IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Paneliści

Artur Wycech

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.W Departamencie Gospodarki Elektronicznej odpowiada za realizację zadańw zakresie wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz za poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w

obszarze technologii teleinformatycznych.W latach 2008-2018 pracował w Banku Zachodnim WBK S.A. na stanowisku Menadżera ds. Współpracy Strategicznej w Departamencie Produktów Płatniczychi Relacji z Partnerami. Wcześniej związany był z firmą First Data Polska S.A. orazz Bankiem Handlowym S.A.

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny, Global Compact Poland

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2004 roku Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact - UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę

z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. W latach 2002 -2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub powołanego w ramach UNDP Poland obecnie zarządzanego przez UNGC Poland.Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University w Bukareszcie, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz na Uniwersytecie Warszawskim.Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej UNDP Development Academy. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP.Obecnie pełni funkcję Przedstawiciela oraz Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub w Polsce.Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami Inicjatywy Global Compact w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu w takich obszarach jak działania antykorupcyjne, innowacje na styku nauki i biznesu oraz korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnienie basenu morza bałtyckiego. Specjalista oraz praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju.Jest stałym komentatorem w TVN 24 Biznes i Świat, POLSAT oraz TOK FM.

Witold Zamorski

Dyrektor Centrum Kompetencji Cloud, Solwit S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w oparciu o Google Cloud Platform.  Zarządza zespołem wytwarzającym, wdrażającym i utrzymującym produkty e-learningowe dla użytkowników na całym świecie. Obecnie

zajmuje się architekturą aplikacji, jest także odpowiedzialny za rozwój produktów, usług i kompetencji Solwit SA, wspierających transformację cyfrową i chmurową klientów firmy. Od kiedy przestał programować zawodowo, nareszcie może szczerze powiedzieć, że programowanie to jego hobby. Posiada certyfikat Google Cloud Architect.

Bartosz Zborowski

Dyrektor Departamentu, Departament Innowacji i Płatności, Bank Pekao S.A.

Marcin Żuchowski

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego na poziomie Regionu w Provident Polska

Pracę w Provident Polska na obecnym stanowisku rozpoczął w październiku 2011 roku. W jego kompetencji leżą obszary rozwoju biznesu, ryzyka kredytowego, zapobiegania stratom i windykacji. Od marca 2017 roku pełni funkcję

Dyrektora ds. Ryzyka Kredytowego na  poziomie Regionu Europy Północnej (Polska i Czechy). Wcześniej pracował jako Szef Działu Ryzyka Kredytowego w obszarze kredytów konsumenckich w KBC Consumer Finance Poland, gdzie był odpowiedzialny za politykę kredytową, działania zapobiegające defraudacjom, obszar odzyskiwania należności i windykacji. Z Provident Polska Marcin był już związany w latach 2005-2007, kiedy zajmował stanowisko Kierownika ds. Portfela Kredytowego w Dziale Ryzyka Kredytowego. Ukończył Politechnikę Warszawską, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Maciej Żukowski

Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Maciej Żukowski jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie od 2016 roku pełni funkcję Rektora. Profesor Żukowski jest jednym z wiodących ekonomistów w Polsce zajmujących się emeryturami. Jego zainteresowania

dotyczą finansów publicznych, integracji europejskiej, migracji oraz rynku pracy. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych obejmujących tę tematykę.Profesor Żukowski jest członkiem  Council of Advisors Population Europe oraz Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, jak również członkiem Komitetu Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk. 

Maciej Żurawek

Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu i Wsparcia Sprzedaży, Citi Handlowy

Kompleksowo zarządza kształtowaniem rozwoju produktów bankowych  oraz polityki sprzedaży Klieintów Bankowości Przedsiębiorstw. Odpowiada za analizę konkurencji oraz zmieniających się  trendów na rynku produktów

i usług bankowych w celu tworzenia najlepszych rozwiązań dla Klientów Banku.Kariera: Manager z obszernym strategicznym, projektowym oraz operacyjnym doświadczeniem, zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej. Odpowiedzialny za operacje , obsługę Klienta w obszarze bankowości korporacyjnej ramach bankowości transakcyjnej klientów korporacyjnych, instytucji finansowych oraz sektora publicznegoEdukacja: Maciej ukończył studia na Uniwersytecie Wamińsko-Mazurskim oraz na Akademii Leona Koźmińskiego kierunek zarządzanie strategiczne.

Strony