Jacek Jastrzębski
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
RR 2024

Kluczowe dla rozwoju rynku financial bonds jest stworzenie odpowiedniego środowiska dla emitentów i odpowiedniego dla inwestorów, a marketplace, jestem pewien, stanie na wysokości zadania i spełni oczekiwania tych obu stron gry rynkowej

Cytat
Leszek Pawłowicz
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, 
RR 2024

Wskaźnik Finansowania Długoterminowego wydaje się, że jest dobrym wewnętrznym nakazem dla banków, aby w mojej opinii, bardzo wysokie ryzyko niedopasowania struktury zapadalności aktywów i pasywów polskiego sektora bankowego ograniczyć

Cytat
Kamil Liberadzki
Doradca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
RR 2024

Obligacje nie są celem samym w sobie, ale są narzędziem osiągnięcia bardzo ważnych celów, mianowicie zapewnienia stabilności wielkich instytucji finansowych (banków, firm inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, domów maklerskich), realizacji polityki nadzoru oraz potrzeb rozwojowych gospodarki

Cytat
Ludwik Kotecki
Członek Rady Polityki Pieniężnej, 
RR 2024

Wszystko wskazuje na to, że rynek financial bonds będzie się rozwijał, mam nadzieję przy zachowaniu tych wszystkich dziewięciu elementów (regulacje i nadzór, płynność, efektywne rynki wtórne, infrastruktura rynkowa, transparentność, zarządzanie ryzykiem, zróżnicowane instrumenty finansowe, liczba graczy, ochrona inwestorów i rozwój rynku) i dzięki temu ten rynek będzie po pierwsze bezpieczny, po drugie stabilny, płynny i będzie przyciągał inwestorów oraz będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu.

Cytat
Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, 
RR 2024

Na rynek obligacji często trafiają projekty, które są niebankowalne – przedsiębiorstwo nie dostało kredytu to musi iść na rynek obligacji – będzie to dłuższy i droższy proces, ale finansowanie trzeba gdzieś znaleźć.

Cytat
Marek Lusztyn
Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem, mBank S.A., 
RR 2024

Banki emitują obligacje aby poprawić strukturę kapitałową i utrzymać wskaźniki a jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby tej podstawowej działalności nie zatrzymywać, z powodu ograniczeń kapitałowych.

Cytat
Piotr Mazur
Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem, PKO Bank Polski, 
RR 2024

Aby zoptymalizować strukturę zaczynaliśmy od emisji długu podporządkowanego. Później były listy zastawne i wówczas uwierzyliśmy w to, że rynek może się sam wyregulować. Uwierzyliśmy w to, że możemy się w sektorze umówić, że rzeczywiście nadszedł czas aby mieć dłuższe finansowanie po stronie pasywnej, listy zastawne są dobrym instrumentem i zróbmy to wszyscy. Były prace nad zmianami w regulacjach, powstały banki hipoteczne. Rynek niestety za nami nie poszedł, co pokazało, że jak próbujemy się sami wyregulować, to nam się to jednak nie udaje.

Cytat
Dagmara Wieczorek- Bartczak, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
RR 2024

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacji na rynku jest trudna – jest wojna, zacieśnienie monetarne, mamy ryzyka prawne, regulacyjne. To wszystko powoduje, że mamy do czynienia z efektem kosztowym. Natomiast nasza perspektywa to nie jest perspektywa tego kosztu ale także korzyści.(…) Tak naprawdę korzyści netto są, mimo że bieżące koszty mocno mogą uderzać w bilanse banków.

Cytat
Mariusz Bieńkowski
Prezes Zarządu BondSpot, 
RR 2024

Chcemy stworzyć rynek, który nazwaliśmy rynkiem all to all i ten rynek dopuści fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz firmy zarządzana aktywami również do rynku, który do tej pory był niedostępny, a gdzie były wykorzystywane tylko transakcje w ramach sekcji klientowskich banków

Cytat
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu, QUERCUS TFI S.A., 
RR 2024

Aktywnie poszukujemy emisji, które można byłoby sklasyfikować jako zielone i jeżeli banki chciałyby płacić mniej to wydaje się, że jest to kierunek, który należałoby podjąć

Cytat
Rafał Matulewicz
Wiceprezes Zarządu, PKO TFI, 
RR 2024

Strukturalnie będziemy mieć wzrost podaży wynikającej z analizy strony popytowej banków, jak i zaadresowania terminowej struktury banków

Cytat
Jakub Papierski
EY-Parthenon, Strategia i Transakcje, Senior Advisor, 
RR 2024

Muszę zgodzić się z opinią, że głównym czynnikiem stymulującym rozwój rynku obligacji jest zestaw regulacji, który powoduje, że banki po prostu emitować muszą.

Cytat
Małgorzata Rusewicz
Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, 
RR 2024

W Europie głównymi inwestorami na rynku obligacji są inwestorzy instytucjonalni, profesjonalni – przede wszystkim fundusze emerytalne i inwestycyjne, z uwagi na długi termin zapadalności.

Cytat
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Ryzyko i regulacje w sektorze bankowymkwiecień 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie