Jerzy Kwieciński

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej
Jerzy Kwieciński
Bank Pekao S.A.

bio

Naukowiec i menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami i prowadzeniu międzynarodowych projektów w sektorach: publicznym, prywatnymi i pozarządowym oraz programów naukowo-badawczych, w tym w branży energetycznej. Jest mentorem dla start-up’ów i młodych firm.

W latach 1993–2004, jako pracownik Komisji Europejskiej w Przedstawicielstwie w Polsce, był bezpośrednio zaangażowany w proces wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, a w latach 2008-2015 wiceprezesem zarządu oraz prowadził Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W latach 2008-2015 był również Prezesem Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o.

W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, a następnie na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju.
Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Od stycznia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju, a od września 2019 r. również Minister Finansów.

W 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Przewodniczącego Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway oraz był członkiem rady nadzorczej TUW Polski Gaz i Europolgaz S.A.

Doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych oraz międzynarodowych programów menedżerskich, m.in. MBA na Uniwersytecie w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Pracował również jako naukowiec na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.

Jerzy Kwieciński
Bank Pekao S.A.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie