IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Paneliści

Wojciech Paprocki

Profesor, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki pracuje w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w j. polskim i w j. obcych, m.in. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa.

Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2016), Transport Development Challenges in the Twenty-First Century (współautor, 2016), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2015), Dylematy rozwoju infrastruktury (współredaktor, 2014), Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO (autor, 2003), Marketing usług kolejowych (autor, 1996), Koncepcja logistyczna w transporcie (autor, 1989). Prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: ekonomika transportu i polityka transportowa, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw, m.in. kierownik polskiego zespołu uczestniczącego w 6. Ramowym Programie. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Wojciech Paprocki jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.

Grzegorz Pawlicki

Dyrektor Biura innowacji w Departamencie Strategii i Innowacji w PKO Banku Polskim

Doświadczony menadżer tworzący innowacyjne rozwiązania, produkty i usług, które spełniają realne oczekiwania i potrzeby klientów oraz prowadzą do osiągania celów biznesowych.Posiada 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów

rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Swoje doświadczenie budował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG realizując projekty z zakresu: usprawniania procesów biznesowych, wdrażania strategii, wdrożeń systemów informatycznych, bankowości elektronicznej oraz integracji usług finansowych z telekomunikacyjnymi. Od 7 lat zajmuje stanowisko Dyrektora w instytucjach finansowych (Inteligo Financial Services i PKO Bank Polski). W PKO Banku Polskim odpowiedzialny jest za wdrażanie procesu innowacji oraz za rozwój współpracy ze środowiskiem start-upowym.Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finanse i Bankowość oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Leszek Pawłowicz

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego.  Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach

Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, BGŻ BNP Paribas S.A.

Jaromir PelczarskiWiceprezes Zarządu Banku, obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, Bank BGŻ BNP ParibasAbsolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył

studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 r. w FX Applied Computer Technology Ltd. Od 1994 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 do 2003 jako dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank.Od maja 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu  

Marta Penczar

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej.

Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora obszaru badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.Autorka i współautorka licznych  publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu bankowości.Koordynatorka spotkań grupy roboczej, które celem jest budowa jednolitego standardu kredytów opartych o stałą stopę procentowa.Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bankowością detaliczną, rynkiem kredytów hipotecznych, consumer finance, integracją detalicznego rynku finansowego w Unii Europejskiej, ochroną praw konsumentów na rynku finansowym oraz prognozowaniem rozwoju rynków finansowych.

Marta Petka-Zagajewska

Kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych, PKO Bank Polski

Absolwentka warszawskiej SGH, od 15 lat zajmuje się analizami makroekonomicznymi. Do 2016 główna ekonomistka Raiffeisen Polbank, a od 2017r. kieruje zespołem analiz makroekonomicznych w PKO BP S.A. Zespół ten za swoje prognozy

za 2017r. zdobył laury m.in. w rankingach Consensus Economic, Focus Economics, czy w konkursach Rzeczpospolitej i Parkietu.

Marcin Piasecki

redaktor serwisów ekonomicznych, Rzeczpospolita

 W swojej karierze dziennikarskiej pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i magazynie ekonomicznym „Profit”. Pierwszy naczelny polskiej edycji „Forbesa”, zastępca redaktora naczelnego

„Dziennika” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Naczelny dodatku ekonomicznego do „Dziennika” – „The Wall Street Journal Polska”.Gość i współautor programów radiowych i telewizyjnych, min. w TVN CNBC, Polsat News, TOK FM, Radio PiN, radiowej Jedynce i Trójce. Prowadzący oraz moderator wielu konferencji i debat gospodarczych.

Jana Pieriegud

Profesor SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu

Jest inżynierem, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. W Katedrze Transportu SGH pracuje od 2001 r., obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół technologicznych

i ekonomicznych aspektów rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych. Specjalizuje się w analizie rynków i konkurencji na potrzeby strategicznego wywiadu biznesowego. Jest niezależną ekspertką Komisji Europejskiej, JPI Urban Europe, The Austrian Research Promotion Agency (FFG), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W latach 2013–2015 uczestniczyła w pracach Transport Advisory Group w ramach Programu Horyzont 2020. Od marca 2015 roku jest członkiem Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego. Jest autorką i współautorką ponad 130 publikacji, m.in. współredaktorką i autorką trzech monografii poświęconych rozwojowi sektorów infrastrukturalnych, wydanych w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego”: „E-mobilność – wizje i scenariusze rozwoju” (2017), „Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych” (2016), „Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych” (2015).

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.Od kwietnia

2003r. prezes Związku Banków Polskich.Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły,, Teraz Polska’’.Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Michał Plechawski

Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank S.A.

Michał Plechawski – CIO mBanku od 2018 roku, w banku od 2014. Blisko 20 lat doświadczenia w IT, w branżach: finansowej, e-commerce, usług IT i telekomunikacyjnej.

Aleksander Poniewierski

Partner, Global IoT Leader, EY

Aleksander Poniewierski jest globalnym liderem sektora IoT w EY, odpowiedzialnym za prowadzenie praktyki doradczej ukierunkowanej na rozwój strategii, projektowanie, wdrażanie, optymalizację procesów, innowacje w modelu

biznesowym, bezpieczeństwo oraz ochronę dla globalnych Klientów w konsumenckiej jak i przemysłowej branży IoT. Jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony infrastruktury krytycznej.Wcześniej Aleksander prowadził praktykę doradczą sektora IoT/OT dla regionu EMEIA. W trakcie swojej kariery zbudował praktykę doradczą IT w Polsce i CSE, gdzie prowadził liczne projekty IT i OT dla jednych z największych firm w regionie. Przed wstąpieniem do EY, Aleksander był odpowiedzialny za zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w firmach telekomunikacyjnych.Aleksander ukończył Uniwersytet Górnośląski w 1997 z dyplomem magistra informatyki. Uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim. Ponadto brał udział w wielu programach podyplomowych, organizowanych przez Harvard Business School, Carnegie Mellon University i LMD University. Aleksander jest również członkiem Rady Doradczej centrum biznesu globalnego na Uniwersytecie w Texas, Dallas (UDT). Jest autorem wielu publikacji, a także uznanym prelegentem na licznych konferencjach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym Cyber i IoT/OT.Słowa kluczowe: Technologia operacyjna, Internet rzeczy, bezpieczeństwo

Marcin Popkiewicz

analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko

Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the

Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.

Mateusz Poznański

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Ma ponad 20 lat doświadczenia w bankowości detalicznej. Dotychczas w Alior Banku był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za ofertę produktową klientów detalicznych, business consumer finance oraz Departament Relacji

z Klientem.Wcześniej przez dwanaście lat był związany z ING Bankiem, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora wykonawczego obszaru bankowości detalicznej. Poprzednio był dyrektorem zarządzającym Bankowości Direct oraz szefem dystrybucji w obszarze sprzedaży detalicznej ING Banku. Do ING przeszedł z Grupy Credit Agricole gdzie od początku związany był z obszarem zarządzania dystrybucją.Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie zarządzania i finansów. Ukończył kilka programów biznesowych dla kadry zarządzającej w tym na INSEAD, Fontainebleau we Francji.

Paweł Preuss

Partner Zarządzający Działem Ryzyka Finansowego, EY

Paweł posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla instytucji finansowych i klientów korporacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Specjalizuje się w określaniu założeń, definicji

strategii zarządzania ryzykiem finansowym, implementacji dla banków i korporacji oraz rozwiązań wspierających ich realizację. Absolwent Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Biegły rewident, członek Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Association of Corporate Treasurers (ACT).Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu instrumentów pochodnych organizowanego przez Euromoney w Cambridge University (The Derivatives Bootcamp). 

Bartosz Puzdrowski

odpowiedzialny za inwestycje grupy Marvipol w projekty magazynowe

 Doświadczony menedżer z 25-letnim stażem, zajmujący wysokie stanowiska zarządcze w czołowych spółkach z rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Pełnił m.in. funkcje Członka Zarządu spółek z grupy Icon

Real Estate w Polsce i Finlandii, Dyrektora Zarządzającego Segmentu Deweloperskiego w Grupie Marvipol, Prezesa Zarządu Polnord S.A., Dyrektora Generalnego na Polskę i Kraje Bałtyckie Avestus Real Estate – odpowiedzialnego m.in. za rozwój projektu Hala Koszyki, a także Dyrektora Działu Rozwoju ECE Projektmanagement Polska. Ostatnio, oprócz nadzoru nad projektami magazynowymi grupy Marvipol, uczestniczył w restrukturyzacji i rozwoju czołowego dewelopera mieszkaniowego w Rumunii.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – kierunków: Filozofia, Business i Marketing, a także Warsaw Illinois Executive MBA. Jest pomysłodawcą inwestowania przez Marvipol w projekty magazynowe, doprowadził do nawiązania współpracy z firmą Panattoni i nadzoruje realizację oraz sprzedaż tych projektów.

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk

Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Magazynowych, BNP Paribas Real Estate na Europę Środkowo- Wschodnią, Pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia Ladies First

Dyrektor zarządzająca projektami logistycznymi i przemysłowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, założycielka platformy networkingowej Ladies First zrzeszającej kobiety z branży logistycznej, przemysłowej i nieruchomości. Odpowiedzialna

za dostarczanie rozwiązań dotyczących obiektów typu BTS, wynajmu, podnajmu oraz rozwoju projektów logistycznych i przemysłowych. Jest także członkiem European Logistics Team składającego się ze specjalistów pracujących w branży nieruchomości magazynowych. Ma ponad 16 lat doświadczenia na rynku powierzchni komercyjnych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (Nauki Polityczne) oraz podyplomowe na dwóch kierunkach (Pośrednictwo oraz Zarządzanie Nieruchomościami ). Posiada licencję pośrednika i zarządcy nieruchomości. 

Paweł Radwański

Główny Ekonomista, Raiffeisen Bank Polska S.A.

ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 roku zajmuje się analizami makroekonomicznymi, rynkiem finansowym i zarządzaniem ryzykiem. Doświadczenie zdobywał zarówno w sektorze prywatnym mi. in. jako

analityk i strateg instrumentów dłużnych w banku BGŻ, jak również w sektorze publicznym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie ekspert i główny Ekonomista Raiffeisen Polbank.

Shanker Ramamurthy

General Manager, Strategy & Market Development, IBM

Shanker Ramamurthy is General Manager, Strategy & Market Development for Industry Platforms at IBM. He is also the President of the IBM Industry Academy and member of the IBM Growth & Transformation Team. Over

the last 25 years as a consultant and business executive, he has worked in six continents across thirty+ countries at the intersection of strategy, information technology, big data and analytics. He is a well-known thought leader with five patents relating to addressing complexity, has authored several white papers, and been ranked among the 50 most influential financial services consultants worldwide by Euromoney magazine. Shanker earned his MS in Information Science from the University of New South Wales in Australia. Earlier while studying in India, he earned his MBA from the Indian Institute of Management in Ahmedabad and his BS degree in Mathematics from the University of Madras. He qualified as a Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India.

Andrzej Reich

Doradca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego

dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB W Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 roku kieruje Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Karina Rembiewska

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia, Menadżer Śródmieścia Gdańska

Zatrudniona na stanowisku menadżera Śródmieścia od marca 2016 r. Jej główne zadanie to koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia, działania na rzecz podnoszenia jakości

przestrzeni miejskiej oraz współpraca z podmiotami miejskimi, mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy.Z wykształcenia prawnik oraz magister inżynier towaroznawstwa i zarządzania jakością, absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni i Uniwersytetu Gdańskiego. Przed podjęciem pracy w gdańskim magistracie spędziła pięć lat w Brukseli, pracując dla przedstawicielstwa województwa pomorskiego przy Unii Europejskiej. Od maja 2017 r. koordynatorka w Gdańsku europejskiego projektu SOLEZ – Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii w miastach UE.

Andrzej Rosłaniec

Dyrektor Departamentu Private Banking, Alior Bank S.A.

Przez szereg lat pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, m. in. jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych, a następnie z sukcesem tworzył i rozwijał bankowość prywatną

w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od czerwca 2015 r. jest Dyrektorem Departamentu Private Banking w Alior Bank S.A. Członek rad nadzorczych Alior Services Sp. z o.o., Money Makers TFI S.A. oraz Członek Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive Studies na Harvard Business School. Ukończył również AMP - zaawansowane studia zarządzania na IESE Business School, Uniwersytet w Nawarze.

Marek Rozkrut

Partner, Główny Ekonomista EY Polska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu badań i analiz ekonomicznych, w tym w ocenie ekonomicznych skutków regulacji. Nadzoruje prace Zespołu zajmującego się opracowywaniem analiz, często w oparciu

o zaawansowane metody ilościowe, które dotyczą w szczególności powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami lub branżami a otoczeniem gospodarczym i regulacyjnym, a także problematyki szarej strefy. W latach 2012 – 2015 wykładowca SGH. W latach 2009 – 2012 był dyrektorem Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów. Pełnił także funkcję przewodniczącego polskiej delegacji przy Komitecie Polityki Ekonomicznej OECD, a także przewodniczącego Międzyinstytucjonalnego Zespołu Roboczego do spraw Makroekonomicznych. Wcześniej pracował w Narodowym Banku Polskim – najpierw w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych (obecnie Instytut Ekonomiczny), następnie w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro, gdzie kierował pracami Zespołu Badań i Analiz Zagranicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał odpowiednio tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych. Studiował także w Grand Valley State University (Michigan, USA) oraz w Hiroshima University of Economics (Japonia). Jest autorem licznych publikacji zarówno w polskich, jak i międzynarodowych czasopismach naukowych. 

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Z wykształcenia prawnik,  ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, ale tematyką ubezpieczeń zajmuje się

od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.

Clive Ryan

Regional Director DACH, CEE and Benelux, Facebook

Clive Ryan is the Regional Director of Central Europe Sales and Client Management within the Global Marketing Solutions team in Facebook EMEA.  In this role, Clive helps oversee Facebook's expanding marketing solutions

activities across the 32 countries of Germany, Austria, Switzerland, the Central & Eastern European and Benelux Countries with a particular emphasis on “Digital Native” Enterprises within the region.   He has also been the functional lead for Facebook’s client success and solutions team for EuropeHe has over 20 years’ experience in international senior marketing, sales leadership and digital transformation consulting roles in Facebook, Microsoft, Accenture and the B2C/B2B telecom’s sector.His particular industry experience includes eCommerce/Online Retail, Financial Services (Retail Banking & Insurance), Telecoms and Media, and the Public Sector.

Wojciech Rybak

Członek Zarządu, Bank Millennium S.A.

Ukończył kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie Szczecińskim (1993 r.) oraz Tempus – Portassist Programme Uniwersytetu w Antwerpii (1992 r.).Od początku kariery zawodowej w 1992 r. związany z bankowością. Od maja 1996

r. w  Grupie Banku Millennium S.A., początkowo jako Dyrektor Oddziału Banku w Szczecinie, następnie Dyrektor w Centrum Współpracy z Klientami w Centrali Banku (do sierpnia 2003 r.). Od września 2003 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. nadzorującego m.in. sieć sprzedaży, a od czerwca 2009 r. do czerwca 2016 r. Prezesa Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. W Zarządzie Banku od 6 czerwca 2016 r. 

Andrzej Rzońca

Profesor, Główny Ekonomista Platformy Obywatelskiej

Krzysztof Rzyman

Radio Kampus

Do niedawna związany z redakcją gospodarczą Polskiego Radia, obecnie w Radiu Kampus. Jest autorem audycji „3 grosze o ekonomii” powstającej we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Centrum Prawa

Bankowego i Informacji. Krzysztof Rzyman prowadzi także kanał na YouTube „Rzyman dojeżdża”, gdzie w formie swobodnych rozmów omawia z zaproszonymi gośćmi tematy gospodarcze

Karol Sadaj

Country Manager, Revolut

Michał Sapota

Prezes Heritage Investments

Piotr Siciak

Dyrektor w dziale usług doradczych dla branży finansowej w KPMG w Polsce

Strony