Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Zarządu Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP S.A.
Sławomir Panasiuk
KDPW_CCP S.A.

bio

Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry – IESE. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

Wiceprezes Zarządu dwóch instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego. Z KDPW, centralnym depozytem papierów wartościowych, związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technologiczny i operacyjny. Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie i rejestracja w ESMA (European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji KDPW czy uruchomienie i międzynarodowa autoryzacja usługi nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI).

Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Obecnie Członek Komitetów Nadzorczych WIBOR oraz WIG przy GPW Benchmark S.A. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek BondSpot S.A. oraz IRGiT S.A.
Otrzymał tytuł CIO Roku 2009 w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo International Data Group Poland i magazyn CIO Magazyn Dyrektorów IT, za wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream. W 2017 r. otrzymał tytuł CIO XV-lecia, przyznany przez klubową społeczność w drodze głosowania.

Od 2016 r. członek ISDA CCP Committee, a od 2017 r. członek CCP12 Executive Committee.
Od 2018 r. jest członkiem Euro Cyber Resillience Board ds. Paneuropejskich Infrastruktur Finansowych (ECRB), forum dla strategicznych dyskusji pomiędzy podmiotami infrastruktury rynku finansowego, działającym przy Europejskim Banku Centralnym.

Zobacz debaty:

Sławomir Panasiuk
KDPW_CCP S.A.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie