Agnieszka Wachnicka

Wiceprezes Związku Banków Polskich
Agnieszka Wachnicka
Związek Banków Polskich

bio

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości.

W latach 2002 -2015 pracowała w Ministerstwie Finansów, pełniąc m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. W okresie 2013-2015 zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2015-2018 związana z Biurem Rzecznika Finansowego, gdzie kierowała Wydziałem Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego.

W roku 2017 została powołana w skład konsultacyjnej grupy roboczej ds. ochrony inwestorów i pośredników przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

W latach 2018-2023 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Kierowała pracami legislacyjnymi nad licznymi aktami prawnymi w zakresie regulacji rynku finansowego, w szczególności rynku bankowego i systemów płatniczych. Uczestniczyła w pracach grup roboczych, komitetów i zespołów konsultacyjnych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania polityk i regulacji unijnych w obszarze rynku finansowego.

Autorka i współautorka publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu usług finansowych.

Zobacz debaty:

Agnieszka Wachnicka
Związek Banków Polskich

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie