IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Współpraca

Projekt Europejski Kongres Finansowy realizowany jest we współpracy ze Współorganizatorami i przy zaangażowaniu Partnerów. Są wśród nich instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, renomowane firmy i instytucje finansowe i niefinansowe.

Projekt Europejski Kongres Finansowy to platforma, w ramach której promujemy wiedzę, doświadczenie i kompetencje naszych Partnerów.

Nad zachowaniem wysokiego poziomu merytorycznego oraz ważności i aktualności inicjatyw podejmowanych w ramach projektu pracują Rady Programowe i Komitety Sterujące, wspierane przez uznanych ekspertów.

prof. dr hab Leszek Pawłowicz
tel. +48 58 524 49 01 mail: leszek.pawlowicz@gab.com.pl
Elżbieta Marquardt
tel. +48 58 524 49 20 mail: elzbieta.marquardt@gab.com.pl