8th European Financial Congress

Sopot, 18-20 June 2018

On the centenary - for an innovative and secure future of the financial sector

Patronat honorowy
Wkrótce

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych

16-17 października 2018, Centrum Giełdowe w Warszawie

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe,

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców. Współorganizatorami Kongresu są Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Bank Pekao S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca międzynarodowej debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym.https://cbc.projektekf.pl/

Kongres Bankowości Detalicznej

listopad 2018

Kongres Bankowości Detalicznej to cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej. Jest on częścią Europejskiego Kongresu Finansowego, otwartej debaty

o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski.Kongres Bankowości Detalicznej jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Akademii Bankowej i PKO Banku Polskiego. Kongres skupia się na aktualnych wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy oraz proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo.

Kongres Consumer Finance

6-7 grudnia 2018, Centrum Giełdowe w Warszawie

Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta

debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

Europejski Kongres Finansowy

3-5 czerwca 2019 r., Hotel Sheraton w Sopocie

EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej.Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji, stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach,

publikacji książkowych, prognoz ekonomicznych i technologicznych oraz ratingu relacji inwestorskich.https://www.efcongress.com/