1. Kongres Consumer Finance pod znakiem „ostrożnego optymizmu”

 

Wyraźnie lepsza niż w poprzednich dwóch latach koniunktura na polskim rynku consumer finance, ale również wyzwania dla branży związane m.in. z wysoką inflacją i stopami procentowymi, niepewnością geopolityczną czy koniecznością spełniania nowych wymogów regulacyjnych — to główne tematy 19. Kongresu Consumer Finance w Warszawie. Organizatorzy przedstawili również wyjątkową mapę szans i zagrożeń dla rynku kredytowo-pożyczkowego do 2026 roku.

Kongres Consumer Finance (KCF) jest największym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance, czyli rynku wszystkich instrumentów finansowych dostępnych klientom indywidualnym i służących finansowaniu ich potrzeb. Celem tego prestiżowego wydarzenia jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi interesariuszami oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa i stabilności rynku consumer finance.

Dziewiętnasta już edycja KCF odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej symbolem udanej transformacji gospodarczej Polski i jej ekonomicznego sukcesu w ostatnich dekadach.

„KCF stanowi integralny element szerszego projektu o nazwie Europejski Kongres Finansowy, czyli corocznego cyklu siedmiu konferencji poświęconych różnym aspektom rozwoju polskiej gospodarki. Ich wspólnym motywem przewodnim jest propagowanie treści, idei oraz wiedzy służących budowie zrównoważonego i bezpiecznego rynku finansowego w Polsce” – tłumaczył prof. Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Uczestnicy kolejnych wystąpień i debat przyznawali, że polski rynek consumer finance, pomimo mierzenia się wciąż z wieloma ryzykami, jest na nie narażony w wyraźnie mniejszym stopniu niż w latach poprzednich.

„Rynek consumer finance w Polsce ma się dobrze, i to w każdym z jego segmentów: kredytów gotówkowych, ratalnych czy tzw. BNPL, czyli kup teraz, zapłać później, z którego w naszym kraju skorzystało już ponad 1,7 mln klientów. Pod kontrolą pozostaje również jakość udzielanych kredytów, czyli utrzymywany na stosunkowo niskim poziomie odsetek konsumentów niespłacających swoich długów” – wyjaśniał Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Z zaprezentowanych podczas KCF danych zgromadzonych przez BIK wynika, że polski portfel kredytowy, czyli wartość posiadanych przez Polaków zobowiązań finansowych, wynosi 721 mld złotych, z czego lwią część stanowią kredyty mieszkaniowe (ponad 500 mld) oraz pożyczki gotówkowe (ok. 160 mld).

„Obserwujemy trend chętnego udzielania przez banki coraz większych kredytów klientom, których już znają i którym ufają — w tym aspekcie rekordy popularności biją konsolidacje. Jednak absolutnym hitem ostatniego roku jest rozwiązanie BNPL, z którego korzystają zwykle osoby młode, częściej kobiety niż mężczyźni, wzorowo spłacające zaciągnięte w tym trybie zobowiązania” – dodał Wiceprezes BIK.

Wdrażanie standardów ESG, digitalizacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji — wszystkie te kwestie, istotne zarówno z perspektywy podmiotów finansowych, jak i milionów konsumentów, znalazły swoje miejsce w agendzie tegorocznego Kongresu Consumer Finance. Jednak tematem przewodnim wydarzenia bez wątpienia było objęcie z dniem 1 stycznia 2024 roku nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi przez Krajowy Nadzór Finansowy (KNF). Szerzej znana pod nazwą „ustawa antylichwiarska” reforma od dawna wywołuje wśród uczestników rynku wiele emocji — od nowego roku bowiem podmioty wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, które nie spełnią nowych wymogów, nie będą mogły dalej prowadzić działalności. Weryfikacji poddanych zostanie, jak podała Agnieszka Beata Kowalska, Dyrektor Departamentu Instytucji Pożyczkowych KNF, 452 instytucji.

„Choć ustawodawca wyposażył nas w ciężką artylerię środków sankcyjnych, to my jednak stawiamy na dialog i partnerską współpracę z uczestnikami rynku, z których wielu już dziś jest przygotowanych do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.  Naszym celem jest zbudowanie profesjonalnego, transparentnego i wiarygodnego sektora pożyczkowego, działającego (w odróżnieniu od stanowiącej przestępstwo lichwy) w sposób uczciwy i bezpieczny dla konsumentów” – podkreślała Agnieszka Beata Kowalska.

Podczas kongresu przedstawiono również mapę szans i zagrożeń dla rynku consumer finance w Polsce do 2026 roku, opracowanego na podstawie opinii przesłanych przez ponad 20 uznanych ekspertów z sektora bankowego i finansowego.

„Wyniki badania eksperckiego wskazują wyraźnie, że to czynniki z obszaru cyfryzacji i nowych technologii stanowić będą o sukcesie firm z rynku kredytów i pożyczek konsumenckich w perspektywie 2026 roku. Właściwy dobór inwestycji technologicznych pozwala bowiem z jednej strony na zwiększenie dostępności i szybkości obsługi, a z drugiej pozwala na redukcję kosztów jednostkowych, co w warunkach ograniczonej przez ustawowe limity rentowności, może decydować o zdobyciu przewagi konkurencyjnej” – zaznaczyła Marta Penczar, Dyrektor EKF Research, Centrum Myśli Strategicznych.

Z drugiej strony, wśród największych zagrożeń dla rozwoju branży consumer finance, respondenci wskazali m.in. na ryzyko spadku dochodów pozaodsetkowych (opłat i prowizji) w wyniku dalszego ustawowego ograniczenia wysokości kosztów, niepewność polityczno-gospodarczą poza granicami Polski (agresja Rosji na Ukrainę, konflikt na Bliskim Wschodzie), czy wysokie koszty pozyskania finansowania na rynku na skutek wysokiego poziomu stóp procentowych.

Organizatorem 19. edycji Kongresu Consumer Finance było Centrum Myśli Strategicznych, a partnerem strategicznym — Biuro Informacji Kredytowej S.A.. Partnerami głównymi wydarzenia byli: Autopay, Deloitte oraz Soonly Finance.

Źródło informacji: PAP Media Room

Wybierz wydarzenie
Kongres Consumer Finance26 listopada 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie