Akademia EKF jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, zrzeszającym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Jest to cykliczne przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku powstałe z inicjatywy Pana Mateusza Morawieckiego, wówczas Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A 

Celem głównym projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań. Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Misją Akademii EKF jest motywowanie i inspirowanie studentów i młodych absolwentów do podejmowania wyzwań oraz aktywnego kształtowania kariery zawodowej. Ponadto ważne jest budowanie świadomości, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego. Akademia ułatwia kontakt z liderami biznesu i ekspertami z dziedziny gospodarki. Możliwość podjęcia rozmowy na temat przyszłości zawodowej studentów, o ich pomysłach, obawach i problemach, z którymi spotykają się wkraczając na profesjonalną ścieżkę zawodową, a także o przyszłości Polski i Unii Europejskiej jest w opinii uczestników nieocenioną wartością dodaną projektu.

Członkami Akademii są studenci zainteresowani szeroko pojęta tematyką finansów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym oraz wiążących z tym obszarem swoją przyszłość zawodową. Corocznie w projekcie uczestniczy około 100 studentów. 

Uczestnicy Akademii EKF o projekcie

Wybierz wydarzenie
Akademia EKF10-12 czerwca 2024

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie