Wiadomość ta stanowi zaproszenie do udziału w wydarzeniu tj. Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach , które odbędzie się 22 lutego 2024 r. w Warszawie i służy celom edukacyjnym i informacyjnym.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja “Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie 81-718 przy ul. Powstańców Warszawy 19, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl NIP: 5851471831, REGON: 362258560

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora prosimy o kontakt z: kontakt@fundacjacms.pl, telefon: 58 355 53 78

Jeśli wyrażają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych przez Administratora (Centrum Myśli Strategicznych), mogą Państwo w łatwy sposób wyrazić tę wolę, wysyłając do nas (Administratora) mail zwrotny z treścią „NIE”. Przesłanie tej informacji będzie skutkować usunięciem Państwa danych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu informowania Państwa o bezpłatnych, edukacyjnych i informacyjnych inicjatywach organizowanych przez Administratora. Cel ten stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany Administratora, wobec czego podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator pozyskał Państwa dane telefonicznie/na podstawie ogólnie dostępnych informacji na Internecie.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób wymagający zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w ramach profilowania.

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny prowadzenia korespondencji, o ile wcześniej nie wyrażą Państwo sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym ze Spółką firmom informatycznym.

Wybierz wydarzenie
Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankachluty/marzec 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie