W skrócie o IT w instytucjach finansowych

IT w instytucjach finansowych to zamknięta konferencja dla specjalistów z sektora finansów i IT. Jest dwudniowym wydarzeniem umożliwiającym merytoryczną dyskusję jak również integrację branży.

Nad wartością merytoryczną konferencji pracuje bardzo świadomie dobrana Rada Programowa, której przewodniczy Prezes Sławomir Soszyński z ING Banku Śląskiego i Prezes Piotr Alicki z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Organizując wydarzenie dążymy do tego, aby konferencja sprzyjała networkingowi i integracji środowiska oraz prowadziła do budowania relacji pomiędzy potencjalnymi kontrahentami.

W 2023 roku Kongres zaprosił swoich uczestników poza Warszawę, gdzie w kameralnej i nieskrępowanej formule rodziły się nowe pomysły i inicjatywy, a uczestnicy i paneliści przez dwa dni skupiali się na programie wydarzenia i poruszanych w nim tematach.

Wśród 160 uczestników konferencji wyróżniamy następujące grupy (dane z ostatniej edycji):

  • 37% przedstawicieli banków
  • 38% przedstawicieli firm IT
  • 15% przedstawicieli firm doradczych, kancelarii oraz eksperci z zakresu regulacji, prawa, edukacji oraz szkolenia kadr
  • 3% przedstawiciele świata nauki

Uczestnicy reprezentują głównie szczebel Członków Zarządów, Managerów i Dyrektorów odpowiedzialnych za strategię, wdrożenia, technologię i rozwój rozwiązań IT w instytucjach sektora finansowego w Polsce.

Celem konferencji jest budowanie relacji służących identyfikacji potrzeb oraz zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych. Podczas konferencji uczestnicy poszukują rozwiązań pozwalających na udoskonalenie bezpiecznej i optymalnej ekonomicznie obsługi klientów instytucji finansowych. Prezentowane są najnowsze trendy w technologiach i rozważane są sposoby ich efektywnego wdrożenia w sektor bankowy.

Partnerami konferencji są renomowane firmy informatyczne i doradcze. Zaangażowanie tych firm oraz tak wielu znakomitych ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ważność oraz aktualność poruszanych tematów i podejmowanych podczas konferencji inicjatyw.

Wiosenna odsłona XXVI konferencji

Obszary tematyczne debat w ramach IT 2024

Galeria zdjęć

Wybierz wydarzenie
IT w instytucjach finansowych21-22 marca 2024

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie