IX Europejski Kongres Finansowy 3-5 czerwca 2019

Jak żyć w czasach niepewności?

Patronat honorowy
Warunki uczestnictwa w IX Europejskim Kongresie Finansowym

Postanowienia ogólne

I.

 1. Koordynatorem IX Europejskiego Kongresu Finansowego (Kongres) jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa (Koordynator), z siedzibą w Gdańsku 80-227, ul. Do Studzienki 63, Tel: 58 524 49 01, Fax: 58 524 49 09, NIP: 584-09-02-457 e-mail: poczta@gab.com.pl
 2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszych Warunków uczestnictwa jest warunkiem prawidłowej rejestracji udziału w Kongresie.
 3. Niniejsze postanowienia obowiązują wszystkich uczestników Kongresu.
 4. Koordynator będzie niezwłocznie informował o zmianach w niniejszym wykazie Warunków uczestnictwa.
 5. Niniejsze Warunki uczestnictwa w IX Europejskim Kongresie Finansowym dostępne są w siedzibie Koordynatora oraz na stronie www.efcongress.com

II.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa z siedzibą ul. Studzienki 63, 80-227 Gdańsk, e-mail: poczta@gab.com.pl.
 2. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa Pani/a w konferencji realizowanej przez Gdańską Akademię Bankową, podanie danych jest dobrowolne.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie innych aktów prawnych oraz zewnętrznym podmiotom, świadczących usługi informatyczne, windykacyjne, ubezpieczeniowe oraz sponsorom konferencji.
 4. Dane nie będę przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w tym celu zdrożenia zabezpieczeń, zostały zastosowane procedury realizacji kopii zapasowych, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 5. Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejsce i termin

 1. Kongres odbędzie się  3-5 czerwca 2019 r.
 2. Miejscem odbywania się Kongresu jest Hotel „Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa”, ul Powstańców Warszawy 10, 81-701 Sopot.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu.

Warunki udziału i rejestracja

 1. Warunkiem udziału w Kongresie jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.efcongress.com oraz dokonanie opłaty za udział.
 2. Koordynator w przeciągu 24 godzin wysyła na adres podany w rejestracji potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie. Nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie. Udział w Kongresie jest możliwy po dokonaniu opłaty za udział.
 3. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie, jednak nie później niż tydzień przed rozpoczęciem Kongresu, tj. 27 maja 2019 r. na rachunek bankowy Pekao S.A. 15 1240 1255 1111 0000 1523 6267. W przypadku braku płatności w przeciągu 7 dni od daty rejestracji, rejestracja zostanie anulowana.
 4. Po wpływie opłaty za udział na rachunek Koordynatora wysyłane jest potwierdzenie udziału w Kongresie co kończy proces rejestracji.

Opłata za udział

 1. Opłata podstawowa za udział w Kongresie dla uczestnika wynosi:
 • Cena Standard, 3 500 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi po 31 marca 2019 roku.
 • Cena Early Birds, 2 500 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi do 31 marca 2019 roku. Cena Early Birds obowiązuje, gdy płatność za udział w Kongresie zostanie dokonana w  terminie wskazanym w fakturze proforma
 1. Opłata obejmuje:
  • udział we wszystkich wydarzeniach w ramach oficjalnego programu Kongresu
  • pakiet materiałów konferencyjnych
  • lunche 3-5 czerwca oraz kolacje 3 i 4 czerwca
 2. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu i pobytu związanych z udziałem w Kongresie.

Formy płatności

 • Przelew na konto bankowe

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Gdańska Akademia Bankowa
Bank Pekao S.A. III Odział w Gdańsku
15 1240 1255 1111 0000 1523 6267
Swift Code PKOPPLPW

 • Płatności online - Blue Media

http://www.efcongress.com/sites/default/files/imce/banner_bm.png
1. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
 2. Formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."].
3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Zakwaterowanie

 1. Koordynator nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania.
 2. Koordynator informuje za pośrednictwem strony www.efcongress.com o możliwości noclegu w Hotelach współpracujących z Koordynatorem Kongresu.
 3. Dostępność miejsc w oferowanych Hotelach zależy od kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc w Hotelach współpracujących z Koordynatorem Kongresu jest ograniczona.
 4. Po wybraniu hotelu ze strony www.efcongress.com uczestnik otrzyma w trakcie rejestracji online formularz rezerwacji pokoju.
 5. Uczestnik przekazuje Hotelowi uzupełniony formularza rezerwacji pokoju w ciągu 3 dni od daty rezerwacji Hotelu i postępuje zgodnie z zasadami płatności określonymi w formularzu rezerwacji pokoju.
 6. Koordynator Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane przez Hotele ani za rezerwację noclegu.

Rezygnacja lub zmiana uczestnika

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie jest możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie przesłanego mailem, faksem lub listem poleconym na adres Koordynatora do dnia 18 maja 2019r.
 2. Rezygnacja z udziału w Kongresie oznacza:
  • do 18 maja 2019 r. włącznie: zwrot wniesionej opłaty w 100%
  • po 18 maja 2019 r. pobrane zostanie 100% opłaty za udział.
 3. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kongresie powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
 4. Istnieje możliwość zmiany uczestnika Kongresu poprzez zgłoszenia osoby zastępującej osobę zarejestrowaną pod warunkiem przesłania danych osoby zastępującej do 20 maja 2019 r.

Pozostałe postanowienia

 1. Koordynator zastrzega prawo do zmian w programie Kongresu w każdej chwili i w każdym zakresie.
 2. W przypadku zmiany terminu Kongresu z przyczyn niezależnych od Koordynatora, opłaty wniesione przez uczestników zostaną zwrócone w 100%. Nie dotyczy to kosztów poniesionych w związku z transportem i zakwaterowaniem.
 3. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika, które zostały zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Kongresu.