Aleksandra Bluj

Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark
Aleksandra Bluj
GPW Benchmark

bio

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od wielu lat związana z sektorem finansowym. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark S.A. zatrudniona w spółce na stanowisku Managera ds. Analiz i Strategii.

Przed rozpoczęciem pracy w GPW Benchmark S.A. pracowała w zespołach zajmujących się analizą gospodarczą i strategią rynku stopy procentowej w Banku Pekao S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. W czasie pracy na rynku finansowym związana była również z Ipopema Securities gdzie zajmowała się obsługą tradingu skarbowych oraz nieskarbowych papierów dłużnych. Prelegentka licznych konferencji zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz gospodarki.

Aleksandra Bluj
GPW Benchmark

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie