Akademia EKF jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, zrzeszającym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Jest to cykliczne przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku powstałe z inicjatywy Pana Mateusza Morawieckiego, wówczas Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A 

Celem głównym projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań. Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Misją Akademii EKF jest motywowanie i inspirowanie studentów i młodych absolwentów do podejmowania wyzwań oraz aktywnego kształtowania kariery zawodowej. Ponadto ważne jest budowanie świadomości, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego. Akademia ułatwia kontakt z liderami biznesu i ekspertami z dziedziny gospodarki. Możliwość podjęcia rozmowy na temat przyszłości zawodowej studentów, o ich pomysłach, obawach i problemach, z którymi spotykają się wkraczając na profesjonalną ścieżkę zawodową, a także o przyszłości Polski i Unii Europejskiej jest w opinii uczestników nieocenioną wartością dodaną projektu.

Członkami Akademii są studenci zainteresowani szeroko pojęta tematyką finansów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym oraz wiążących z tym obszarem swoją przyszłość zawodową. Corocznie w projekcie uczestniczy około 100 studentów. 

Uczestnicy Akademii EKF o projekcie

Wybierz wydarzenie
Akademia EKF2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie