Na IX Europejski Kongres Finansowy zapraszamy 3-5 czerwca 2019

VIII Europejski Kongres Finansowy odbył się 18-20 czerwca 2018 r.
 

Patronat honorowy
Partnerzy EKF
Współpracujące z nami Instytucje Partnerskie European Financial Congress tworzą wartość Kongresu.
Przedstawiciele Partnerów uczestnicząc w pracach Rady Programowej i Komitetów Sterujących współdecydują o jego kształcie merytorycznym.
Od Partnerów oczekujemy dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaangażowania w tworzenie wartości Kongresu jakimi są debaty, ekspertyzy i rekomendacje wraz z działaniami mającymi na celu ich upowszechnienie.
Naszym priorytetem we współpracy z Partnerami jest aby ich oczekiwania zrealizować z najwyższą starannością.

Zapraszamy do współpracy.