Cel klubu odpowiedzialnych finansów

Celem Klubu są działania na rzecz wzrostu wiarygodności i odpowiedzialności sektora finansowego, a także wspierania podstawowej wiedzy społecznej na temat finansów, w szczególności opracowywanie zasad, dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie:

 • wiarygodności i stabilności systemu finansowego,
 • kreowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności lokalnych,
 • przestrzegania zasad corporate governance,
 • ochrony środowiska naturalnego.

Planowane działania Klubu

 • cykliczne debaty nt. kluczowych problemów wiarygodnych i odpowiedzialnych finansów i bankowości
 • udział w debatach i konsultacjach międzynarodowych (FSB, EBA, ONZ, KE) i prezentacja opinii polskich ekspertów na forum międzynarodowym
 • przygotowanie projektów rekomendacji EKF
 • upowszechnianie idei i dobrej praktyki wiarygodnej i odpowiedzialnej bankowości
 • współpraca z Akademią EFC popularyzująca odpowiedzialną bankowość w środowisku akademickim m.in. poprzez eseje, debaty oksfordzkie i konkursy nt. odpowiedzialnych finansów
 • włączanie „głosu młodego pokolenia” do debat klubowych

 


Więcej informacji dostępnych na stronie.

Inicjatorzy Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym:

 

                                                            

 

 

                             

 

Członkowie Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym:

 

Tematyka działań klubu:

 • Długoterminowe kredyty mieszkaniowe

  • Budowanie świadomości kredytobiorców dotyczącej ryzyka długoterminowych kredytów mieszkaniowych;
  • Czy kredytobiorcy zagraża jedynie ryzyko stopy procentowej?
  • Rola pośredników / doradców kredytowych
  • Który kredyt jest bardziej ryzykowny – na stopę stałą, czy zmienną?
  • Gwarancja, czy wkład własny – czym grozi rezygnacja z wkładu własnego?
  • Długoterminowe kredyty mieszkaniowe wspierają rozwój gospodarki co robić, by nie zagrażały stabilności systemu finansowego?
  • Mieszkania na wynajem – alternatywa, czy konieczność?
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • Kredyty walutowe

  •  Jakie ryzyka dla systemu generowane są przez walutowy charakter kredytu?
  •  Czy chęć „ukarania” banków nie wpędza w kłopoty kredytobiorców walutowych (skutki prawne i podatkowe unieważnienia umów, koszty obsługi prawnej procesów sądowych)?
  •  Czy są możliwości rozwiązania kwestii spornych, wynikających z umów o walutowy kredyt hipoteczny, na drodze pozasądowej?
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • Kredyty konsumpcyjne

   

  • Czy nadmierna konsumpcja może być źródłem utraty zaufania do instytucji finansowych?
  • Czy kredyty konsumpcyjne są niezbędne dla sektora bankowego, czy są niezbędne dla klienta?
  • Czy udzielenie kredytu konsumpcyjnego powinno być uwarunkowane wkładem własnym, tzn. kupuj jak trochę zaoszczędzisz?
  • Czy konieczna jest standaryzacja umów kredytów konsumpcyjnych w świetle uprzywilejowanej pozycji konsumenta w prawodawstwie?
  • Instytucje pożyczkowe – jak radzić sobie z wykluczeniem finansowym?
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • Utrata wiarygodności

   

  • Czy i jaki mamy kryzys zaufania w relacjach bank-konsument, bank-instytucje państwa.
  • Jakie są przyczyny kryzysu zaufania?
  • Co należy zrobić, aby powstrzymać utratę zaufania do instytucji finansowych
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • Struktura finansowania w bankach

   

  • Struktura pasywów w polskich bankach, czy i jakie niesie zagrożenia płynnościowe, czy narusza zasady odpowiedzialnego rozwoju?
  • Jak zapewnić płynność banków, czy krajowy rynek długu jest szansą
  • Cena pieniądza – wskaźniki i zasady ustalania. Czym zastąpić WIBOR, LIBOR
  • Znaczenie listów zastawnych dla rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych
  • MREL – czy w obliczu kryzysu uwolnienie funduszy własnych i wydłużenie terminów docelowych jest szansą czy wyzwaniem dla banków
  • Czy wskaźnik „zazielenienia bankowości” będzie miał wpływ na cenę długu na rynkach międzynarodowych?
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • Ład korporacyjny

   

  • Czy zasady ładu korporacyjnego zdają egzamin?
  • Co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla instytucji w relacjach z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem?
  • Czy niezależność organów kontrolnych i regulacyjnych jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania systemu finansowego.
  • Czy rola państwa jako właściciela i nadzorcy może zrodzić konflikt interesów?
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
 • „Zielone finanse”

   

  • Czy jesteśmy przygotowani na finansowanie transformacji energetycznej?
  • Jakie ryzyka niosą inwestycje w wysokoemisyjną gospodarkę, czy trzeba będzie zapłacić więcej na rynkach międzynarodowych a może „persona non grata”?
  • Czy raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju to krok w kierunku zmian wyceny aktywów, metodologii agencji ratingowych, metodologii stress-testów?
  Rozwiń pełny opisUkryj opisPrzejdź dalej
Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2022
Pobierz plikPrzejdź dalej
Wybierz wydarzenie

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie