IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Paneliści

Jakub Zawadzki

Członek Zarządu, BEST S.A.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w IT, z czego 10 lat jako osoba zarządzająca dużymi strukturami IT w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Odpowiedzialny za rozwój oraz wdrażanie rozwiązań dla obszaru

sprzedaży w tym telemarketingu, portali internetowych oraz DWH. Wdrożył z sukcesem kilkadziesiąt projektów dla polskiego biznesu. Posiada doświadczenie w realizacji łączenia operacyjnego spółek w obszarze technologii. Od 2013 roku w BEST S.A. odpowiada m.in. za zarządzanie obszarami  IT i operacyjnym. W latach 2013-2015 z sukcesem zrealizował transformację IT w BEST S.A., której rezultatem jest wsparcie strategii biznesowej związanej z rozwojem całej Grupy Kapitałowej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, posiada certyfikaty ukończenia szkoleń z metodologii Six Sigma. W 2014 oraz 2016 roku zdobył nagrodę Diament CIO w prestiżowym konkursie branżowym. Aktywny członek organizacji branżowych zrzeszających CIO w Polsce i za granicą.

Agata Zgliczyńska

Członek Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku, Plus Bank

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Filologii Indyjskiej) oraz The City University of New York (Rachunkowość i Finanse). W trakcie swojej pracy zawodowej nabyła kompleksową wiedzę i bogate doświadczenie

z zakresu bankowości i finansów.Zajmowała kierownicze stanowiska w Grupie Kapitałowej ENEA S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz  RBS Bank (Polska) S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w PLUS BANK S.A.Prywatnie jest pasjonatką dalekich podróży, narciarstwa i nurkowania.

Magdalena Zmitrowicz

Członek Zarządu, Bank Pekao S.A.

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2018 r. rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie

Bankowości Korporacyjnej a od 1 grudnia 2018 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, którą kontynuowała w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc różne funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W ciągu blisko dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie S.A. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 r. ukończyła Commercial Credit College w USA New York w ramach Citigroup.

Marcin Żuchowski

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego na poziomie Regionu w Provident Polska

Pracę w Provident Polska na obecnym stanowisku rozpoczął w październiku 2011 roku. W jego kompetencji leżą obszary rozwoju biznesu, ryzyka kredytowego, zapobiegania stratom i windykacji. Od marca 2017 roku pełni funkcję

Dyrektora ds. Ryzyka Kredytowego na  poziomie Regionu Europy Północnej (Polska i Czechy). Wcześniej pracował jako Szef Działu Ryzyka Kredytowego w obszarze kredytów konsumenckich w KBC Consumer Finance Poland, gdzie był odpowiedzialny za politykę kredytową, działania zapobiegające defraudacjom, obszar odzyskiwania należności i windykacji. Z Provident Polska Marcin był już związany w latach 2005-2007, kiedy zajmował stanowisko Kierownika ds. Portfela Kredytowego w Dziale Ryzyka Kredytowego. Ukończył Politechnikę Warszawską, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Artur Zwaliński

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Od ponad 20 lat związany z branżą finansową (sektor ubezpieczeniowy i bankowy).Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Odpowiada za ochronę zbiorowych interesów konsumentów rynku finansowego (m.in. sektor bankowy ubezpieczeniowy, inwestycyjny, kredyt konsumencki, Fin-Tech). 

Barbara Zych

Barbara Zych, PhD.CEO Employer Branding Institute, od lat pracuje na styku biznesu i nauki, wdrażając strategie pozyskania i retencji dla firm z listy Fortune500. Autorka platformy do zarządzania marką pracodawcy w oparciu

o dane z ponad 250 procesow pod nazwą EBnavi.com, redukującego koszty operacyjne działu HR nawet o 80%; Przez lata z sukcesem powołała do życia projekty z obszaru nauki i biznesu, standaryzując rynek w obszarze HR takie jak  takie konferencja HRcamp, portal HRstandard.pl, konkurs EBstars, badanie Premium Employer Brand czy platformę grywalizacji pepperto.com; Wykładowca akademicki, autorka książek z dziedziny HR, prelegent czołowych konferencji w obszarze analityki talentów, nowych technologii i przyszłości pracy. Na co dzień przekonuje Polaków do tego, że można być szczęśliwym w pracy w ramach akcji pracujebolubie.pl.Więcej na www.barbarazych.com

Strony