Powiedzieli podczas ZRK 2024

Izabela Olszewska
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, 
ZRK 2024

Ważnymi kwestiami dla rynku kapitałowego i banków są reforma wskaźników referencyjnych, bardzo głębokie wejście technologii na rynek kapitałowy i do banków, tego jak rynek finansowy powinien włączyć się w finansowanie zielonej transformacji

Cytat
Leszek Pawłowicz
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, 
ZRK 2024

Naszym celem jest tworzyć podstawy stabilności systemu finansowego (…) Dlatego uruchomiliśmy Europejski Kongres Finansowy

Cytat
Przemysław Szczygielski
Deloitte, 
ZRK 2024

Wiele ryzyk w zarządzaniu kapitałem banków urosło do bardzo istotnych. Powstaje pytanie, jak adresować wyzwania związane z rozwojem Polski, żeby je udźwignąć

Cytat
Kamil Liberadzki
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
ZRK 2024

Kwestie prawne (związane z kredytami we frankach) zostały zamortyzowane wysokimi zyskami i rezerwami, ale nie zostały rozwiązane

Cytat
Bożena Graczyk
ING Bank Śląski S.A., 
ZRK 2024

Nieprawdą jest, że banki mogą zyskiwać na wysokości stóp w dłuższym okresie, bo nowe regulacje nakładają obowiązki związane z zabezpieczeniem ryzyka stopy procentowej, tak, żeby banki były mniej wrażliwe na ich zmiany

Cytat
Monika Marcinkowska
Uniwersytet Łódzki, 
ZRK 2024

Najważniejsze wyzwania wynikają z otoczenia makroekonomicznego, sytuacji geopolitycznej, stabilności wyników sektora bankowego i możliwości prowadzenia akcji kredytowej

Cytat
Ludwik Kotecki
Członek Rady Polityki Pieniężnej, 
ZRK 2024

Dezinflacja w Polsce jest szybsza niż oczekiwaliśmy, ale oczekiwania inflacyjne póki co do celu nie chcą wrócić. To sygnał dla polityki pieniężnej, że walka z inflacją nie została zakończona

Cytat
Piotr Mazur
PKO Bank Polski, 
ZRK 2024

Stabilność zawieranych umów powinna być uregulowana. Mamy projekt standardowej umowy kredytowej, która ograniczałaby ryzyko prawne

Cytat
Marek Lusztyn
mBank S.A., 
ZRK 2024

Geopolityka wpływa także na to, w jakim stopniu rząd będzie mógł plasować obligacje na rynku zagranicznym

Cytat
Marcin Gadomski
Bank Pekao S.A., 
ZRK 2024

Spodziewamy się, że polityka w tym roku będzie mocniej wpływała na ekonomię. Być może będą naciski na stopy procentowe w USA, wraca protekcjonizm, w atmosferze populizmu trudno się rozwiązuje tematy konfliktowe, w Unii słychać głosy o odejściu od transformacji energetycznej. Rok 2024 może być początkiem nowego układu sił

Cytat
Julia Patorska
Deloitte, 
ZRK 2024

Wiemy, że model wzrostu się kończy i jeszcze nie wiemy czym go zastąpić. Wielką rolę będą odgrywać technologie

Cytat
Paweł Jagłowski
Deloitte, 
ZRK 2024

Kluczowe ryzyka dla świata związane są z zieloną transformacją. Dla polskiej to dodatkowo ryzyko przejścia. Skala inwestycji do 2030 roku to sto kilkadziesiąt miliardów euro. Wyzwania dla polskiego sektora bankowego, w tym kapitałowe są ogromne

Cytat
Tycjan Bielecki
Santander Bank Polska, 
ZRK 2024

Banki są w trochę lepszej sytuacji niż przedsiębiorstwa, gdyż regulacje pojawiły się dla nich wcześniej. Dlatego banki są lepiej przygotowane. Harmonizacja danych jest z perspektywy instytucji finansowych niezbędna.

Cytat
Mariusz Cholewa
Biuro Informacji Kredytowej S.A., 
ZRK 2024

Banki już korzystają z platformy BIK dedykowanej ESG. Na razie niewiele firm dane zaraportowało, ich jakość jest taka sobie. Trzeba upewnić się, że dane są dobre, droga do ich standaryzacji będzie długa. To, że będziemy mieli w jednym miejscu repozytorium jest z korzyścią dla wszystkich. Chętnie będziemy w tym współpracować z warszawską giełdą

Cytat
Anna Kowalewska
Deloitte, 
ZRK 2024

Pojawia się nowe oczekiwanie na informacje ze strony przedsiębiorstw dla instytucji finansowych. Ważne, żeby było to uspójnione

Cytat
Pawel Spławski
Deloitte, 
ZRK 2024

Spodziewane skutki wdrażania AI dotyczą poprawy produktywności, jakości produktów i usług, zmniejszenia kosztów. Obawy dotyczą m.in. zaufania do wyników jakie ona daje. Zagrożeniem jest zwiększenie ilości nieprawdziwych informacji, które łatwo zrobić

Cytat
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz
Biuro Informacji Kredytowej S.A., 
ZRK 2024

W ogromie ilości danych trudno funkcjonować w tradycyjny sposób i z zaangażowaniem człowieka

Cytat
Krzysztof Dąbrowski
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
ZRK 2024

AI będzie wprzęgnięte w coraz większą sieć zagrożeń kombinowanych, w połączeniu z wishingiem, phishingiem i innymi formami ataków

Cytat
Grzegorz Poznaniak
Santander Bank Polska S.A., 
ZRK 2024

Jesteśmy w czasach wyścigu zbrojeń między hakerami, przestępcami, a osobami które odpowiedzialne są za obronę przeciwko atakom

Cytat
Krzysztof Słotwiński
BNP Paribas Bank Polska S.A., 
ZRK 2024

Sztuczna inteligencja będzie nam zawsze pomagała, komputery, internet były też bardzo dużym kanałem dla działalności przestępczej

Cytat
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankachluty/marzec 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie