Zapraszamy do udziału w XIV Europejskim Kongresie Finansowym. Spotkajmy się w Sopocie w dniach 10 – 12 czerwca 2024.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce.
Kongres zaprasza do nieskrępowanej debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju.

Europejski Kongres Finansowy tworzymy wspólnie i jak co roku liczymy na Państwa aktywny udział w dyskusjach kongresowych.

 

Podczas trzech dni Kongres zaprasza m.in. do rozmów o:

 •  koniecznym poszukiwaniu równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych,
 •  cyberbezpieczeństwie, bezpiecznym obiegu danych i dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej,
 •  wyzwaniach związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych (transformacja energetyczna, w tym energetyka jądrowa, wydatki zbrojeniowe, udział polskich firm w odbudowie Ukrainy)
 •  AI – czy rzeczywiście w krótkim czasie będziemy mieli odczuwalną rewolucję w procesach, obsłudze klienta, usługach serwisowych,
 •  możliwościach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy,
 •  działaniach na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej Polski,
 •  finansowaniu wdrażania ESG, a w szczególności zielonej transformacji,
 •  stymulowaniu wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji,
 •  finansowaniu zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości,
 •  racjonalizacji polityki mieszkaniowej i imigracyjnej,
 •  działaniach dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE.

Jak co roku, wyłącznie na EKF:

Motto EKF 2024:

Rejestracja na EKF 2024

Miejsce Kongresu: Hotel Sheraton Sopot

Akredytacje medialne

Uczestnicy EKF

Poprzednie edycje

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie