Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Ryzyka, BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wojciech Kembłowski
BNP Paribas Bank Polska S.A.

bio

Nadzoruje Obszar Ryzyka, w tym sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku. Nadzoruje Pion Ryzyka Klientów MSP i Agro, Pion Zarządzania Ryzykiem Systemowym, Pion Restrukturyzacji i Windykacji Przedsiębiorstw, Pion Ryzyka Finansowego i Kontrahenta, Pion Ryzyka Operacyjnego, Kontroli Kredytowej i Przeciwdziałania Nadużyciom, Pion Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, Pion Ryzyka Klientów Indywidualnych i Mikroprzedsiębiorstw.

Absolwent ekonomii na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu zarządzania organizowane m.in. przez Harvard Business School oraz szkolenia dla kadry kierowniczej przygotowane przez Raiffeisen Bank International AG.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1993-1997) związany był z CSBI w grupie Sygnity, gdzie pełnił funkcję kierownika Analiz w Departamencie Finansowym. Następnie pracował w Raiffeisen Bank Polska, początkowo jako analityk finansowy i opiekun klienta (w latach 1997-2000), a następnie menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem (w latach 2000-2003). W latach 2003-2008 dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Raiffeisen Bank Polska, odpowiedzialny za obszar przedsiębiorstw – korporacje i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe. W latach 2008-2011 pełnił funkcję najpierw dyrektora, a następnie dyrektora zarządzającego Obszarem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska. Z BNP Paribas Bankiem Polska związany był od maja 2011 r. Pełnił funkcję członka Zarządu i dyrektora zarządzającego Obszarem Ryzyka (Chief Risk Officer). Od maja 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnego z Obszar Ryzyka.

Ponadto, Pan Wojciech Kembłowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Pan Wojciech Kembłowski spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

Wojciech Kembłowski
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie