Well-functioning management bodies in companies mean well-functioning companies, better financial performance, optimized risks and greater operational capabilities. A goal to which, without exception, all organizations are moving towards. Why, then, are we ignoring one of the most important factors affecting the performance of companies and business organizations? Why is it that we still have not implemented effective processes to increase the presence of women on the boards of directors and supervisory boards of companies.

The report .of the Business Women Leaders Foundation analyzes the percentage presence of ladies in the management structures of companies listed on the WSE over the years 2017 – 2022. The results are alarming. During the debate, data from the report will be discussed and presented. This is a starting point for setting directions for future operational activities.

Key issues:

  • Analysis of the causes of the current situation.
  • What does the “Women on Boards” directive mean for Polish companies? Will they have time to prepare?
  • How to manage the risks associated with the directive? Are we in danger of “empty” board positions/”diversitywashing”?
  • The presence of women on management and supervisory boards is a win-win. What can be done to get men to start supporting women in management positions?
  • How to bring about systemic change. Roadmap.
  • Evolution in thinking. What tools do we need? Is business mentoring the key here?
  • We are ambassadors of change. How to educate inside and outside our organizations.
Wybierz wydarzenie
European Financial Congress2-4 June 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Search on the site

Cancel search