Grzegorz Ignaciuk

Członek Zarządu, Cenatorium Sp. z o.o.
Grzegorz Ignaciuk
Cenatorium

bio

Grzegorz Ignaciuk, senior menadżer z szerokim doświadczeniem w prowadzeniu projektów
i przedsiębiorstw, zarządzaniu ryzykiem, windykacją, finansach, kontrolingu, zarządzaniu efektywnością i rentownością, pozyskiwaniu finansowania dłużnego i kapitałowego, przetwarzaniu danych kredytowych i gospodarczych.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego na rynku finansowym i kapitałowym.

W październiku 2019 r. został powołany do Zarządu spółki Cenatorium. W Cenatorium koncentruje się na dostarczaniu instytucjom finansowym oraz podmiotom z sektora nieruchomości informacji analitycznych dotyczących rynku nieruchomości –dostarczane usługi i produkty związane
w określeniem wartości nieruchomości i wiarygodności wyceny umożliwiają digitalizację, automatyzację i usprawnieniu procesu hipotecznego.

W latach 2014-2019 był związany z sektorem prywatnym obejmującym rynek finansowy, kapitałowy oraz nieruchomościowy. Pełnił funkcje zarządcze, eksperckie lub w formule interim management.

Do 2013 roku był związany z sektorem bankowym, w tym przez 8 lat nadzorował w PKO Banku Polskim zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela detalicznego (wartość portfela – 110 mld zł, roczna sprzedaż – 20 mld zł), obejmującego klientów indywidualnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Odpowiadał za monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego z wykorzystaniem portfelowych. Budował i rozwijał modele i narzędzi oceny zdolności i wiarygodności kredytowej (w tym scoring aplikacyjny i scoring behawioralny – 6 mln rachunków ROK i 1 mln kart kredytowych).
W swojej pracy wykorzystywał zrównoważone, oparte na rentowności podejście do zwiększania wartości sprzedaży przy akceptowalnym przez bank poziomie ryzyka kredytowego – w efekcie następował istotny wzrost portfela kredytów detalicznych wraz ze wzrostem zrealizowanej marży odsetkowej.

Całościowo uczestniczył w około 100 przedsięwzięciach pro-biznesowych i pro-efektywnościowych, których efektem było wdrożenie nowych mechanizmów/procesów działania przedsiębiorstw lub banków, zwiększenie przychodów i efektywności procesu obsługi klientów oraz oszczędności
w kosztach obsługi. Brał udział w kilku badaniach Due Diligence.

W latach 2009-2013 był także członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz absolutorium na kierunku Finanse i Bankowość, m.in. ukończył również studia podyplomowe – Studium Controllingu Bankowego.

Grzegorz Ignaciuk
Cenatorium

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie