„Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” jest spotkaniem gromadzącym przedstawicieli kierownictwa banków odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością, jak również przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych odpowiadających za stabilność systemu finansowego, a także firm doradczych i świata akademickiego. Spotkanie prowadzone jest w formie dyskusji przy okrągłym stole.

Celem Konferencji, niezmiennie od jej powstania, jest debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.

Tematyka Konferencji skoncentrowana jest na nowych rozwiązaniach regulacyjnych oraz ich wpływie na dochodowość banków, rozwój produktów czy płynność w sektorze, a także na sposobach poprawy jakości aktywów i pasywów oraz struktury kapitału banków.

 

Partnerem Strategicznym Konferencji jest:

 

deloitte

 

 

Galeria zdjęć

Wybierz wydarzenie
Zarządzanie ryzykiem i kapitałemmarzec 2022

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie