Aktualności

 • 31-05-2023
  EKF wobec sytuacji międzynarodowej
  Czytaj więcejPrzejdź dalej
 • 31-05-2023
  Verena Ross, przewodnicząca ESMA na EKF 2023
  Czytaj więcejPrzejdź dalej
 • 22-05-2023
  Sukces rozwoju polskiego rynku kapitałowego zależy od infrastruktury
  Czytaj więcejPrzejdź dalej
 • 17-05-2023
  UKNF zapowiedział wprowadzenie nowego wymogu dot. finansowania długoterminowego (WFD) dla banków
  Czytaj więcejPrzejdź dalej

Wideo

Społeczności

Nasze kanały w mediach społecznościowych

Powiedzieli podczas EKF

Fabio Colombo, 
EKF 2022

- Wojna spowodowała nasilenie się cyberataków. (…) Dochodzi do ataków na „zieloną gospodarkę”, bo ona stanowi coraz większe zagrożenie dla Rosji. Potencjał ataków się zwiększa. Celem ich jest większa polaryzacja świata. (…) Grupy przestępcze chcą zdobywać finansowanie wykorzystując do tego odpowiednie oprogramowanie, czyli na przykład poprzez kryptowaluty.

Cytat
Dorota Zimnoch, 
EKF 2022

- Niektóre organizacje czują się na tyle rozwinięte technologicznie, że znalazły się w strefie komfortu. Ale konwergencja technologii przyspiesza i buduje nowe przestrzenie dla innowacji. Nadchodzi Metaverse i Web3.0

Cytat
Paul Rohan, 
EKF 2022

- Banki ostrożnie podchodzą do „zielonych aktywów”. Jeśli jest ogromna niepewność w gospodarce, przemawia to za tym, żeby nic nie robić. Ale w kontekście zielonych aktywów to nie jest właściwa strategia. Banki powinny szukać danych na temat potencjalnych „zielonych” klientów poprzez partnerstwa w ramach modeli open finance.

Cytat
Natalia Lechmanova, 
EKF 2022

- Pomimo inflacji rośnie krzywa wydatków, bo konsumenci chcą kupić jak najwięcej przed zwyżką cen. (…) Dużą odporność wydatków konsumentów na inflacje można wyjaśnić bardzo silnymi finansami konsumentów. Zadłużenie gospodarstw domowych nie wzrosło w czasie pandemii, konsumenci zakumulowali dodatkowe oszczędności, pieniądze te nadal mogą wydawać.

Cytat
Mariusz Kaczmarek, 
EKF 2022

- Inwazja Rosji na Ukrainę zaczęła się od cyberataku. Był to atak na banki, kluczową infrastrukturę, instytucje rządowe, bank centralny. (…) Dzięki temu, że nasz bank jest w chmurze, w ciągu trzech godzin byliśmy w stanie zrekonfigurować infrastrukturę i odeprzeć cyberwojnę.

Cytat
Bogusław Liberadzki, 
EKF 2022

- Jeżeli nie możemy użyć wobec Rosji siły argumentu, to musimy użyć argumentu siły, a w tym UE wykazała się wyjątkową sprawnością, ogłaszając już szósty pakiet sankcji w ciągu trzech miesięcy konfliktu na Ukrainie. (…) Nie udało się Putinowi doprowadzić do podziału Unii Europejskiej: pokazaliśmy, że działamy razem. Rozsypał się też mit, że NATO jest niepotrzebne.

Cytat
Janusz Lewandowski, 
EKF 2022

- Mamy zderzenie cywilizacji. Nie można dalej myśleć w kategoriach uniwersalnych reguł. Dla Zachodu to koniec złudzeń, że można oswoić Rosję, której społeczeństwo zostało uformowane na rzecz wspierania agresji. (…) Musimy zacząć budować obronność unijną. A najlepszą zemstą na Putinie byłoby szybkie przyjęcie do UE Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

Cytat
Erik Berglof, 
EKF 2022

- Nie możemy zacząć odbudowy Ukrainy, kiedy trwają bombardowania. Zanim zaczniemy inwestować, musimy mieć zapewnienie bezpieczeństwa (…) Plan odbudowy musi być wypracowany przez Ukrainę, to jest kluczowe. Sygnał o statusie państwa kandydackiego ma zasadnicze znaczenie (…) To będzie najciekawszy projekt odbudowy, możemy wobec niego zjednoczyć Unie Europejską.

Cytat
Joschka Fischer, 
EKF 2022

- Solidarność z Ukrainą jest w tej chwili bardzo silna, ale kiedy dojdzie do redystrybucji funduszy, na pewno Polska i wiele innych państw Unii wiele stracą. Będziecie wtedy płatnikiem netto i to pociągnie pewne dyskusje także w polskiej polityce, co skomplikuje sprawy. Dlatego trzeba mówić o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo ma być tym priorytetem. (…) Jeśli bezpieczeństwo trafi na szczyt naszych dyskusji, to otworzy drzwi do Unii dla Ukrainy.

- W odbudowanie Ukrainy pieniądze europejskie będą odgrywały kluczową rolę (…) Doradzałbym stworzenie jak najszybciej ram, koniecznie z USA, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, rodzaj „klubu przyjaciół Ukrainy”.

Cytat
Petro Poroszenko, 
EKF 2022

- Razem stworzymy plan odbudowy mojego kraju. Obecnie pieniądze kochają transparentność i zaufanie. (…) Jesteśmy teraz gotowi, by kontynuować rozpoczęte przed wojną reformy. Pokazaliśmy światu, że jesteśmy zjednoczeni i demokratyczni. Trzeba stworzyć dla Ukrainy projekt wsparcia na wzór Planu Marshalla.

- Przyznajcie Ukrainie status kraju kandydującego do UE. Nie potrzeba nam przyśpieszenia, czy szybkiej ścieżki w tym procesie. Musimy dobrze to przepracować, szybko wprowadzając reformy, znów zaskakując świat. Drugim warunkiem jest to, że wojnę musimy wgrać przed końcem tego roku. Ta wojna zagraża całemu światu zachodniemu.

Cytat
Wiktor Pynzenyk, 
EKF 2022

- Potrzebny jest plan odbudowy, należy też powołać radę, która by nim zarządzała. To nie tylko pieniądze na odbudowę, trzeba zreformować cały kraj, by osiągnąć niezależność i stabilną równowagę finansów publicznych, przezwyciężyć korupcję.

Cytat
Ewa Małyszko, 
EKF 2022

,,Wellbeing postrzegam szerzej niż dbanie o równowagę. To całościowe spojrzenie na miejsce pracy jako przestrzeń społeczną, w której współpracujemy, wyznaczamy i osiągamy cele, dzielimy się doświadczeniem, a jednocześnie zachowujemy dobre samopoczucie. Troska o dobrostan pracowników jest inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa i rozwój osobisty ludzi, która w długiej perspektywie wpływa na efektywność i sprawność organizacji.”

Cytat
Magdalena Rzeczkowska, 
EKF 2022

- Resort finansów jest świadomy tego, że zwiększanie wydatków publicznych może opóźnić schodzenie inflacji na bardziej akceptowalne poziomy i dlatego zamierzamy tutaj bardzo ostrożnie podchodzić do nowych wydatków. (…) Zgodnie z planami będzie spadał dług całego sektora instytucji rządowych i samorządowych i planujemy, że w 2025 r. będzie on wynosił poniżej 50 proc. PKB.

Cytat
Paweł Borys, 
EKF 2022

- Obecna sytuacja w gospodarce nie jest zjawiskiem krótkoterminowym. Mówimy co najmniej o dekadzie zawirowań. Jeśli w ciągu tej dekady Europa nie zmieni swojej strategii gospodarczej, utraci pozycję lidera w gospodarce światowej.

- Polska ma w tym trudnym czasie szansę wykonać skok do przodu. Polska musi poszukiwać nisz, rozwoju infrastruktury, reindustrializacji i współpracy z Ukrainą. Dzięki temu Europa nie będzie się dzielić na dwie grupy, dwie jakości. Wszyscy staniemy się wówczas członkami bogatych wysokorozwiniętych krajów. Zbliżamy się do końca doby globalizacji. Przechodzimy w erę regionalizacji - Europa, Chiny, Indie i USA to liderzy.

Cytat
Jerzy Hausner, 
EKF 2022

- Trylemat inflacji polega na tym, jak przeprowadzić dezinflację, by nie doprowadzić do głębokiej recesji i do głębokiego i trwałego zbiednienia społeczeństwa. Czy to jest kolejna „trójca niemożliwa”?
- Dezinflacja jest trudna i kosztowna, dlatego należy wprowadzić akceptowalny podział kosztów.

Cytat
Marek Belka, 
EKF 2022

- Jest mrzonką, że inflację można utrzymać na pewnym poziomie. Inflacji na poziomie 8 – 14 proc. nie można utrzymać. Jeśli zerwane zostaną pewne hamulce, to ona jest nie do utrzymania. Najgorsze jest to, że koszt walki z inflacją jest bardzo wysoki

Cytat
Giovanni Callegari, 
EKF 2022

- Inflacja została wywołana przez szoki ostatnich lat. Duża część naszego dochodu trafia do świata na zewnątrz, tam, gdzie wytwarzana jest energia. Możemy zacieśniać stronę fiskalną, ale w ten sposób zmniejszamy popyt, a pieniądze płyną dalej na zewnątrz.
- W warunkach wysokiej inflacji pierwsza rzecz to ochrona najbardziej narażonych. Chodzi o dwa wymiary tej ochrony, ochronę osób mających mniejszą możliwość zaabsorbowania szoku i mających mniejsze dochody. To przyniesie korzyści społeczne, ale też ekonomiczne, bo w ten sposób chronimy konsumpcję.

Cytat
Oldřich Dědek, 
EKF 2022

- Banki centralne miały dwa różne podejścia do inflacji. Inaczej działał Europejski Bank Centralny, który utrzymuje stopy „poniżej zera”, a inaczej banki w krajach jak Czechy, Węgry czy Polska, gdzie stopy procentowe ostro wzrosły. Nie jestem pewien, czy taka agresywna reakcja na inflację była właściwa.

Cytat
Jacek Jastrzębski, 
EKF 2022

- Czynnikiem ryzyka finansowego może stać się zacieśnienie polityki monetarnej w połączeniu z ekspansją fiskalną. Może to spowodować przeceny na rynku długu, wzrost spreadów na tym rynku, straty inwestorów i banków

Cytat
Alain Pilloux, 
EKF 2022

- Ukraina ma ogromny potencjał gospodarczy i przed wojną zmierzała w dobrym kierunku, ale było jeszcze dużo do zrobienia w dziedzinie ładu zarządzania krajem i przeciwdziałaniu takim negatywnym zjawiskom jak m.in. korupcja. Jest to dłuższy proces i ten proces należy wznowić jak najszybciej, jak tylko rozpocznie się rekonstrukcja. (…) Odbudowa Ukrainy nie może polegać tylko na finansowaniu, to powinno być połączenie finansów i reform.

Cytat
Marcus Bernhard Heinz, 
EKF 2022

- Ukraina jest ważnym krajem w wielu dziedzinach, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw. Można powiedzieć, że obecnie Bank Światowy jest jakby w fazie triażu. Przygotowuje się do planu odbudowy Ukrainy, ale na razie są to dopiero początki. Dla nas liczy się sektor społeczny, rolnictwo, transport

Cytat
Roman Sulzhyk, 
EKF 2022

- Chcemy zbudować Ukrainę, która będzie zdolna odnosić sukcesy i wejść do Unii Europejskiej. W tym celu potrzebne nam jest przestrzeganie wartości europejskich i wsparcie instytucji europejskich. Bardzo ważne jest zbudowanie zdecentralizowanych, niezależnych instytucji w Ukrainie

Cytat
Volodymyr Lytvyn, 
EKF 2022

- Warto opracować system zachęt dla sektora prywatnego, aby zechciał włączyć się w odbudowę Ukrainy. Jeśli stworzymy dobre przepisy dla działania prywatnych firm, również polskich, oraz damy im wsparcie w postaci pomocy kapitałowej, z pewnością wezmą czynny udział w rekonstrukcji kraju zniszczonego w wyniku działań wojennych.

Cytat
Poprzedni slajdNastępny slajd
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partner honorowy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademiccy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Strategiczny Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat Honorowy Akademii EKF
Partnerzy Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Strategiczni I Forum Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni Akademii EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner medialny Akademii EKF
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy5 - 7 czerwca 2023

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie