był odpowiedzialny za doradztwo i organizację finansowania dla największych projektów w kraju, np.: Smyk, Wirtualna Polska, Żabka, projekt Efektywnej Rafinacji dla Grupy Lotos (Lotos EFRA), spalarnia śmieci dla Sita/ Marguerite i Miasta Poznań czy inwestycje nieruchomościowe Blackstone. Dieter jest absolwentem University of Business Administration and Economics w Wiedniu.

Marek Lusztyn

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami, Bank Pekao S.A.

Od 18 lat związany z Grupą Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Zarządzania Ryzykami. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Pekao Investment

Banking S.A. oraz Pekao Leasing Sp. z o.o.Do czerwca 2017 pracował w Unicredit SpA (w Mediolanie) na stanowisku Senior Vice President, obejmującym globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit oraz członek Komitetu Wykonawczego  Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.W latach 2010-2013 pracował w Unicredit Bank AG (dawniej Hypovereinsbank) w Monachium, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W latach 2008-2010 pracował w grupie Unicredit w Londynie, gdzie odpowiadał za metodologię i infrastrukturę ryzyka rynkowego na całą Grupę Unicredit.Wcześniej (2000-2008) Dyrektor Wydziału Ryzyka Rynkowego, a później Dyrektor Zarządzający Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A.Przez 8 lat był również członkiem i Sekretarzem centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Karierę zawodową zaczynał w 1996 r. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego S.A. w Warszawie jako dealer.Doktor nauk ekonomicznych ( Szkoła Główna Handlowa), jest także absolwentem University of Illinois (Executive MBA) oraz INSEAD. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

Dominik Łabiński

Dziennikasz, trener, negocjator, process manager

Dziennikarz - Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Trener – Absolwent Podyplomowego Studium Trenerów i Szkoleniowców Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Negocjator – Absolwent

Podyplomowego Studium Mediacji i Negocjacji Warszawskiej Szkoły Psychologii Społecznej, certyfikowany Process Manager. Specjalista z 20 letnim stażem w obszarze optymalizacji procesów i wdrażaniu rozwiązań operacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie od  narzędzi automatycznego odczytu danych (OCR), przez systemy elektronicznej archiwizacji dokumentów (DMS), elektronicznego obiegu dokumentów (BPM), zaawansowane kompleksowe platformy zarządzania treścią i procesami (CSP) aż po rozwiązania wielokanałowej komunikacji z klientami (CCM). Doświadczenie w zarządzaniu procesami operacyjnymi w dużej skali w ponad 100 projektach nowoczesnej obsługi korespondencji, obiegu dokumentów, zarządzania procesami w największych instytucjach w sektorze bankowym ubezpieczeniowym, leasingu i telekomunikacji.

Strony