IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Paneliści

Lutfey Siddiqi

Professor, London School of Economics and National University of Singapore

Professor Lutfey Siddiqi, London School of Economics and National University of Singapore, Governor, Investment Committee member, Board of Systemic Risk Centre, World Economic Forum Global Agenda Council (Financing) &

Young Global Leader. Former MD & Global Head of Emerging Markets at UBS, Former board member of CFA Singapore. British-Bangladeshi.

Grzegorz Sielewicz

Główny Ekonomista, Coface

Zajmuje się analizą ekonomiczną krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym analizą sektorową oraz problemami płatniczymi i upadłościami przedsiębiorstw w Regionie CEE. Autor publikacji, raportów i artykułów dotyczących, zarówno

zagadnień ekonomicznych, jak i ryzyka sektora przedsiębiorstw w poszczególnych krajach regionu. Prelegent podczas wielu konferencji w Polsce i krajach Regionu (m.in. Country Risk Conferences, konferencje branżowe). Komentator wydarzeń ekonomicznych dla telewizji, prasy i portali biznesowych.Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów (ostatnio na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Departamentu Długu Publicznego), Deutsche Banku i Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem Purdue University w USA w ramach programu Krannert School of Management oraz programów edukacyjnych Midwest Universities Consortium for International Activities (MUCIA-Global).

Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu

Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Sławomir Sikora jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

Sebastian Skuza

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa

finansowego. Studia ekonomiczne (finanse i bankowość) w Szkole Głównej Handlowej skończył w 1997 roku. W 2002 roku uzyskał stopień doktora, w 2016 zaś – habilitację. Wieloletni współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracownik instytucji publicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów tuż po studiach, gdzie pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, potem zaś (od 2012 r.) zaś jako Dyrektor Zarządzający BGK oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Witold Słowik

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Od 2013 r. sprawował funkcję pełnomocnika Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. ds. budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego województwa podkarpackiego w podrzeszowskiej Jasionce. Wcześniej, jako ekspert Departamentu

Kontrolingu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiadał za kontrolę wydatków administracyjno-logistycznych. Od września 2006 r. do października 2011 r. był prezesem zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie.W latach 2002-2006, jako dyrektor Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej (późniejszego Biura Funduszy Europejskich) w Urzędzie m.st. Warszawy, koordynował prace związane z pozyskaniem dla Warszawy łącznie ponad 2 miliardów zł z funduszy unijnych. Doprowadził do stworzenia i uchwalenia przez Radę Miasta „Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku”. Reprezentował też Unię Metropolii Polskich w komitecie tworzącym Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ponadto był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Mazowieckiego.W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Prumerica Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. W latach 1994-1999 pracował w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW): od roku 1995 jako Dyrektor Generalny, a następnie jako Dyrektor Działu Administracyjno-Finansowego. Sprawował również funkcję przewodniczącego rad nadzorczych spółek: Centrum Giełdowe S.A., Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o., Złote Tarasy Sp. z o.o.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 

Zdzisław Sokal

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zdzisław Sokal, (ur. 1958 r.), absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie . Od 1994 r. rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA, gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. W latach 1994-1996 pełnił funkcję

dyrektora finansowego w spółce celowej Kredyt Banku SA – Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. Przez kolejne dwa lata był prezesem Zarządu Prospector Sp. z o.o., jednego z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. W latach 1997-1998 był prezesem Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o., gdzie tworzył programy szkoleniowe dla banków, firm ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw.Przez kolejne 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o.W latach 2002-2004 był członkiem zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA. W latach 2004-2006 - prezes zarządu SKK Finanse Sp. z o.o. Od stycznia 2006 r. do marca 2007 r. pracował w PKO BP SA, początkowo jako doradca prezesa, a od 1 lipca 2006 r. jako Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. Od 2004 r. do 2007 r. był członkiem Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. W latach 2007-2013 członek zarządu NBP odpowiedzialny za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania”. Kierował procesem wydzielenia Nadzoru Bankowego z NBP i przeniesienia go do KNF.Obecnie doradca Prezydenta RP.Od 2 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jarosław Sokolnicki

Head of Industry Solutions, Microsoft

Paweł Sołtys

dziennikarz, Puls Biznesu

Paweł Spławski

Dyrektor w zespole ryzyka, Deloitte

Paweł Spławski posiada ponad 17 lat doświadczenia. Prowadził projekty związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym, w szczególności w ostatnim okresie zajmuje się regulacjami dla obszaru skarbu w bankach

(MIFID II, EMIR, SFTR, BMR). Paweł odpowiada również za rozwój usług Deloitte związanych z zarządzaniem ryzykiem rynkowym. W latach 2007 – 2016 pracował w sektorze finansowym w Polsce w obszarze ryzyka oraz finansów, w tym pełniąc rolę CFO w dwóch podmiotach (bank oraz firma pośrednictwa finansowego).

Włodzimierz Stasiak

Wiceprezes Zarządu, BGK Nieruchomości S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studiował również na University of Aberdeen. Jest biegłym rewidentem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w obszarze finansów

i inwestycji. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, analizie inwestycyjnej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów operacyjnych, wdrażaniu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, systemów informacji zarządczej i procedur budżetowania. W latach 2012–2015 pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych w Polskim Holdingu Nieruchomości, odpowiadając m.in. za opracowanie i realizację restrukturyzacji portfela inwestycyjnego nieruchomości holdingu. Poza sektorem nieruchomości pracował m.in. w sektorze bankowym, przemysłowym i usługowym.

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu, mBank S.A.

Cezary Stypułkowski (ur. 1956 r.) – doktor nauk prawnych. W 1979 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Od 1979 asystent na macierzystym wydziale w Katedrze Zarządzania Gospodarką Narodową.

W 1989 roku obronił doktorat na tym wydziale.Jednocześnie, w 1981 roku rozpoczął pracę jako doradca ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej.W 1985 roku został doradcą przewodniczącego Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, a w latach 1987 -1988 pracował jako doradca wicepremiera oraz Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej.W późnych latach 80. jako sty­pendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. W latach 1991–2003 kierował za­rządem Banku Handlowego w Warszawie. Od 2003 r. do 2006 r. był prezesem zarządu Grupy PZU. W latach 2006–2010 pra­cował w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym na Europę Środkową i Wschodnią. Od 2010 r. jest prezesem zarządu mBanku (przed zmianą nazwy BRE Bank).Cezary Stypułkowski był członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD, a także Geneva Association. W latach 90-tych był członkiem Rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie. Od 2012 r. pozostaje współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council tego Instytutu.

Katarzyna Sułkowska

Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Była współautorem strategii Alior Banku na lata 2017 -2020. Przez dwa lata zarządzała równolegle dwoma obszarami: Operacji oraz Ryzyka. Odpowiadała też ze wdrożenie wielokrotnie nagradzanych na świecie innowacji Alior Banku. W

latach 2008 - 2011 kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Banku odpowiadając za przygotowanie i stworzenie polityki kredytowej, założeń produktowych i metodologicznych, zaprojektowanie i wdrożenie procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji oraz zbudowanie organizacji niezbędnej do realizacji tych zadań. Była też współodpowiedzialna za nabycie portfela kredytów detalicznych od Banku HSBC.Pomiędzy 2002 r. a 2007 r. była zatrudniona w Banku BPH na stanowisku dyrektora Zarządzającego Departamentem Windykacji Detalicznej. W tym czasie przeprowadziła proces połączenia struktur windykacyjnych banków BPH i PBK, wdrożyła nowy system windykacji oraz wspierający ten proces system informatyczny. Przeprowadziła również jedną z pierwszych na rynku polskim pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998 - 2001 pracowała w Citibank Polska gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji.

Andrzej Shleser

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

Inżynier leśnik , project manager i coach. Od 2016 główny specjalista ds. budownictwa drewnianego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Od początku kariery zawodowej  związany z tworzeniem prywatnego

sektora usług leśnych. Przez ostatnie lata kierował projektami związanymi z rozwojem i wsparciem sektora przedsiębiorczości leśnej, zarządzaniem jakością prac leśnych oraz projektami współpracy transgranicznej. Ostatnio kierował projektem rozwojowym LP  „Polskie Domy Drewniane- żyj w zgodzie z Naturą”- którego głównym celem jest promocja i rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego w Polsce.

Feliks Szyszkowiak

Wiceprezes Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.

Feliks Szyszkowiak jest związany z Bankiem Zachodnim WBK, a wcześniej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, od 1990 roku. W latach 1990-1998 pracował w Bankowości Oddziałowej, a w latach 1998-2001 zarządzał Obszarem IT i Rozwoju

Oddziałów WBK. Od 2001 roku kierował Programem B1 wprowadzającym nowy model Bankowości Oddziałowej i scentralizowany system informatyczny w Banku Zachodnim WBK. Od 2003 roku jest członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w którym najpierw (do lipca 2007 roku) podlegał mu Pion Zarządzania Ryzykiem, następnie (do roku 2015) Pion Wspierania Biznesu (O&T) i Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 2012 – 2014 dodatkowo nadzorował Projekt Integracji Banków: BZ WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A.Aktualnie Feliks Szyszkowiak pełni funkcję Chief Digital Officer a także nadzoruje Pion Transformacji Cyfrowej.Feliks Szyszkowiak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wharton University.

Robert Trętowski

Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Od 1 stycznia 2017 r. wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odpowiedzialny za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny.W latach 2011-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inicjatyw Informatycznych i

Testów w PKO Banku Polskim S.A., gdzie odpowiadał m.in. za analizę, monitorowanie i zarządzanie portfelem projektów informatycznych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Koordynował prace podczas migracji Inteligo do systemów PKO oraz wdrożenia nowej bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych iPKO oraz korporacyjnych iPKO Biznes. Nadzorował uruchomienie aplikacji IKO dla klientów PKO. Pracował przy powołaniu spółki Polski Standard Płatności i budowie standardu BLIK, zasiadając w Radzie Nadzorczej Spółki. Brał udział w pracach nad rozwojem oferty kartowej, alternatywnych metod płatności i wdrożeniu programu Rodzina 500+ oraz integracji banków z ZUS i z Profilem Zaufanym ePUAP. Był także Członkiem Komitetu Architektury i Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego.W okresie 2002-2011 w BRE Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Bankowości Elektronicznej odpowiadał m.in. za realizację iBRE Banking, Cards, Cash, Invoice.net, Connect, Trade Finance, Strefę sprzedażową oraz migrację klientów z Dresdner Bank Polska do BRE Banku S.A. Kierował Obszarem Wsparcia i Integracji Bankowości Elektronicznej (Customer Service) oraz Programem BRE p@rtner. Zarządzał usługami IT świadczonymi dla korporacji oraz portfelem projektów IT. Kieruje Zespołem Roboczym eID Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Jest Członkiem Zespołu Ekspertów Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji oraz zespołów roboczych w programie „Od Polski papierowej do cyfrowej” w obszarach: Tożsamość Cyfrowa, e-Usługi, Architektura, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Karina Trojańska

Dyrektor ds. operacyjnych i finansowych w Polsce, Panattoni Europe

Karina Trojańska jest członkinią zespołu Panattoni Europe od stycznia 2007 roku, pełniąc funkcję dyrektora ds. operacyjnych i finansowych (Operating & Financing Officer). Do podstawowych obowiązków Trojańskiej należy

pozyskiwanie finansowania od kredytodawców i inwestorów, a także zarządzanie oraz kontrola finansowa i administracyjna działalności deweloperskiej Panattoni w Polsce. Przed dołączeniem do zespołu Panattoni Trojańska była pożyczkodawcą komercyjnym (BZ WBK – Grupa AIB, obecnie Grupa Santander) w obszarze rynku nieruchomości i kredytów komercyjnych. Jej klientami byli lokalni i międzynarodowi deweloperzy obiektów handlowych, biurowych i przemysłowych, jak również duże firmy budowlane działające na polskim rynku. Karina Trojańska ukończyła finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w rynku nieruchomości. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, a także licencjonowanym agentem nieruchomości.

Anna Trzecińska

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Karierę zawodową rozpoczęła w październiku 1983 r. w Narodowym Banku Polskim. Początkowo pracowała w Departamencie Planowania,

a następnie w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej (obecny Departament Operacji Krajowych). W roku 1993 objęła stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej, a pięć lat później, w roku 1998, została mianowana dyrektorem tego departamentu. Była odpowiedzialna m.in. za projektowanie instrumentów polityki pieniężnej, jak również jej realizację. Nadzorowała także obsługę długu publicznego, w tym emisję i obrót skarbowymi papierami wartościowymi, a także sprawy związane ze stabilnością finansową i polityką dewizową. Była przedstawicielką NBP w Komitecie Operacji Rynkowych w Europejskim Banku Centralnym. 2 czerwca 2005 r. została powołana na Członka Zarządu NBP i funkcję tę pełniła do 31 grudnia 2008 r.Obok pracy w Narodowym Banku Polskim pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (1997-2004), członka Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (2001-2005), członka Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2004-2005) oraz członka Rady Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie (od 2002 do marca 2009).7 stycznia 2009 r. objęła stanowisko dyrektora banku w PKO Bank Polski i zajmowała je do 31 października 2009 r. W tym samym roku, 1 listopada, decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, została mianowana Zastępcą Prezesa BFG. W BFG odpowiadała za wypłatę środków gwarantowanych i restrukturyzację sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.24 października 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski powołał Annę Trzecińską na stanowisko Wiceprezesa NBP z dniem 3 listopada 2014 r.

Andrzej Trzęsicki

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Remondis Sp. z o.o.

Absolwent wydziałów zarządzania uczelni w Niemczech i Argentynie, z wiedzą akademicką poszerzoną o uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowego stowarzyszenia ACCA.Zbierał doświadczenie zawodowe w dziale

doradztwa M&A oraz audytu Big4 w kraju i za granicą. Wieloletni członek YPIN oraz Komitetu ds. Finansów Polskiej Sekcji BIAC przy OECD.Od 2006 związany z grupą REMONDIS, zajmującą się szeroko rozumianą gospodarką odpadami i recyclingiem – nr 1 na polskim rynku.Jako CFO i członek zarządu odpowiedzialny za finanse, księgowość, raportowanie, HR, IT, tematykę prawną i zakupy, wspiera grupę w czasie jej aktywnego wzrostu, w przejęciach i fuzjach oraz w transformacji w zmieniających się ramach prawnych. 

Maciej Tuszyński

Senior Partner - Head of Finance, Griffin Real Estate

Kieruje platformą finansowania nieruchomości: Griffin Property Finance. Ekonomista i prawnik. Maciej Tuszyński to wszechstronny specjalista w dziedzinie finansów, łączący w swojej pracy wiedzę i doświadczenie

z wielu obszarów. Na różnych etapach swojej kariery Maciej Tuszyński był związany z bankami: Westdeutsche ImmobilienBank, Bank BPH, Bank of America Polska SA oraz Bank Austria Creditanstalt Poland SA.Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, umiejętności menedżerskie szkolił podczas zaawansowanego kursu zarządzania w IESE Business School w University of Navarra. Ukończył też nowojorską szkołę średnią: Padchouge-Medford High School.

Jonathan Vaux

Executive Director, Innovation and Partnerships, Visa

Jonathan Vaux was appointed Executive Director, Innovations Partnering by Visa Europe in 2014 to ensure Visa remains the preferred payment method as digital technologies evolve to change the way consumers buy and pay for

goods and services.Jonathan is focused on extending the Visa acceptance promise into new digital environments – whether it’s online or in-store, through a mobile or a tablet, in-app or through a digital wallet – and developing flexible ways for our partners to integrate Visa services into their commerce and banking platforms.Ultimately, Jonathan brings the ‘voice of the customer’ into Visa’s digital strategy, making sure all of our stakeholders’ needs are met in a highly competitive and evolving ecosystem.Jonathan has held a number of roles since 1998 including Commercial Director of V.me, Head of Processing, Head of Alternative Payments, Head of Commercial Solutions and Vice President, Commercial Solutions for Visa International.Jonathan holds an honours degree in Law from University College London, and a Diploma in Marketing from the Chartered Institute of Marketing.

John Velissarios

Managing Director, Global Blockchain Technology Lead, Accenture

John is a Managing Director in Accenture’s Technology Consulting workforce, based in London. He is part of Accenture’s specialist security capability with over 20 years of consulting experience across multiple

business and industry sectors. John has worked in many geographies around the world bringing an international perspective to his delivery teams and clients. John is currently leading several Blockchain engagements with top tier global organisations.John is Accenture’s Global Blockchain Technology Lead working with industry teams to develop the firm’s global Blockchain delivery capability. John specialises in capital markets, payments and financial services but also has many years of experience in other industries. John returned from a long term leave of absence where he was the CEO of a Blockchain start-up developing leading edge enterprise grade crypto-currency wallet solutions for exchanges, hedge funds, banks and HNW individuals.Prior to his leave, John was also the Europe Africa and Latin America lead for Accenture’s security strategy and risk services practice. The practice provides services in: payments security, fraud management, business continuity, data loss prevention and privacy, risk management, security strategy, and threat and vulnerability management.John holds a B.Comp.Sci. and M.Comp.Sci. degree specialising in cryptography and information security. John is a full (founding) member of the Institute of Information Security Professionals, IISP - M.Inst.ISP.

Agnieszka Wachnicka

Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego

Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości w SGH. Od 2004 do 2013 roku pełniła funkcję eksperta w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów

w obszarze bankowości, w szczególności usług detalicznych, kredytów hipotecznych, listów zastawnych i sekurytyzacji. Uczestniczyła w pracach na forum UE w zakresie przygotowywania i negocjacji projektów aktów prawnych w obszarze usług finansowych. Odpowiedzialna za opracowywania m.in. rozwiązań prawnych w zakresie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Od 2013 do 2015 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, zajmując się w szczególności problematyką rynku bankowego oraz obszarem systemów i usług płatniczych. Od 2012 r. do 2015 r. sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1 listopada 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Marek Wadowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, Tauron Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia

Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due dilligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą). Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków. Jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansów nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: finansów i polityki ubezpieczeniowej, controllingu i planowania, analiz oraz rachunkowości i polityki podatkowej. Dodatkowo do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu nadzoruje pracę następujących obszarów: handlu energią elektryczną i prawami majątkowymi, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz obrotu energią elektryczną.

Małgorzata Walczak

Dyrektor Inwestycyjny, PFR Ventures

Ma 20-letnie doświadczenie zawodowe (zarządzanie operacyjne i ogólne na stanowiskach Dyrektora Generalnego w dużych firmach); 11-letnie doświadczenie na rynku VC w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.Ma na swoim koncie

5 start-upów (1 sprzedany w 2013).Obecnie z ramienia PFR Ventures i NCBiR zarządza pierwszym w Polsce Funduszem Funduszy, który tworzy fundusze kapitałowe w modelu CVC (fundusze Korporacyjne VC /Corporate Venturing) (100mln EUR) Wcześniej wraz z ENEA S.A. współtworzyła pierwszy fundusz korporacyjny CVC nastawiony na wieloetapowe inwestycje w polski sektor energetyczny. Przed jego założeniem był wieloetapowy fundusz VC  składający się z dwóch funduszy VC (WinVentures i Winqbator  - 70mln kapitalizacji), gdzie była Założycielem i Partnerem Zarządzającym. W 2007 r. stworzyła pierwszy w Polsce fundusz VC wykorzystujący środki prywatne i publiczne – HelixVenturesPartners (40 mln PLN) – wraz z MCI,KFK i ondywidualnym inwestorem prywatnym.W latach 2007-2008 zarządzała projektem inwestycyjnym w UNDP Moldova jako Makler Inwestycyjny (Growing Sustainable Business for Poverty Reduction).Współfundator firmy modowej (sprzedaż udziałów w 2013 r.); Inwestor i Anioł Biznesu.Małgorzata posiada dyplom MBA Uniwersytetu Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł magistra kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, D.E.A. Uniwersytetu Sorbona (Paryż VII, III), jest także absolwentką dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.Jest szczęśliwą matką trójki dzieci.

Szymon Wałach

Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej oraz Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim

Z PKO Bankiem Polskim związany od 2010 roku, początkowo jako Doradca Prezesa Zarządu Banku, a od 2011 roku jako Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego zarządzający ofertą produktową i segmentami klienta w ramach obszaru bankowości

detalicznej.Z sektorem bankowym związany od 2000 roku. Pracę rozpoczynał w Salomon Smith Barney w Nowym Jorku w obszarze bankowości inwestycyjnej. W 2002 roku dołączył do warszawskiego biura The Boston Consulting Group koncentrując się na doradztwie w sektorze finansowym. W latach 2004-2010 pracował w Pekao SA, gdzie pełnił funkcje managerskie w obszarze Consumer Finance. Jest absolwentem kierunku Finanse na Montclair State University w New Jersey.Obecnie pełni również funkcje Wiceprzewodniczącego oraz członka rad nadzorczych spółek: eService, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Polski Standard Płatności.

Jarosław Waśniewski

Profesor, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Profesor nadzwyczajny. Pracuje w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W Gdańskim Uniwersytecie

Medycznym kieruje Sekcją  Programowania Rozwoju. W strukturach szkolnictwa wyższego pełnił wiele funkcji, m. in. Dziekana Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Od 2001 prowadzi swoją przychodnię lekarską. Główny obszar zainteresowań dotyczy problematyki projektowania systemów zarządzania i restrukturyzacji organizacji, w tym wykorzystania koncepcji zarządzania, ostatnio w organizacjach publicznych. Szczególne zainteresowania obejmują zastosowanie outsourcingu w ochronie zdrowia.  Współpracuje z organizacjami naukowymi i gospodarczymi. Autor i współautor licznych opracowań teoretycznych i aplikacyjnych dla praktyki gospodarczej. Od kilkunastu lat wspiera i doradza prywatnym i publicznym podmiotom medycznym. Odznaczony został m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017).

Krystian Wesołowski

Deputy Business Development Director, Blue Media S.A.

Mariusz Więckowski

Partner Zarządzający, Areto Sp. z o.o.

Prowadzi firmę konsultingową Areto, specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rynkami instrumentów finansowych. Doradza podmiotom rynku finansowego w zakresie m.in. kwestii regulacyjnych, dokumentacyjnych, zarządzania

ryzykiem i operacyjnych związanych z instrumentami rynku regulowanego i OTC. W ostatnich latach uczestniczył w projektach doradczych wdrożenia wymogów MiFID II/MiFIR oraz EMIR w wielu bankach, firmach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy lub uczestniczył w kilku projektach prowadzonych przez BTA Consulting Ltd. w Polsce (Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce, 2018; Weryfikacja Strategii GPW SA 2018-2022, 2018; Analiza Porównawcza GPW SA, 2015-2016).Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie rynków finansowych. W przeszłości pracował w Banku BPH (był m.in. odpowiedzialny za rozwój produktów skarbowych) oraz BRE Banku.

Krzysztof Wiśniewski

Hotels Value

Janusz Władyczak

Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za

kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim.Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Strony