Powiedzieli podczas USIR 2023

Prof. Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, 
USIR 2023

Europejski Kongres Finansowy, opracowujący dotąd rekomendacje dla sektora bankowego w Polsce i w Europie, chce rozszerzyć swoje prace o problematykę związaną z sektorem ubezpieczeniowym, żeby poprawić efektywność działania tego sektora

Cytat
Prof. Karel van Hulle, Emeritus Professor of the KU Leuven and the Goethe University in Frankfurt, 
USIR 2023

Wiemy, że pewne ryzyka nadciągną, ale nie chcemy się do tego przyznać. Nie czekajcie aby regulacje wszystko wyjaśniły, gdyż regulacje zawsze pojawiają się o jeden dzień za późno, a pojawiają się nowe ryzyka i widzimy coraz więcej luk. (...) Ubezpieczyciele musza unikać sytuacji, kiedy umowa jest tak skomplikowana, że ubezpieczony nie jest pewien, co jest objęte ochroną, a co nie.

Cytat
Maciej Rapkiewicz, Członeki Zarządu PZU SA oraz PZU Życie SA, 
USIR 2023

Jest ścisłe powiązanie między wzrostem gospodarczym, perspektywami gospodarczymi, a tym jak może się rozwijać sektor ubezpieczeń. Niestety nie do końca nasz wzrost gospodarczy widać we wszystkich wskaźnikach ubezpieczeniowych (…) szczególnie w sektorze ubezpieczeń na życie. (…) Mamy bardzo dużo do zrobienia, np. w kwestii budowania świadomości ubezpieczeniowej, żeby nasz rynek mógł wzrastać.

Cytat
Petros Papanikolaou, CEO Central Eastern Europe at Allianz Group, 
USIR 2023

Nie ma wątpliwości, że mamy lukę w świadomości przydatności produktów ubezpieczeniowych. W Europie Centralnej i Wschodniej ubezpieczenia stanowią zaledwie 3 proc. PKB, gdy w Zachodniej – 10 proc. Wydatki na osobę na ubezpieczenia wynoszą 400 euro, gdy w Zachodniej – 3500 euro.

Cytat
Mariusz Smętek, Dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
USIR 2023

Jako sektor ubezpieczeniowy jesteśmy na bardzo dobrej drodze (…) Sektor poradził sobie z pandemią, również wojna i sankcje nie spowodowały na działalności zakładów ubezpieczeniowych nowych ryzyk. Nie identyfikujemy w sektorze zagrożeń dla jego bezpieczeństwa

Cytat
Tobias Sonndorfer, Member of the Board of Directors, VIG Re, 
USIR 2023

Ostatnie lata to punkt zwrotny. Największym game changerem jest inflacji, która wpływa na wzrost gospodarczy i stabilność finansową. Ma wielkie znaczenie dla kalkulowania i ustalania składek ubezpieczeniowych. Zwiększa koszt szkód, a także koszty likwidacji szkód, zwłaszcza kiedy są to polisy długoterminowe

Cytat
Łukasz Buczko, Consulting Lead, Google Cloud, 
USIR 2023

Technologie, szczególnie sztuczna inteligencja dają nowe możliwości w ubezpieczeniach. (...) W Polsce duża barierą są kwestie regulacyjne, niewielkie wykorzystanie chmury obliczeniowej w Polsce, zajmujemy trzecie od końca miejsce w Unii Europejskiej

Cytat
Marcin Warszewski, FSI Insurance Leader, Customer Strategy Leader, Deloitte, 
USIR 2023

Istotną barierą jest transformacja umiejętności pracowników w zakładach ubezpieczeniowych w kierunku kompetencji cyfrowych

Cytat
Jacek Byliński, Prezes Zarządu, CUK Ubezpieczenia, 
USIR 2023

W zakresie dystrybucji polis przeszliśmy od agenta całkowicie „analogowego” do bardzo dużego wykorzystania w procesie sprzedaży różnych technologii cyfrowych. Cyfryzacja to proces, który nigdy się nie kończy

Cytat
Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu, BNP Paribas Cardif w Polsce, 
USIR 2023

Jako branża ubezpieczeniowa sporo już osiągnęliśmy ale wciąż mamy dużo do zrobienia, niemniej wierzę, że jesteśmy w stanie nadrobić ten czas. Oczywiście dużo zależy od partnera biznesowego i jego priorytetów. Jego głos jest dla nas decydujący.

Cytat
Dagmara Wieczorek-Bartczak, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
USIR 2023

Celem resolution jest ochrona (…) osób ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz utrzymanie ciągłości tej ochrony. Jest nim także utrzymanie stabilności finansowej (…) zapewnienie ciągłości funkcji krytycznych i (…) ochrona finansów publicznych

Cytat
Irena Pichola, Lider Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte, 
USIR 2023

W regulacjach należy odnaleźć inspirację do działania (…) Luka ubezpieczeniowa w naszym regionie jest duża i ubezpieczyciele mogą odegrać dużo bardziej ważna rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym

Cytat
Dimitrios Mazarakis, Global Head of Business Development, Climate & Sustainability Solutions, Zurich Insurance, 
USIR 2023

Pierwsza cecha regulacji ESG to stworzenie warunków do transparentności i porównywalność (...) Druga to dążenie do adaptacji, czyli przystosowanie gospodarki i społeczeństwa do wymogów zrównoważonego rozwoju (…) Wiedza, którą mamy jako ubezpieczyciele, może pomóc naszym klientom w przeprowadzeniu procesów adaptacyjnych i zrozumieniu jak ryzyko może ewoluować w przyszłości

Cytat
Katarzyna Przewalska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów, 
USIR 2023

Pracujemy nad rewizją dyrektywy Solvency II, a według nowych propozycji mogą być do niej wprowadzone obowiązki zarządzania i monitorowania ryzyk związanych z czynnikami ESG

Cytat
Daria Ringwelska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
USIR 2023

Zrównoważony rozwój to dialog i proces wzajemnego uczenia się. W tej chwili dyskutujemy o dobrych praktykach, a współpraca i wiedza ubezpieczycieli, choćby w kontekście scenariuszy katastroficznych, jest bezcenna.

Cytat
Prof. Ilona Kwiecień, Kierownik Katedry Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
USIR 2023

Nie dość, że młodsza grupa będzie mniej liczebna, to widać w niej zmiany zachowań, z czym także będzie musiał radzić sobie rynek ubezpieczeniowy. To np. późne rodzicielstwo, gdy posiadanie dzieci implikuje zakup instrumentów ochronnych (…) rozluźnienie więzi rodzinnych (…) zupełnie inne podejście do posiadania i ochrony majątku

Cytat
Sławomir Łopalewski, Dyrektor zarządzający, LUX MED Ubezpieczenia, 
USIR 2023

Żyjemy w społeczeństwie, które jest niesprawne zdrowotnie (…) Proste schorzenia nie pozwalają żyć w sprawności nawet ludziom młodym. Dla pracodawców oznacza to wysokie koszty związane z nieobecnością w pracy i zastępstwem.

Cytat
Roman Czarnowski, Prezes Zarządu, Punkta Brokers, 
USIR 2023

Poziom outsourcingu jest niewystarczający, co wynika z ograniczeń i barier istniejących na rynku. (...) Obecnie obowiązująca ustawa jest bardziej próbą inkorporacji przepisów europejskich niż uregulowania istniejącego w Polsce rynku.

Cytat
Dominika Kozakiewicz, Chief Executive Officer, Aon Polska, 
USIR 2023

Tracimy wiele czasu na wyszukiwanie i obróbkę danych. To uwolniłoby masę czasu i czekam na takiego outsourcera.

Cytat
Kazimierz Majdański, Członek Zarządu, ERGO Hestia, 
USIR 2023

Technologia jest tym, co skłoni zakłady ubezpieczeń do outsourcingu. Chmura daje nam swobodę i łatwość rozwoju (...) Marzy mi się poważny gracz na rynku, który zaoferuje nam gotowe rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji.

Cytat
Aleksandra Friedel, Prezeska Zarządu, Unilink S.A., 
USIR 2023

Widzę na rynku ubezpieczeń dużo patologii (…) nie mamy wewnętrznych regulacji i ustaleń, co jest fair, a co nie jest, żebyśmy wspólnie czarnym „ofwcom” mówili: nie.

Cytat
Piotr Narloch, Prezes Zarządu, InterRisk, 
USIR 2023

Może powinniśmy pozwolić zastanowić się klientowi, jaki jest jego prawdziwy interes. Klient musi temu poświęcić trochę czasu (…) Nie zdejmujmy z nich odpowiedzialności za to, żeby zadbali o siebie.

Cytat
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Ubezpieczenia: sprzedaż, innowacje, ryzyko2-3 października 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie