W skrócie o IT w instytucjach finansowych

IT w instytucjach finansowych to zamknięta konferencja dla specjalistów z sektora finansów i IT. Jest dwudniowym wydarzeniem umożliwiającym merytoryczną dyskusję jak również integrację branży.

Nad wartością merytoryczną konferencji pracuje bardzo świadomie dobrana Rada Programowa, której przewodniczy Prezes Sławomir Soszyński z ING Banku Śląskiego i Prezes Piotr Alicki z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Organizując wydarzenie dążymy do tego, aby konferencja sprzyjała networkingowi i integracji środowiska oraz prowadziła do budowania relacji pomiędzy potencjalnymi kontrahentami.

W 2024 roku Konferencja odbyła się poza Warszawą, gdzie w kameralnej i nieskrępowanej formule rodziły się nowe pomysły i inicjatywy, a uczestnicy i paneliści przez dwa dni skupiali się na programie wydarzenia i poruszanych w nim tematach.

Wśród 155 uczestników konferencji wyróżniamy następujące grupy (dane z ostatniej edycji):

  • 37% przedstawicieli banków
  • 38% przedstawicieli firm IT
  • 15% przedstawicieli firm doradczych, kancelarii oraz eksperci z zakresu regulacji, prawa, edukacji oraz szkolenia kadr
  • 3% przedstawiciele świata nauki

Uczestnicy reprezentują głównie szczebel Członków Zarządów, Managerów i Dyrektorów odpowiedzialnych za strategię, wdrożenia, technologię i rozwój rozwiązań IT w instytucjach sektora finansowego w Polsce.

Celem konferencji jest budowanie relacji służących identyfikacji potrzeb oraz zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych. Podczas konferencji uczestnicy poszukują rozwiązań pozwalających na udoskonalenie bezpiecznej i optymalnej ekonomicznie obsługi klientów instytucji finansowych. Prezentowane są najnowsze trendy w technologiach i rozważane są sposoby ich efektywnego wdrożenia w sektor bankowy.

Partnerami konferencji są renomowane firmy informatyczne i doradcze. Zaangażowanie tych firm oraz tak wielu znakomitych ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ważność oraz aktualność poruszanych tematów i podejmowanych podczas konferencji inicjatyw.

XXVI edycja Konferencji

Obszary tematyczne debat w ramach IT 2024

Galeria zdjęć

Wybierz wydarzenie
IT w instytucjach finansowychmarzec 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie