Katarzyna Sekścińska

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katarzyna Sekścińska
Uniwersytet Warszawski

bio

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, coach i trener. Psycholog i ekonomistka. Adiunkt w katedrze Psychologii Biznesu i Aplikacji Społecznych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat z powodzeniem łączy pracę naukową ze współpracą z biznesem realizując liczne projekty dla i w partnerstwie z instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami spoza sektora finansowego, działającymi na rynku fashion and lifestyle. Współpraca ta dotyczy zagadnień związanych z komunikacją z klientem, marketingiem i MMM, optymalizacją ofert jak również badaniem efektywności działań marketingowych oraz postaw, opinii i przekonań konsumentów. Doświadczenie dr Sekścińskiej obejmuje zarówno przeprowadzanie badań społecznych, realizację projektów naukowych, B+R i projektów aplikacyjnych, jak i prowadzenie szkoleń i warsztatów. Od lat angażuje się również w projekty edukacji ekonomicznej mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności polskiego konsumenta oraz zwiększenie świadomości podejmowanych decyzji konsumenckich / finansowych. Jest autorką i wykonawcą wielu projektów z zakresu edukacji ekonomicznej zrealizowanych we współpracy z kluczowymi instytucjami finansowymi w Polsce.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Sekścińskiej obejmują psychologię finansową, psychologię konsumenta i ekonomię behawioralną. Szczególnie interesują ją tematy związane z psychologicznymi i socjologicznymi czynnikami wpływającymi na ryzykowne wybory finansowe i wybory konsumenckie. W obszarze jej zainteresowań mieszczą się również zagadnienia socjalizacji ekonomicznej. Autorka 35 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz około 75 wystąpień podczas konferencji naukowych i około 40 wystąpień na konferencjach branżowych. Członkini 8 międzynarodowych towarzystw naukowych. Recenzentka w 8 wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych, edytorka w dwóch czasopismach naukowych. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Zobacz debaty:

Katarzyna Sekścińska
Uniwersytet Warszawski

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie