IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Paneliści

Tomasz Styczyński

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, od grudnia 2018 r. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r.

kierował Pionem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Pionie Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową, Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw. Pracował także w europejskich strukturach Banku Citigroup jako Dyrektor w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej dla CEEMEA. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Leasing, Rady Nadzorczej Pekao Faktoring, oraz Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking. Jest także Przewodniczącym Rady ds. MMŚP Związku Banków Polskich. W latach 2016-2017 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Globe Trade Centre. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu, mBank S.A.

Cezary Stypułkowski (ur. 1956 r.) – doktor nauk prawnych. W 1979 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Od 1979 asystent na macierzystym wydziale w Katedrze Zarządzania Gospodarką Narodową.

W 1989 roku obronił doktorat na tym wydziale.Jednocześnie, w 1981 roku rozpoczął pracę jako doradca ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej.W 1985 roku został doradcą przewodniczącego Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, a w latach 1987 -1988 pracował jako doradca wicepremiera oraz Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej.W późnych latach 80. jako sty­pendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. W latach 1991–2003 kierował za­rządem Banku Handlowego w Warszawie. Od 2003 r. do 2006 r. był prezesem zarządu Grupy PZU. W latach 2006–2010 pra­cował w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym na Europę Środkową i Wschodnią. Od 2010 r. jest prezesem zarządu mBanku (przed zmianą nazwy BRE Bank).Cezary Stypułkowski  był członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD oraz Geneva Association. Od 2012 r. współprzewodniczy Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

Mariusz Sudoł

Operations Director CEE, Hitachi Europe Ltd.

Mariusz Sudoł, Operations Director CEE, Hitachi Europe LtdPrawnik i manager z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Ukończył

z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnicząc także w sfinansowanym przez Rząd Szwajcarii stypendium naukowym na Universität Zurich. Obecnie związany z Hitachi Europe Limited, odpowiedzialny za sektory regulowane (bankowość, nowoczesna energetyka), w tym za praktykę prawa bankowego, praktykę prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów, komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów oraz strategię rozwoju biznesu. Autor szeregu publikacji naukowych dotyczących prawa gospodarczego

Paweł Surówka

Prezes Zarządu, PZU S.A.

Prezes Zarządu PZU SA od 13 kwietnia 2017 roku. Od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu PZU Życie SA.Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

Studiował również na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 doradca finansowy w Bank of America Merrill Lynch. W latach 2013 – 2015 Członek Zarządu Boryszew SA, Dyrektor Biura ds. rozwoju sektora automotive, prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W 2015 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych Banku. Z Grupą PZU związany od stycznia 2016 roku.

Piotr Sztompka

Emerytowany profesor UJ, oraz profesor czynny WSE im. J. Tischnera, członek PAN i PAU, Academia Europaea (Londyn) oraz American Academy of Arts and Sciences (Cambridge, Mass.)

Prof. dr hab. Piotr Sztompka, socjolog, emerytowany profesor UJ, oraz profesor czynny WSE im. J. Tischnera,  członek PAN i PAU, Academia Europaea (Londyn) oraz American Academy of Arts and Sciences (Cambridge, Mass.).

W latach 2002-2006 Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Laureat New Europe Prize (1995), Nagrody Fundacji Nauki Polskiej (2006), oraz dwukrotnie nagrody Premiera RP. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Kilkunastokrotnie prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych na 4 kontynentach, w tym tak renomowanych jak Columbia University, czy University of California (UCLA). Doktor honoris causa czterech uczelni: w Moskwie, Sztokholmie, Krakowie i Warszawie. Autor 30 książek i ponad 300 artykułów naukowych, które ukazały się w 15 językach.  W ostatnich latach opublikował w kraju:  Socjologia: analiza spoleczenstwa (Znak 2002, nowe wydanie zmienione i poszerzone Znak  2012), Socjologia zmian spolecznych (Znak 2005),Socjologia wizualna (PWN 2005), Zaufanie: fundament spoleczeństwa (Znak 2007), Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej" (Znak 2016), Values in Society and Economy (wspólnie z J.Hausnerem), (Wyd. Nieoczywiste 2018).  

Konrad Szymański

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Konrad Szymański urodził się 6 grudnia 1969 r. w Kaliszu. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1993–1997 był ekspertem komisji samorządowej Rady Miasta

Poznania, a od 1997 r. doradcą przewodniczącego polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Marcina Libickiego. W latach 1997–1998 był pracownikiem Kancelarii Sejmu, a od 1999 r. do 2000 r. doradcą wicemarszałka Sejmu. W okresie 1999–2000 zasiadał w gabinecie politycznym ministra Kazimierza Marcinkiewicza (szefa gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2000 r. do 2002 r. był redaktorem programowym TV Puls, a w latach 2002-2009 redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Międzynarodowy Przegląd Polityczny. W latach 2004-2014 Konrad Szymański był Posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w których zajmował się sprawami wschodnimi i relacjami Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwem energetycznym Unii. W 2013 r. „Polityka”, a w 2014 r. „Rzeczpospolita” uznały go za jednego z najlepszych polskich Posłów do Parlamentu Europejskiego. 17 listopada 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Katarzyna Szymielewicz

Prezes, Fundacja Panoptykon

Prawniczka specjalizująca się problematyce prawczłowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska FundacjiPanoptykon, a także wiceprzewodnicząca European Digital Rights.Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji

UW oraz Development Studies wSchool of Oriental and African Studies. W przeszłości – prawniczka wmiędzynarodowej kancelarii Clifford Chance, członkini rad społecznychprzy Ministrze ds. Cyfryzacji, stypendystka międzynarodowej sieciprzedsiębiorców społecznych Ashoka. Publikowała m.in. w the Guardian,Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Laureatkawielu nagród, w tym nagrody Radia Tok.fm w 2013 r.

Lorenzo Tassan-Bassaut

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Lorenzo Tassan – Bassut swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w ABN AMRO Bank N.V. W 1998 r. dołączył do zespołu ING Bank N.V. na Antylach Holenderskich. Początkowo zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Operacji,

a następnie Dyrektora ds. IT na Amerykę Południową. Funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego obszar Operacji pełnił w ING Bank N.V. od 2004 roku – kolejno w zarządach w Hong Kongu (do 2007 roku), na Węgrzech (do 2010 roku) oraz w Zarządzie ING Bank (EurAsia) ZAO w Rosji (do 2013 roku). Po 16 latach pracy w ING, związał się z TMB Bank Public Company Limited z siedzibą w Tajlandii. Przez 5 lat pełnił tam obowiązki Wiceprezesa Zarządu nadzorującego obszar Operacji.Od stycznia 2019 roku pełni rolę Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego. Nadzoruje obszar Operacji i IT.Lorenzo jest absolwentem studiów inżynierskich na Hogeschool Enschede w Holandii. W latach 2008-2009 brał udział w programie zarządczym General Management Program w ramach INSEAD/ CEDEP, a od 2017 roku w programie Leading a Disruption World w Center for Professional Development na Uniwersytecie Stanforda.Prywatnie uwielbia podróże, dobre kino, narciarstwo oraz sporty wodne.

Marek Tejchman

Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

Dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Obecnie jest zastępcą redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej. Od wielu lat związany z grupą TVN – prezenter i wydawca programów poświęconych rynkom i gospodarce na antenie

TVN CNBC, TVN 24, TVN 24 Biznes i Świat. Karierę zaczynał w nieistniejącym już Radiu PIN, potem przez wiele lat związany był z Radiem TOK FM gdzie pełnił funkcję zastępcy redaktor naczelnej i prowadził poranny magazyn EKG. Przez rok uczył się telewizji w polsatowskich Wydarzeniach.

Robert Trętowski

Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Od 1 stycznia 2017 r. wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odpowiedzialny za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny.W latach 2011-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inicjatyw Informatycznych i

Testów w PKO Banku Polskim S.A., gdzie odpowiadał m.in. za analizę, monitorowanie i zarządzanie portfelem projektów informatycznych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Koordynował prace podczas migracji Inteligo do systemów PKO oraz wdrożenia nowej bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych iPKO oraz korporacyjnych iPKO Biznes. Nadzorował uruchomienie aplikacji IKO dla klientów PKO. Pracował przy powołaniu spółki Polski Standard Płatności i budowie standardu BLIK, zasiadając w Radzie Nadzorczej Spółki. Brał udział w pracach nad rozwojem oferty kartowej, alternatywnych metod płatności i wdrożeniu programu Rodzina 500+ oraz integracji banków z ZUS i z Profilem Zaufanym ePUAP. Był także Członkiem Komitetu Architektury i Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego.W okresie 2002-2011 w BRE Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Bankowości Elektronicznej odpowiadał m.in. za realizację iBRE Banking, Cards, Cash, Invoice.net, Connect, Trade Finance, Strefę sprzedażową oraz migrację klientów z Dresdner Bank Polska do BRE Banku S.A. Kierował Obszarem Wsparcia i Integracji Bankowości Elektronicznej (Customer Service) oraz Programem BRE p@rtner. Zarządzał usługami IT świadczonymi dla korporacji oraz portfelem projektów IT. Kieruje Zespołem Roboczym eID Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Jest Członkiem Zespołu Ekspertów Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji oraz zespołów roboczych w programie „Od Polski papierowej do cyfrowej” w obszarach: Tożsamość Cyfrowa, e-Usługi, Architektura, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Trybuchowski

Prezes Zarządu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W latach 1989 – 2002 asystent w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1989 – 1990 radca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów.

W latach 1995 – 2002 Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ, 2013/2014 Dyrektor a następnie Wiceprezes w IDMSA, 2015 – 2017 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., 2017-2018  Prezes Zarządu PGE Dom Maklerski. Obecnie Prezes Zarządu KDPW S.A.Członek rad nadzorczych spółek, współautor podręcznika "Zarządzanie - teoria i praktyka" pod red. Prof. A.K. Koźmińskiego. Od 2004 działał w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Sławomir Tryfon

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych, Uniqa

Sławomir Tryfon z ubezpieczeniami związany jest od 20 lat. Przez kilkanaście lat pracował w  Aviva (poprzednio Commercial Union) w obszarze produktowym i odpowiadał za zespół obsługi ubezpieczeń grupowych,

zespoły produktowe w obszarze ubezpieczeń grupowych, a także produkty dla klientów indywidualnych. Od 2012 r. był zatrudniony w Nationale-Nederlanden (wcześniej ING) na stanowisku dyrektora ds. portfela produktowego i odpowiadał za cały portfel produktowy - ubezpieczenia indywidualne, grupowe, bancassurance oraz inwestycyjne. W UNIQA od połowy 2016 r. jako dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych zajmuje się ubezpieczeniami życiowymi oraz underwritingiem. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Kontynuował edukację w Studium Doktoranckim na Wydziale Ubezpieczeń Społecznych SGH,  ukończył także studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Anna Trzecińska

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Karierę zawodową rozpoczęła w październiku 1983 r. w Narodowym Banku Polskim. Początkowo pracowała w Departamencie Planowania,

a następnie w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej (obecny Departament Operacji Krajowych). W roku 1993 objęła stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej, a pięć lat później, w roku 1998, została mianowana dyrektorem tego departamentu. Była odpowiedzialna m.in. za projektowanie instrumentów polityki pieniężnej, jak również jej realizację. Nadzorowała także obsługę długu publicznego, w tym emisję i obrót skarbowymi papierami wartościowymi, a także sprawy związane ze stabilnością finansową i polityką dewizową. Była przedstawicielką NBP w Komitecie Operacji Rynkowych w Europejskim Banku Centralnym. 2 czerwca 2005 r. została powołana na Członka Zarządu NBP i funkcję tę pełniła do 31 grudnia 2008 r.Obok pracy w Narodowym Banku Polskim pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (1997-2004), członka Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (2001-2005), członka Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2004-2005) oraz członka Rady Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie (od 2002 do marca 2009).7 stycznia 2009 r. objęła stanowisko dyrektora banku w PKO Bank Polski i zajmowała je do 31 października 2009 r. W tym samym roku, 1 listopada, decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, została mianowana Zastępcą Prezesa BFG. W BFG odpowiadała za wypłatę środków gwarantowanych i restrukturyzację sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.24 października 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski powołał Annę Trzecińską na stanowisko Wiceprezesa NBP z dniem 3 listopada 2014 r.

Katarzyna Urbańska

Wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych, PwC

Katarzyna jest radcą prawnym. Od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem regulacyjnym dla biznesu. Specjalizuje się w regulacjach prawa gospodarczego oraz rynku finansowego instytucji finansowych, nadzorem nad rynkiem finansowym

i ochroną klienta. W PwC jest liderem zespołu doradztwa  regulacyjnego, który jest autorem licznych raportów ocen potencjalnych skutków projektowanych regulacji, a także raportów wpływu. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Konfederacji Lewiatan, CEC Government Relations. Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Uczestniczka prac parlamentarnych dotyczących wielu projektów aktów prawnych. Uczestniczka wielu rządowych zespołów roboczych, m.in.: Zespołu do spraw projektu ustawy o konsultacjach publicznych i OSR, przy Ministrze Sprawiedliwości, a także Zespołu ds. ulepszania regulacji gospodarczych przy Ministrze Gospodarki. Była także członkiem zespołu w Kancelarii Prezydenta RP pracującego nad projektem regulacji o systemie stanowienia prawa w Polsce.

Agnieszka Wachnicka

Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości w SGH. Od 2004 do 2013 roku pełniła funkcję eksperta w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów

w obszarze bankowości, w szczególności usług detalicznych, kredytów hipotecznych, listów zastawnych i sekurytyzacji. Uczestniczyła w pracach na forum UE w zakresie przygotowywania i negocjacji projektów aktów prawnych w obszarze usług finansowych. Odpowiedzialna za opracowywania m.in. rozwiązań prawnych w zakresie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Od 2013 do 2015 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, zajmując się w szczególności problematyką rynku bankowego oraz obszarem systemów i usług płatniczych. Od 2012 r. do 2015 r. sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1 listopada 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Marcin Warchoł

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Marcin Warchoł (ur. 13 lipca 1980 r. w Nisku) – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale

Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006 – 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.Jest zastępcą Dyrektora Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW, wiceprezesem Fundacji Ius et Lex oraz opiekunem naukowym koła studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW “Dobro Wspólne”.Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech w dziedzinie prawa karnego.Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.Żonaty, jedno dziecko.

Francis Way

Chief Strategy Officer, CDP

Frances Way, Chief Strategy Officer at CDPCDP is an international non-profit that drives companies and governments to measure and reduce their environmental impacts. She oversees CDP’s climate change, water security

and forests strategies as well as the disclosure platform, scoring systems, data and research. Having spent eight years in the private finance sector, primarily at Dresdner Kleinwort's Global Equities Division, Frances joined CDP in 2007 to manage and expand the supply chain program. Frances sits on the board of EIRIS Foundation and holds an MSc in Environmental Technology from Imperial College.

Ewa Wernerowicz

Prezes Zarządu, Vivus Finance S.A.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ekspert rynku Fintech posiadająca rozległą wiedzę w zakresie bankowości oraz technologii w finansach. Wiceprezydent Pracodawców RP, największej

w Polsce organizacji zrzeszających Pracodawców. Zajmuje się w niej fintechem i współpracą między start upami a korporacjami. Uczestniczyła w tworzeniu nowych instytucji finansowych na polskim rynku, gdzie od podstaw budowała struktury operacyjne. Wśród nich, obok Polbank EFG oraz Citifinancial, jest także Vivus.pl. Aktywna orędowniczka rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek z Grupy 4Finance w Polsce i zagranicą. Jest absolwentką Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Morskiej w Gdyni oraz Studiów Podyplomowych Przywództwo w Innowacjach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr Wetmański

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Bank Pekao S.A.

Piotr Wetmański, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego dołączył do banku Pekao S.A. w 2017 roku obejmując odpowiedzialność za zbudowanie strategii banku na lata 2018-2020 oraz jej operacjonalizację. Od

2014 roku Piotr Wetmański był odpowiedzialny za wsparcie najwyższej kadry managerskiej Bank of America Merrill Lynch w planowaniu strategii obszaru Globalnej Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz strategii Globalnej Bankowości i Rynków regionu EMEA. Wcześniej w tej samej organizacji był odpowiedzialny za doradztwo finansowe i strategiczne w obszarze fuzji i przejęć dla sektora instytucji finansowych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Goldman Sachs oraz Bloomberg. Piotr Wetmański uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem w obszarze Nauk Politycznych i Ekonomii Politycznej na London School of Economics and Political Science w Wielkiej Brytanii. Ukończył również Filozofię i Ekonomię na University College of London. W 2017 roku został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

Paweł Widawski

Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Paweł Widawski jest wiceprezesem Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Odpowiada za całokształt działań związanych z promocją i marketingiem Fundacji. Z branżą finansową jest związany od ponad 10 lat.Karierę zawodową w finansach

rozpoczął w Związku Banków Polskich w 2006 r., początkowo jako menedżer ds. programu SEPA. Następnie w latach 2011–2013 był doradcą zarządu Związku ds. systemów płatności. Od 2013 do 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Związku ds. Systemów Płatności, Bankowości Cyfrowej i Cyberbezpieczeństwa.W latach 2013–2017 był członkiem zarządu European Payments Council, organu decyzyjnegoi koordynującego europejskiego sektora bankowego ds. płatności. Przez dwa lata (2012–2014) był też członkiem Rady Nadzorczej First Data, największego polskiego centrum rozliczeniowego kart płatniczych.Jest założycielem i prezesem Zarządu fundacji FinTech Poland, członkiem Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności oraz Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również doktoryzował się.

Leszek Wieciech

Prezes-Dyrektor Generalny Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ekspert w dziedzinie Public Affairs oraz zagadnień energii i klimatu.W latach 1984-99 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. Konsul Generalny RP w Edynburgu (1995-99).  Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu,

najpierw w BP Polska (Government Affairs Manager), a następnie w Clinton Climate Initiative (City Director Warsaw).Od 2009 roku w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – organizacji pracodawców, zrzeszającej główne przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw płynnych i smarów, najpierw jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny.Odpowiedzialny za realizację szeregu działań lobbingowych, takich jak walka z szarą strefą, zmniejszenie opłaty interchange, wprowadzenie samoobsługi w tankowaniu LPG, zmiana przepisów  w zakresie nadzoru nad urządzeniami nalewczo-odbiorczymi etc. Reprezentuje POPiHN w pracach FuelsEurope – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Członek Kapituły Orderu Uśmiechu. W przeszłości członek Polskiego Komitetu UNICEF (2002-2004), zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (2003-2006). Sędzia w światowym finale konkursu SIFE (Students in Free Enterprise) w 2006 roku.Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie (MGIMO), studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanforda.

Konrad Wilczak

Associate Director/Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Konrad Wilczak zajmuje stanowisko Associate Director/ Senior Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Warszawie. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego z dziedziny finansowania strukturalnego, doradztwa

transakcyjnego i corporate finance. Zanim dołączył do EBOiR, pracował wcześniej w firmach doradczych Deloitte i Ernst&Young, a następnie w Departamencie Rynków Kapitałowych w BZ WBK. W EBOiR, Konrad jest przede wszystkim odpowiedzialny za strukturyzowanie transakcji dłużnych, przeprowadzanie inwestycji kapitałowych oraz nadzór nad portfelem inwestycyjnym EBOiR w sektorze korporacyjnym w Polsce. Konrad ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył szereg szkoleń z zakresu inwestycji kapitałowych oraz structured finance.

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Associate Partner, Kancelaria EY Law

Justyna jest Associate Partnerem, Liderem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, adwokatem w kancelarii EY Law. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa na rzecz multijurysdykcyjnych

klientów z sektora handlowego, energetycznego, finansowego oraz farmaceutycznego w sprawach związanych z własnością intelektualną, a dotyczących strategii ochrony IP na terytorium UE, naruszeń praw IP, zbywania praw IP i ich licencjonowania. W zakresie IT oraz nowych technologii doradza przy wdrażaniu systemów informatycznych, w tym innowacyjnych systemów opartych na technologii blockchain. Justyna jest prawnikiem rankingowym, rekomendowanym za sprawne doradztwo i doskonałą reprezentacje klientów w wielojurysdykcyjnych sporach sądowych (I AM Patent 1000, 2016, 2017, 2018). Justyna jest także wyróżniana w rankingach Chambers Europe (2017, 2018, 2019), Chambers Global (2017, 2018, 2019) oraz Legal 500 (2018). Autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Współtwórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego.

Łukasz Wilkowicz

Dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

Dziennikarz ekonomiczny. Od ponad 20 lat pisze o bankach i makroekonomii. Od 2012 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Obecnie redaktor w dziale Ekonomia i Społeczeństwo.

Maria Wiśniewska

Doktor socjologii, ekonomistka, manager, wykładowca akademicki

doktor socjologii, ekonomistka, manager, wykładowca akademicki, od początku związana z polskim sektorem bankowym,najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizatorka i wiceprezes Wielkopolskiego

Banku Kredytowego SA;w 1997 roku prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec;w latach 1998 – 2003 prezes Banku Pekao SA,przeprowadzona pod jej kierownictwem fuzja czterech banków tworzących Grupę Pekao S.A., a następnie prywatyzacja i wewnętrzna restrukturyzacja Banku uczyniły go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej; w latach 2008 – 2012  prezes Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie; obecnie –   niezależny członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.Członek Rady Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniuczłonek Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznychwiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Artes Liberales (UW)adiunkt na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium “Leadership”       Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”.  W 2003 roku trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”. Autorka książki „Sceny z życia bankowego”.

Janusz Władyczak

Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych. We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz transakcje z największymi firmami i bankami z krajów byłego

ZSRR, a także za współpracę z agencjami kredytów eksportowych (ECAs) na całym świecie. Pracując dla austriackiej grupy finansowej RBI, opracowywał produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej i detalicznej oraz wprowadzał nowatorskie instrumenty strukturyzowane na giełdy Europy Środkowo-Wschodniej, w tym GPW. W PKO TFI był odpowiedzialny za ofertę funduszy oraz rozwiązań inwestycyjnych.Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Jakub Wojnarowski

Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska

Jakub Wojnarowski – Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA, członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Metlife TUnŻiR Polska, wcześniej

Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE w latach 2012 - 2017; członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011), stypendysta IVLP Departamentu Stanu USA, socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2001) i Central European University w Budapeszcie (2002); wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2007), negocjator i facylitator, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, rynkowi pracy, ruchom społecznym i kapitałowi społecznemu.

Wojciech Wolas

Dyrektor Sprzedaży Large Commercial, Dell Technologies Polska

Tadeusz Woszczyński

Country Manager - Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe Ltd

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, stypendium Master Program Infotech (Infomatyka) na Universitat Stuttgart oraz Szkoły Głównej Handlowej (EfektywneZarządzanie IT w Przedsiębiorstwie). 

Od początku kariery związany z firmą Hitachi. Od stycznia 2009 r. zarządza biznesem IT firmy Hitachi w Polsce i Regionie Europy Centralno-Wschodniej oraz krajach WNP. Od września 2016 r. na stanowisku Country Managera zarządza oddziałem Hitachi Europe w Polsce i reprezentuje Grupę Hitachi w regionie CEE.Współzałożyciel, a w latach 2007-2016 przewodniczący Grupy ds. Biometrii Forum Technologii Bankowych w Związku Banków Polskich. Od 2010 r. członek Prezydium Forum Technologii Bankowych. Od października 2016 r. wiceprzewodniczący FTB.  Współautor szeregu publikacji na temat biometrii, kart multiaplikacyjnych, idei paperless oraz regulacji (np. o trwałym nośniku). Pomysłodawca i przewodniczący rady programowej konferencji International Biometric Congress. Brał udział w szeregu innowacyjnych na skalę europejską projektach takich jak pierwsze sieci bankomatów biometrycznych w Polsce i w Turcji, oddziały samoobsługowe, placówki „paperless”, pierwsze multiaplikacyjne karty dostępowe dla administracji oraz systemy DLP czy też rozwiązanie problemu trwalego nośnika. Ekspert w zakresie nowych technologii i transformacji cyfrowej.

Artur Zabielski

Dyrektor Marketingu, Provident

Rozpoczął pracę w Provident Polska w 2015 roku na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Produktu. Od początku roku odpowiada rozwój produktu, badania oraz komunikację marketingowa.Posiada wieloletnie doświadczenie w

tworzeniu, rozwoju i zarządzaniu produktami finansowymi. Pracował między innymi w Banku Zachodnim WBK S.A., Kredyt Banku, Getin Banku, w których zarządzał produktami oraz portfelem kart kredytowych i debetowych. Odpowiadał także za programy lojalnościowe mające na celu zwiększenie rentowności i lojalności klientów. Zarządzał największym polskim programem lojalnościowym Payback w BZWBK.W trakcie dotychczasowej kariery w branży finansowej odpowiadał też za cross-sell ubezpieczeń i dodatkowych usług dla klientów poprzez bezpośrednie kanały sprzedaży i oddziały. Ma olbrzymie doświadczenie w analizie danych i sprawozdawczości zarządczej.Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Strony