IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Paneliści

Małgorzata O’Shaughnessy

Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), związana z Visa od ponad 20 lat. Wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój płatności bezgotówkowych

/ obrotu bezgotówkowego w Polsce. W 2015 r. uznana za jedną z 10 najbardziej wpływowych kobiet w polskim sektorze finansowym w prestiżowym rankingu Instytutu Innowacyjnej Gospodarki pod patronatem Związku Banków Polskich. Podczas wieloletniej pracy w organizacji Visa przyczyniła się do rozwoju systemów płatniczych w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce – która pod jej kierownictwem stała się jednym z najbardziej innowacyjnych rynków Visa w Europie. Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 80% wszystkich płatności kartami, co stwarza doskonałe warunki dla rozwoju płatności mobilnych i innych innowacyjnych technologii płatniczych. Od samego początku wspierała pomysł utworzenia warszawskiego Inkubatora Innowacji Visa – powołanego do życia jako efekt wspólnej inicjatywy Visa i jej klientów w Polsce, z zadaniem opracowywania rozwiązań mających wspierać rozwój płatności elektronicznych i cyfryzację polskiej gospodarki. 

Dariusz Odzioba

Dyrektor Zarządzający, PKO Bank Polski

Posiada ponad 20-letnie doświadczanie w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.Od 4 lat należy do grona kadry zarządzającej w PKO Banku Polskim. Obecnie zarządza dwoma pionami – Pionem Relacji z Klientami Korporacyjnymi

oraz Pionem Rynków Finansowych i Bankowości Prywatnej.  Dodatkowo pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.W latach 2011-2015 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BGZ S.A. odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Rynków Finansowych. W latach 2008-2011 był Dyrektorem Wykonawczym w Banku Pekao S.A. odpowiedzialnym za Pion Rynków Finansowych i Portfeli Inwestycyjnych. Od 1995 roku do 2008 związany z grupą ABN AMRO, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu. Pracował też w londyńskim oddziale ABN AMRO gdzie nadzorował handel instrumentami finansowymi Regionu Europy Centralnej i Wschodniej, a po powrocie do kraju objął funkcję Członka Zarządu ABN AMRO Bank (Polska) S.A.Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zuzanna Paciorkiewicz

PhD, MRICS, Head of Operations, Asset Services Poland at Cushman & Wakefield

Zuzanna Paciorkiewicz jest od 2018 r. szefem działu odpowiedzialnego za zarządzanie nieruchomościami biurowymi, logistycznymi, handlowymi i hotelowymi w polskim oddziale Cushman & Wakefield. Z wykształcenia jest ekonomistką,

ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Szkole Głownej Handlowej, gdzie również obroniła doktorat z Ekonomii. Zuzanna Paciorkiewicz jest także licencjonowanym zarządcą nieruchomości i członkiem RICS. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych, w szczególności na rynku biurowym. Ma także doświadczenie akademickie – w latach 2002 – 2014 była pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie kieruje ponad 200-osobowym zespołem profesjonalistów, zarządzającym ponad 1,9 mln m kw. powierzchni komercyjnej (86 nieruchomości), w imieniu międzynarodowych funduszy, jak i prywatnych inwestorów oraz deweloperów. W swojej pracy szczególnie skupia się na wdrażaniu rozwiązań z zakresu intraprzedsiębiorczości, innowacji i działań proekologicznych. Dział Asset Services, którym kieruje, dostarcza Klientom usługi o najwyższym standardzie, w tym m.in. procesy kompleksowego zarządzania nieruchomościami, obsługi finansowej i marketingu dla nieruchomości, doradztwa technicznego i księgowości.

Jakub Papierski

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Od ponad 20 lat związany z bankowością i rynkiem kapitałowym. Absolwent SGH, posiada licencję Chartered Financial

Analyst (CFA).Był Prezesem Zarządu CDM Pekao, Allianz Bank Polska oraz dyrektorem wykonawczym Pionu Finansów w Banku Pekao. Przewodniczył Radzie Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Wojciech Paprocki

Profesor, Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w języku polskim i językach

obcych, m.in. Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności (współautor, 2018), Mobilność w aglomeracjach przyszłości (współredaktor, 2018), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju (współredaktor, 2017), Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm (współautor, 2018), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2016), Transport Development Challenges in the Twenty-First Century (współautor, 2016), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2015), Dylematy rozwoju infrastruktury (współredaktor, 2014). Prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, ekonomika transportu i polityka transportowa, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw, m.in. kierownik polskiego zespołu uczestniczącego w 6. Programie Ramowym. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.

Przemysław Paprotny

Partner, PwC

Przemysław Paprotny jest partnerem w zespole doradztwa biznesowego dla sektora finansowego w Polsce. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów w instytucjach finansowych. Przemek specjalizuje

się w rozwiązaniach dla biznesu, wdrożeniach strategii oraz transformacjach wiodących grup kapitałowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bartłomiej Pawlak

Członek Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Aktualnie członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości. Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop.

Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.

Leszek Pawłowicz

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego.  Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach

Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Artur Pęcak

Współwłaściciel firmy, SKILL AND CHILL

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze innowacyjnych technologii wspierających tworzenie zaawansowanych procesów merytorycznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Informatyki. Współwłaściciel firmy

SKILL AND CHILL, dostawcy systemów dla instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw m.in. z branży logistycznej, produkcyjnej, papierniczej, pracy tymczasowej. Pasjonuje się sportem, od kilku lat uprawia biegi długodystansowe.

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jaromir PelczarskiWiceprezes Zarządu Banku, obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 r. w FX Applied Computer Technology Ltd. Od 1994 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 do 2003 jako dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank.Od maja 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu  

Marta Penczar

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej.

Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora obszaru badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.Autorka i współautorka licznych  publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu bankowości.Koordynatorka spotkań grupy roboczej, które celem jest budowa jednolitego standardu kredytów opartych o stałą stopę procentowa.Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bankowością detaliczną, rynkiem kredytów hipotecznych, consumer finance, integracją detalicznego rynku finansowego w Unii Europejskiej, ochroną praw konsumentów na rynku finansowym oraz prognozowaniem rozwoju rynków finansowych.

Adam Pers

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, mBank S.A.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 ukończył studia MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlowa. Wiedzę z zakresu bankowości zdobył zarówno na uczelni jak i w trzech instytucjach

na rynku polskim. Pan Adam Pers rozpoczął karierę zawodową od stażu w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. W latach 2000-2011 pracował w grupie Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie pełnił szereg funkcji dzięki którym pozyskał cenne doświadczenia w sferze front office jak również back office. Od 2012 roku pracuje w grupie mBanku. Najpierw jako dyrektor Departamentu Sprzedaży Rynków Finansowych gdzie był odpowiedzialny za wdrożenie nowej struktury jednostki oraz nowego modelu biznesowego. Wdrożył również nowe zasady współpracy z bankowością korporacyjną jak i obszarem ryzyka. W listopadzie 2013 roku został Dyrektorem Zarządzającym. Odpowiadał między innymi za nadzór nad sprzedażą produktów rynków finansowych obejmujących klientów korporacyjnych, niebankowe instytucje finansowe, jak również za ich rozwój. W 2016 r. przejął nadzór nad Tradingiem.Od 26 października 2017 Wiceprezes Zarządu mBanku S.A. ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach: mLeasing oraz mFaktoring, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w mCorporate Finance.

Jana Pieriegud

Profesor SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu

Jana Pieriegud jest inżynierem, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Kieruje Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół technologicznych i ekonomicznych aspektów rozwoju systemów transportowych i logistycznych, polityki rozwoju sieci TEN-T oraz korytarzy transportowych między Europą i Azją, transportu intermodalnego, a także inteligentnych miast i nowych koncepcji mobilności (e-mobility, mobility-as-a-service, autonomous mobility, shared mobility). Jest autorką i współautorką ok. 150 publikacji, współredaktorką serii monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych, w tym „Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych (2019), „Mobilność w aglomeracjach przyszłości” (2018) „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju” (2017), „Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych” (2016), „Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych”. Jest autorką raportów badawczych: „Transformacja cyfrowa kolei” (SGH, Siemens, ProKolej, 2017, 2019), „Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland” (EC, DG REGIO, 2019), „Efektywność zarządzania utrzymaniem dróg krajowych w Polsce” (Ernst & Young 2012), „Jaka kolej dla Polski?” (Przewozy Regionalne, House of Solutions International, 2012). Ma duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz ekspertyz z zakresu transportu i logistyki. Jest niezależną ekspertką kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce (NCBiR, NCN) i za granicą: Austrian Research Promotion Agency (FFG), Innovation and Network Executive Agency przy Komisji Europejskiej. W latach 2013–2015 uczestniczyła w pracach Transport Advisory Group w ramach Programu Horyzont 2020. Jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego, a także Rady Naukowej Fundacji Pro Kolej.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellog School of Management

Northwestern University USA oraz Letniej Międzynarodowej Szkoły Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem. W latach 1979 – 1985 mocno zaangażowany w działalność organizacji studenckich SZSP i ZSP – odpowiedzialny m.in. za sprawy socjalne, ochronę zdrowia oraz problemy startu zawodowego absolwentów. W latach 1985 – 1991 w Urzędzie Rady Ministrów zajmował stanowisko doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, a następnie dyrektora Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno–Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego, następnie dyrektora Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów. Od 1991 r. związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym od kwietnia 2003 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa. Od lat aktywnie wspiera rozwój polskiego sektora bankowego, pełniąc funkcje Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Wiceprzewodniczącego Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Członka Rady Programowej Kongresu Innowacyjna Gospodarka, przedstawiciela ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego (w l. 1998-2006), Członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (do 2016 r. do zmiany ustawy o BFG), Członka Rady Fundacji i Kapituły Godła Teraz Polska, Członka Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja), Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA do 2014 r. (obecnie Sekretarz Rady). Krzysztof Pietraszkiewicz jest współzałożycielem Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów i Członkiem Rady Fundacji. Piastował również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA, Członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej, Członka Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz S.A (od lipca 2014 r. do listopada 2017 r.). Przewodniczy radom programowym czasopism branżowych, m.in. miesięczników: Bank i Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Od 2008 roku był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W czerwcu 2018 roku został wybrany Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Współtwórca oraz członek władz nadzorczych, zakładanych przez lub przy udziale Związku, takich instytucji jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA; Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank SA; Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Biuro Informacji Kredytowej SA; Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA; System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości; Fundacja Warszawski Instytut Bankowości; Centrum Analiz Ekonomicznych i Ratingu SA; BTUiR Heros SA; Klub Bankowca; Międzybankowe Systemy Wymiany Informacji. Współtworzył ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016 r.), Przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015r.). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017 r.). Krzysztof Pietraszkiewicz jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i całej gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości. Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+  będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów, w którym od 2004 roku przewodniczył ponad 100  debatom ekspercko-naukowym. Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz unowocześniania i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. Jest jednym z kreatorów systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórcą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy ZBP. Krzysztof Pietraszkiewicz jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie, a także organizatorem, współorganizatorem lub panelistą kilkuset kongresów, konferencji, debat i paneli problemowych z udziałem przedstawicieli: świata nauki, parlamentarzystów, rządu, centralnych urzędów, banków i innych przedsiębiorców, izb gospodarczych i samorządowych, poświęconych  strategiom rozwoju i finansowania nowoczesnej polskiej gospodarki, edukacji, barierom rozwoju długofalowego oszczędzania, problemom demograficznym. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną organizacji pożytku publicznego,  m. in.: od 1991 r. członek, a od 2010 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Promyk Słońca, działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych,  członek Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier, przez wiele lat członek Społecznej Rady Warszawskiego Szpitala Dziecięcego. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.), Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996 r.). Jest laureatem nagród im. Hipolita Cegielskiego, wyróżniony  tytułem Pozytywista Roku przyznawanej przez Fundację im. Wokulskiego, uhonorowany statuetką Związku Województw RP, medalem Fundacji Rektorów, laureatem nagrody im. Marka Cara oraz wieloma innymi wyróżnieniami i odznaczeniami, w tym tytułem Primus Inter Pares oraz Medalem im. M. Kopernika za wyniki w nauce i pracy społecznej. W 2012 roku został uhonorowany tytułem  Mistrza Mowy Polskiej. W listopadzie 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr Pilewski

p.o. Redaktora Naczelnego, Business Insider Polska

W mediach od kilkunastu lat m.in:OnAir:- Radio TOK FM- Radio Eska Wrocław- Polskie Radio RDC (Radio Dla Ciebie) - kierownik redakcji informacji (liczącej ok. 35 dziennikarzy na Mazowszu)Online:- Money.pl- Business Insider

Polska ( p.o. redaktora naczelnego Business Insider Polska, szef Newsroomu)

Dariusz Piotrowski

VP, General Manager, Dell Technologies Polska

Dariusz Piotrowski, objął stanowisko dyrektora generalnego polskiego oddziału Dell EMC na początku września 2017 roku. Odpowiada za działalność firmy na polskim rynku, zarządzanie sprzedażą całego portfolio produktów i rozwiązań

Dell EMC, przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych oraz biznesowych, oraz za rozwój firmy we wszystkich segmentach rynkowych.W latach 2009- 2017 Dariusz Piotrowski sprawował kierownicze funkcje w Microsoft Polska. Był dyrektorem sprzedaży do klientów enterprise, p.o. dyrektora generalnego, a także dyrektorem działu nowych technologii. Wcześniej, przez 13 lat odpowiadał za różne działy w Cisco Systems Poland, m.in. za sprzedaż zaawansowanych technologii na rynki Europy Środkowej czy współpracę z partnerami w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie do jego zadań należało projektowanie i wdrażanie ogólnokrajowych sieci teleinformatycznych.Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Illinois.

Piotr Pisarewicz

Adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1994 roku zawodowo związany z sektorem finansowym, gdzie zajmował stanowiska: Kierownika Działu Analiz - Bank Gdański S.A., Dyrektora Biura Inwestycji Grupy Ergo

Hestia, Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji TU PBK S.A., Doradcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji Aspecta Życie TU S.A, Z-cy Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Członka Komitetu Inwestycyjnego HDI Gerling Życie TU S.A., Wiceprezesa Zarządu PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej Tangram CREE. Prezes Zarządu fundacji Banking & Insurance Solutions. Dr. nauk ekonomicznych - adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych analiz, badań i publikacji z zakresu rynków finansowych, sektora ubezpieczeniowego bankowego oraz emerytalnego.

Michał Plechawski

Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank S.A.

Michał Plechawski – CIO mBanku od 2018 roku, w banku od 2014. Blisko 20 lat doświadczenia w IT, w branżach: finansowej, e-commerce, usług IT i telekomunikacyjnej.

Radosław Płonka

Członek Konwentu i Ekspert Prawny BCC

Ekspert prawny i członek Konwentu Business Centre Club. Wspólnik w Kancelarii Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni. Adwokat praktykujący w szczególności w sprawach ochrony przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami

organów państwa. Aktywny uczestnik posiedzeń Komisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pracujących nad projektami ustaw mogącymi mieć wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa i postępowania karnego. Były wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz opiekun Studenckiej Poradni Prawnej. Autor licznych opinii oraz komentarzy dla mediów w zakresie zmian w przepisach prawa. W grudniu 2014 r. otrzymał od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego podziękowanie w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Prywatnie mąż i ojciec, pasjonat żeglarstwa oraz grillowania.

Piotr Płoszajski

Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej (1994-2018).Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute

of Technology (MIT), USA. Stypendysta m.in. w British Academy, CNRS (Francja), Keio Univ. (Japonia), Chińskiej Akademii Nauk, DAAD (RFN).W latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem Obiektów i sztuczną inteligencją.Visiting Professor i wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach, Australii i Nowej Zelandii.Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. Członek Advisory Board w Chief Information Officer Network (CIONET).

Michał Podgajny

Dyrektor w dziale usług doradczych, KPMG w Polsce

Michał dołączył do działu KPMG Management Consulting w roku 2005. Od początku swojej kariery doradza klientom KPMG z sektora finansowego. Michał posiada duże doświadczenie w procesach przekształceń struktur bankowych zdobyte

podczas kompleksowych projektów obejmujących wsparcie w rozszerzeniu działalności biznesowej poprzez wejście na nowy rynek (otwarcie banku / oddziału), przekształceniach organizacyjnych w warstwie biznesowej i operacyjnej (transformacja banku w oddział) jak również wycofanie się z rynku poprzez wygaszenie działalności bankowej. Michał doradza również w projektowaniu i tworzeniu archiwów danych i jest liderem zespołu świadczącego usługi związane z tworzeniem i prowadzeniem archiwum danych dla klientów KPMG. Michał posiada również duże doświadczenie w obszarze projektowania i wdrożenia systemów IT, w szczególności systemów będących odpowiedzią na zmiany w otoczeniu regulacyjnym (podatki, sprawozdawczość regulacyjna, standardy rachunkowości). Kompetencje Michała obejmują pełen cykl tworzenia oprogramowania w tym definiowanie wymogów oraz modeli biznesowych, procesy ETL, projektowanie i wdrożenie jak również testowanie oprogramowania.

Adam Polkowski

Wicedyrektor Departamentu Zakupów i Administracji mBank S.A.

Z zakupami związany blisko 20 lat. Zawodowe doświadczenia zdobywał w branży IT (Sygnity S.A.), finansowej (BGŻ BNP Paribas S.A.), transportowej (PKP Cargo) oraz telecom (T-mobile).  Od 2017 roku w mBank S.A, obecnie

kieruje wydziałem zakupów.

Arkadiusz Połojański

Sekretarz Miasta Giżycka 

Praktyk, wieloletni pracownik administracji publicznej, koordynator projektów oraz procesów wyboru wykonawców/podmiotów prywatnych dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Michał Popiołek

Dyrektor Zarządzający ds. Bankowości Globalnej i Inwestycyjnej w mBanku S.A., Commerzbank Group.

Dyrektor Zarządzający ds. Bankowości Globalnej i Inwestycyjnej w mBanku SA (dawniej BRE Banku SA), Commerzbank Group.Od 24 lat pracuje w sektorze bankowości inwestycyjnej, z czego 20 lat w mBanku. Początkowo był odpowiedzialny

za inwestycje kapitałowe. W 2006 roku zainicjował i rozwinął nowy obszar działalności mBanku – Mezzanine Finance. W 2008 objął stanowisko Dyrektora Departamentu Finasowania Strukturalnego i Mezzanine zarządzając portfelem finansowania strukturalnego o wartości kilku miliardów złotych. Od 2017 zarządza pionem Bankowości Globalnej i Inwestycyjnej.Przed dołączeniem do mBanku pracował w firmach konsultingowych (corporate finance, systemy controllingowe) oraz w innych bankach (Bank Handlowy w Warszawie, Polski Bank Inwestycyjny). Brał udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć zarówno od strony doradczej jak i organizacji finansowania.Był członkiem Rad Nadzorczych wielu firm (Xtrade S.A., BPT Telbank S.A., Mennica S.A., eCard S.A., BRE Agent Transferowy). Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych Grupy Vectra, mBank Hipoteczny S.A. oraz przewodniczącym rady nadzorczej mCorporate Finance. Uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie oraz kursy managerskie w IMD, Darden, MIT.

Paweł Preuss

Partner, EY

Paweł odpowiada za świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym dla instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw w Polsce.Specjalizuje się w definicji strategii zarządzania ryzykiem finansowym

oraz implementacji poszczególnych jej elementów w bankach i korporacjach. W ostatnich 15 latach z sukcesem prowadził i nadzorował szereg projektów dla największych polskich i międzynarodowych instytucji z obszarów zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym, regulacji bankowych oraz sprawozdawczości finansowej.Paweł jest absolwentem Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Association of Corporate Treasurers (ACT). 

Tomasz Prusek

Publicysta ekonomiczny, Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj

Dziennikarz-politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich UJ. Przez 25 lat pisał w „Gazecie Wyborczej”

m.in. o rynku kapitałowym, nadzorze finansowym i corporate governance. Laureat nagród i wyróżnień dziennikarskich: Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1996) za artykuł „Rok audytora” w miesięczniku „Gra na giełdzie”, „Rzeczpospolitej” i Coopers&Lybrand (wyróżnienie w konkursie „Kierunki rozwoju gospodarki polskiej do 2005 r.), Business Centre Club („Ostre Pióro” za propagowanie edukacji ekonomicznej), Citibank Handlowego we współpracy z Uniwersytetem Columbia (II nagroda w „Citigroup Journalistic Excellence Award), Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (nagroda „Skrzydlaty FERK”),  Fundacji Batorego (nagroda specjalna w konkursie „Tylko ryba nie bierze?”), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (wyróżnienie w konkursie o Nagrody SDP w 2007 r.). W konkursach Grand Press 2003 i 2012 nominowany w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. W 2005 r. nominowany do tytułu „Osobowość Rynku Finansowego i Kapitałowego 2005 r.". Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uhonorowało go tytułem „Dziennikarz Roku 2011”. W 2015 był wśród laureatów plebiscytu „Ludzie i instytucje rynku finansowego 2015” CFA Society Poland i gazety giełdy „Parkiet”. Autor powieści o kulisach rynku kapitałowego „K.I.S.S.” oraz „P.I.I.G.S.”. Współautor książek: „Regulowany rynek kapitałowy w Polsce. Początki” oraz „Raport roczny spółki publicznej”.

Jerzy Pruski

Wiceprezes Zarządu, Idea Bank S.A.

Pan Jerzy Pruski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 7 listopada 2018 r. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest Ekspertem Zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2016-2017 pełnił funkcję Eksperta Zewnętrznego Banku Światowego.Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Idea Bank Pan Jerzy Pruski pełnił od lutego 2017 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee European Banking Authority (Europejski Organ Nadzoru Bankowego). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego pełniący nadzór nad podmiotami rynku finansowego. W latach 2008-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO BP SA. Od 2004 r. do 2008 r. Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Sebastian Ptak

Członek Zarządu, Blue Media S.A.

Prawnik, ekspert rynku bankowego, współtwórca nowoczesnego sektora płatniczego wPolsce, członek zarządu Blue Media SA, jednego z największych dostawców rozwiązańtechnologicznych w obszarze finansów. W Blue Media odpowiada

m.in. za obszarbezpieczeństwa oraz rozwój biznesu, w tym za planowanie strategicznych kierunkówrozwoju firmy.Wierzy, że umiejętności łączenia różnych dziedzin i wyciągania wniosków powinniśmy uczyćsię już w szkole. Prywatnie meloman, pasjonat kina stawiającego ważne pytania orazliteratury, w tym science-fiction - w końcu wyprawę na księżyc, telefony komórkowe czysatelity po raz pierwszy wymyślili pisarze, a nie naukowcy.Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i laureatem licznych nagród. W 2009r. uhonorowany przez Związek Banków Polskich tytułem Ambasadora GospodarkiElektronicznej, w 2010 r. – Odznaką Honorową ZBP, a w 2016 r. – Medalem MikołajaKopernika w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego.Najnowsze wyróżnienie w jego kolekcji to zdobyta w 2019 nagroda imienia ProfesoraRemigiusza Kaszubskiego za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedziniebankowości elektronicznej i prawa nowych technologii.

Jacek Ptaszek

Członek Zarządu, FBN Poland

Członek Zarządu FBN Poland będącej częścią największej światowej organizacji firm rodzinnych- Family Business Network- zrzeszającej średnie i duże firmy rodzinne w celu wspierania ich rozwoju i wymiany doświadczeń. FBN jest

samorządną, niezależną organizacją rodzin przedsiębiorców działających na rzecz rozwoju rodzin i firm. Współwłaściciel i Członek Zarządu JMP Flowers- firmy rodzinnej o 4 pokoleniach tradycji w ogrodnictwie- będącej największym w Europie Środkowej i Wschodniej producentem i traderem kwiatów i roślin.

Andrzej Pyka

Dyrektor Obszaru Transformacji Bankowości Detalicznej Santander Bank Polska S.A.

Jest doświadczonym liderem programów transformacyjnych w instytucjach finansowych. Przez wiele lat pracował w globalnej firmie oferującej usługi doradcze i wdrożeniowe, z którą jako konsultant a później jako partner przeprowadził

wiele złożonych projektów dla największych banków i ubezpieczycieli w Polsce i w Europie środkowej. Był także jednym z liderów transformacji biznesu detalicznego największej polskiej firmy ubezpieczeniowej. W latach 2013-2017 pracował na kierowniczych stanowiskach globalnej firmy IT, partnera cyfryzacji sektora finansowego. Od roku 2017 odpowiada za transformację bankowości detalicznej Santander Bank Polska S.A.

Strony