Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych reprezentuje interesy polskich banków spółdzielczych – członków Związku
Jest oficjalnym reprezentantem środowiska wobec organów władzy i administracji państwowej. Reprezentuje banki spółdzielcze w kontaktach i współpracy z zagranicznymi środowiskami banków spółdzielczych. Dzięki zaangażowaniu profesjonalnej i doświadczonej kadry KZBS zyskał reputację wiarygodnej i wpływowej instytucji reprezentującej branżowe interesy banków spółdzielczych. Wnosi znaczący wkład w budowanie przyjaznego dla banków spółdzielczych otoczenia prawno-regulacyjnego, przyczyniając się pośrednio do optymalizowania warunków obsługi członków i klientów banków spółdzielczych w ich lokalnych środowiskach.
Jedną z podstawowych zasad ładu (governance) w KZBS jest jednakowe traktowanie wszystkich członków zwyczajnych, niezależnie od wielkości wnoszonej składki i przynależności zrzeszeniowej. Procesy decyzyjne w Związku reguluje Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie. KZBS działa przy pełnym wykorzystaniu zasady otwartości. Członkowie KZBS są informowani o wszystkich istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Związek lub w miarę możliwości oraz potrzeb, bezpośrednio w nich współuczestniczą. Szerokie konsultacje poprzedzają artykułowanie każdego istotnego dla środowiska członkowskiego problemu.
KZBS promuje i popiera w ramach swoich statutowych działań spółdzielcze wartości i spółdzielczy model biznesowy, będący alternatywą wobec modelu korporacyjnego, zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych partnerów branżowych, organów władzy, administracji i samorządu lokalnego. Kluczową wartością spółdzielczego modelu biznesowego i zarazem rękojmią jego demokratycznego charakteru jest zasada « jeden członek – jeden głos », która materializuje się w koncepcji spółdzielczego udziału, który jest wnoszony przez członka, a w przypadku rezygnacji z członkostwa – wypowiadany. Ta zasada istotnie odróżnia spółdzielnię od spółek prawa handlowego, w których ten tryb nie występuje. Niezbywalną wartością lokalnej bankowości, do której KZBS nawiązuje w swoich działaniach, jest społeczna odpowiedzialność i wrażliwość, utrwalona w historycznym procesie wzrastania banków spółdzielczych w lokalnych środowiskach, dostosowywana każdorazowo do wymogów współczesności i wyzwań przyszłości.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie